Skip to main content

Information

Arrangør

Lisbeth Verner
ATV Jord og Grundvand
Tlf.: 20229183
E-mail: atvlv@dtu.dk

Vintermødet 2024 finder sted som en to-dages konference den 5. og 6. marts 2024 i Vingsted Hotel og Konferencecenter ved Vejle. Før vintermødet afholdes en temadag den 4. marts om Grundvand og den grønne omstilling – risici og muligheder

 

Planlægningsgruppe for Vintermøde 2024:
Chefkonsulent, ph.d., civilingeniør John Flyvbjerg/Region Hovedstaden, specialkonsulent, civilingeniør Julie Nyrop Albers/Roskilde Kommune, lektor Mette M. Broholm/DTU Sustain, grundvandsspecialist, civilingeniør Anne Esbjørn, VandCenter Syd, leading seniorspecialist, civilingeniør Bjarke N. Hoffmark/COWI A/S, chefkonsulent Nanette Schouw, Region Sjælland

 

Præsentationerne fra vintermødets hovedprogram kan findes nedenfor i programmet under hver foredragsholder

Præsentationerne fra Temadagen kan findes her.

Præsentationer fra Workshop II om Grundvandsbeskyttelse kan findes her.
Opsamling/resume af Workshop II kan findes her.
Skema med status for grundvandsbeskyttelse i kommuner og forsyninger kan findes her

 

 

 

Mødeinformation

Tidspunkt
Tirsdag og onsdag den 5. og 6. marts 2024 og/eller temadag mandag 4. marts 2024
Sted
VINGSTED Hotel & Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, Bredsten v/Vejle

Tilmeldingsinfo vedr. vintermøde 2024

Mandag, tirsdag og onsdag
den 4., 5. og 6. marts 2024

Deltagergebyr

4. marts – temadag – Grundvand og den grønne omstilling – risici og muligheder : kr. 2.800 (inkl. dagsforplejning, excl. moms)

5. + 6. marts – begge dage: kr. 5.600 (inkl. dagsforplejning begge dage, festmiddag 5. marts, ekskl. værelse og moms)

5. eller 6. marts- enkeltdag: kr. 2.800 (ekskl. festmiddag og moms)

5. + 6. marts for foredragsholdere på hovedprogrammet samt arrangører af workshops: kr. 2.800 (inkl. dagsforplejning begge dage, værelse fra 5. -6. marts, festmiddag 5. marts, morgenmad 6. marts, ekskl. moms)

5. + 6. marts for 1.-2. års dimittender (tidligst pr. 31.12.2021): kr. 0  (inkl. dagsforplejning begge dage, delt studenterværelse fra 5. – 6. marts, festmiddag 5. marts, morgenmad 6. marts – gælder max 10 personer)  (send ansøgning til atvlv@dtu.dk senest 14. febr.)

4., 5. og/eller 6. marts – on line deltagelse, pr. dag: kr. 1.250 (excl.moms)

Mulige tilvalg
4. marts / aftenbuffet for deltagere, der overnatter natten inden Vintermødet: Aftenbuffet kr. 390 (inkl. vin/vand/kaffe, ekskl. moms)

5. marts / festmiddag tirsdag aften for endagsdeltagere: kr. 600 (inkl. vin/vand/kaffe, ekskl. moms) – separat tilmelding kun hvis der ønskes endagsdeltagelse.

Se venligst hovedprogram samt separate programmer for workshops. Bemærk venligst, at der er begrænset deltagerantal i workshops. ATV Jord og Grundvand fordeler deltagerne, så flest mulige virksomheder/institutioner repræsenteres. Der vil ikke være on line deltagelse på workshops.

Booking af værelse
Overnatning book’es elektronisk og betales af deltagerne selv direkte på Vingsted Hotel og Konferencecenter via link’et her: https://atv-jord-grundvand.nemtilmeld.dk/11/. –  Tlf. 7586 5533.

Vejledende pris pr. person/pr.overnatning: kr. 895 for enkeltværelse, kr. 550 for delt dobbeltværelse (inkl. moms og morgenmad).  Mange vil gerne overnatte i Vingsted, men det er desværre ikke muligt at imødekomme alle ønsker om enkeltværelse. Vi opfordrer til, at så mange som muligt deler værelse – de fleste af værelserne er rigeligt store. Vingsted Hotel og Konferencecenter tilgodeser, i videst muligt omfang, en aftale med en kollega om at dele et dobbeltværelse. Oplys venligst navn på kollega samt firmanavn. Når Vingsted Hotel og Konferencecenter ikke har flere ledige enkeltværelser, book’es der som alternativ enkeltværelse i Vejle. Der arrangeres bustransport til og fra hotellet den 5. marts før og efter aftenarrangementet samt den 6. marts om morgenen.

Udstilling
Der er mulighed for – i begrænset omfang – at bestille plads til en standplads til udstilling i foyer’en. Kontakt venligst sekretariatet for at reservere plads på mail atvlv@dtu.dk. En standplads er gratis, men forudsætter en fuldt betalende deltager fra virksomheden.

Fælles transport
Der arrangeres bus fra Vejle Banegård til Vingsted tur/retur – HUSK tilmelding sammen med værelsesbooking
4. marts: v/ank. til Vejle Banegård kl. 09.00 (til temadag) og fra Vingsted til Vejle Banegård: kl. 16.30
5. marts: v/ank. til Vejle Banegård kl. 08.25 og kl. 09.00
6. marts: Fra Vingsted til Vejle Banegård kl. 16.05
Check venligst DSB’s køreplan primo 2024. Busserne til Vingsted afgår lige efter togets ankomst.

Tilmeld dig venligst senest 21. februar 2024.

Yderligere oplysninger om temadag og vintermøde fås ved henvendelse til Lisbeth Verner,
ATV Jord og Grundvand, tlf. 20229183, e-mail atvlv@dtu.dk

Tirsdag 5. marts

Vingsal 1

09.00-09.30 Ankomst, registrering, kaffe/the, morgenbuffet
09.30-09.40 Velkomst
v/ fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP Danmark, forkvinde for ATV Jord og Grundvand
09.40-10.40 Havet og landskabet – hvad er sammenhængen til grundvandet?
v/ professor Stiig Markager, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet
10.40-10.50 Pause og fordeling i lokalerne

Spor 1  –  Vingsal 1

Indeluft I
10.30-11.15 Tidslige variationer for forurening i indeluft og poreluft – resultaterne af 2 års målinger
v/ civilingeniør Winnie Hyldegaard, Region Midt
11.15-11.40 Passiv ventilation – løber luften mon altid i den tiltænkte retning?
v/ fagleder Martin Flyhn, DMR
11.40-12.05 Kuldepåvirkning ved ventilation under gulv – modelberegninger og feltmålinger
v/ fagansvarlig Rasmus Haugaard, Artelia
12.05-12.15 Spørgsmål og diskussion
12.15-12.45 Nyheder fra de studerende
– videnskabelige posters – “speed dating”
12.45-13.30 Frokost i restauranten
Indeluft II
13.30-13.55 Ny viden og vurderinger af forskellige målemetoder til passiv luftprøvetagning med fokus på analyse for vinylchlorid – fra bestilling af prøvematerialer til modtagelse af analyserapport
v/ civilingeniør, ph.d. Mette Algreen, WSP og chefkonsulent Mads Møller, Region H
13.55-14.20 Forureningsspredning i større bolig-ejendomme
v/ projektleder Stine Juel Rosendal, COWI
14.20-14.45 Kildeopsporing af vinylchlorid samt løsning af indeluftproblem i bolig ved et tidligere renseri
v/ civilingeniør, ph.d. Flemming Hauge Andersen, DMR
Spørgsmål og diskussion
14.45-15.15 Pause
Bæredygtighed, afværge, jordhåndtering
15.15-15.40 Fremtidens prioriteringer. Hvordan sikrer vi oprensning af jordforurening også følger bæredygtig udvikling?
v/ projektleder Nanna Reuther, COWI
15.40-16.05 Praktiske erfaringer med jordvask af forurenet jord i stor skala
v/ seniorprojektleder Julie Katrine Jensen, Norrecco, og ingeniør Heine Vind, Genjord
16.05-16.30 Værktøjer til bestemmelse af jord-balance ved større byggeprojekter
v/ projektleder, geolog Trygvi Bech Árting, DGE
16.30-16.40 Spørgsmål og diskussion
16.45-18.30 Sportsaktiviteter for alle interesserede:
Skydning (husk tilmelding på liste i foyer ved ATV JogG’s stand), guided gåtur (husk tilmelding på liste i foyer ved ATV JogG’s stand), Hal 1: Badminton,
(fælles) løbetur og/eller netværksfadøl/alkoholfrit alternativ i foyer
18.45-19.30 Fælles session i Hal 1
19.30 Middag, hygge og dans i restauranten

Spor 2  –  Vingsal 2

10.50-12.15 Workshop I
Den digitale undergrundsrejse
Arr.: Hydrolog Maria Ondracek og specialkonsulent Lars Troldborg, GEUS

Se separat program
Begrænset antal deltagere – forhåndstilmelding nødvendig
12.15-12.45 Nyheder fra de studerende
– videnskabelige posters – “speed dating”
12.45-13.30 Frokost i restauranten
13.30-14.55  Workshop I  –  fortsat
Den digitale undergrundsrejse
Arr.: Hydrolog Maria Ondracek og specialkonsulent Lars Troldborg, GEUS

Se separat program
Begrænset antal deltagere – forhåndstilmelding nødvendig
14.55-15.15 Pause
Kemisk fingeraftryk og nye fund
15.15-15.40 Suspect screening og non-target analyse af grundvand fra 81 GRUMO boringer (se gerne denne artikel: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsestwater.3c00403)
v/ lektor Martin Hansen, AU
15.40-16.05 Non-target analyse af drikkevand
v/ Ida Balsby Jakobsen, TREFOR
16.05-16.30 TFA – et ultrakortkædet perfluoreret stof med kraftigt stigende forekomst i grundvandet  (4)
v/ seniorforsker Christian Albers, GEUS
16.30-16.40 Spørgsmål og diskussion
16.45-18.30 Sportsaktiviteter for alle interesserede:
Skydning (husk tilmelding på liste i foyer ved ATV JogG’s stand), guided gåtur (husk tilmelding på liste i foyer ved ATV JogG’s stand), Hal 1: Badminton,
(fælles) løbetur og/eller netværksfadøl/alkoholfrit alternativ i foyer
18.45-19.30 Fælles session i Hal 1
19.30 Middag, hygge og dans i restauranten

Spor 3  –  Centersal

PFAS – kilder og påvirkning
10.50-11.15 Kan PFAS virkelig spredes fra havet til jord og grundvand?  (69)
v/ civilingeniør Anne Bomann Henriksen, NIRAS
11.15-11.40 Er der sammenhæng mellem opkoncentrering af PFAS i havskum og menneskers PFAS-niveauer i blod? En undersøgelse af surfere i Thy
v/ Mette H. Madsen, læge og ph.d.-stud., AAU, og seniorspecialist Søren Rygaard Lenschow, NIRAS 
11.40-12.05 PFAS-fingerprint – findes der et unikt fingeraftryk for brancher/kilder?
(Udviklingsprojekt for Region Syd)
v/ civilingeniør Helena Hjørringgaard, Rambøll
12.05-12.15 Spørgsmål og diskussion
12.15-12.45 Nyheder fra de studerende
– videnskabelige posters – “speed dating”
12.45-13.30 Frokost i restauranten
PFAS – Tunhøj
13.30-13.55 TUNHØJ – et samarbejde om PFAS på tværs af branchen
v/ civilingeniør, ph.d. Lene Bagh, Høje Taastrup Kommune
13.55-14.2 PFAS regionsindsats på Sjælland
v/ miljøtekniker, specialkonsulent Susanne Rinette Pedersen, Region Sjælland
14.20-14.45 Mit vandværk er ramt af PFAS – hvad gør jeg?
v/ driftsleder Kurt Arndal Larsen, Tune Vandværk
14.45-14.55 Spørgsmål og diskussion
14.55-15.15 Pause
PFAS – Risikovurdering og transport
15.15-15.40 Naturlig udvaskning og transport af PFAS igennem den umættede zone på Korsør Brandskole. Sidste nyt fra SCENARIOS
v/ senior projektchef Knud Erik Klint, Geo
15.40-16.05 Risikovurdering af PFAS – er vores beregninger retvisende?
v/ civilingeniør, ph.d. Kirsten Rügge, COWI
16.05-16.30 Risikovurdering af PFAS fund i grundvandet: Tilgang og dilemmaer
v/ chefkonsulent Nina Tuxen, Region Hovedstaden, og fagchef Thomas H. Larsen, WSP Danmark
16.30-16.40 Spørgsmål og diskussion
16.45-18.30 Sportsaktiviteter for alle interesserede:
Skydning (husk tilmelding på liste i foyer ved ATV JogG’s stand), guided gåtur (husk tilmelding på liste i foyer ved ATV JogG’s stand), Hal 1: Badminton, (fælles) løbetur, netværksfadøl eller alkoholfrit alternativ i foyer
18.45-19.30 Fælles session i Hal 1
19.30 Middag, hygge og dans i restauranten

Spor 4  –  Vingsal 3

Vandplaner
10.50-11.15 Vidensopbygning frem mod Vandplan 4
v/ chefkonsulent Lærke Thorling, GEUS
11.15-11.40 Hvordan vurderes planer og projekter ift vandplanplanerne?
Del 1 – Juridisk grundlag
v/ geolog, AC-tekniker Jakob Bruun Nicolaisen og chefkonsulent Dorte Balle Harder, Miljøstyrelsen
11.40-12.05 Hvordan vurderes planer og projekter ift vandplanerne?
Del 2 – Overfladevand
v/ funktionsleder, ph.d. Anette M. Christensen og chefkonsulent Dorte Balle Harder, Miljøstyrelsen
12.05-12.15 Spørgsmål og diskussion
12.15-12.45 Nyheder fra de studerende
– videnskabelige posters – “speed dating”
12.45-13.30 Frokost i restauranten
Overfladevand – grundvand
13.30-13.55 Vurdering af påvirkninger af grundvand – særligt grundvandsforekomster
– det retlige grundlag
v/ chefkonsulent Dorte Balle Harder, Miljøstyrelsen
13.55-14.20 Hvor bliver forureningen af? Konceptuel forståelse af interaktion mellem grundvand og vandløb
v/geolog Cecilie Skovsø Andersen, WSP Danmark
14.20 – 14.45 Forureningsfanens vej fra fabriksgrunden til Grindsted Å
– præsenteret ved transekter og strømlinje
v/ chefkonsulent, geolog Britt Boye Thrane, Rambøll
14.45-14.55 Spørgsmål og diskussion
14.55-15.15 Pause
Grundvandsparker
15.15-15.40 Sammenhængende beskyttelse af drikkevandet er nødvendig – og mulig
v/ Bente Villumsen, Leder af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
15.40-16.05 Grundvandsparker, hvad venter vi på? Vi har viden/data til at komme i gang!
v/ civilingeniør, ph.d. Annette Rosenbom, Rambøll, og chefkonsulent Jens Aabling, Region Sjælland
16.05-16.30

Metoder til realisering af Grundvandsparker, men med hvilken tidshorisont?
v/ landinspektør Jens Henrik Sørensen, Defakto

16.30-16.40 Spørgsmål og diskussion
16.45-18.30  Sportsaktiviteter for alle interesserede:
Skydning (husk tilmelding på liste i foyer ved ATV JogG’s stand), guided gåtur (husk tilmelding på liste i foyer ved ATV JogG’s stand), Hal 1: Badminton, (fælles) løbetur, netværksfadøl eller alkoholfrit alternativ i foyer
18.45-19.30 Fællessession i Hal 1
19.30 Middag, hygge og dans i restauranten

Onsdag 8. marts

09.10-10.10

Fællessession i Centersal:

Når lægen skal fortolke grænseværdier
v/ speciallæge, ph.d. Paula Hammer, Arbejds- og miljømedicin, Klinisk Toksikologi, Bispebjerg Hospital

10.10-10.25 Pause og fordeling i lokalerne

Spor 1  –  Vingsal 1

Risikovurdering
10.25-10.50 Forureningsflux og usikkerheder på lokaliteter med begrænset data
– metoder og udfordringer
v/ ph.d.-studerende Anton Bo Bøllingtoft, DTU Sustain
10.50-11.15 Fra velkendte stofgrupper til nye fokusstoffer – vidensoverførsel om vurdering af naturlig nedbrydning med udgangspunkt i Grindsted
v/  Cecilie F. Ottosen, postdoc, DTU Sustain
11.15-11.40 Region Sjællands frugtplantageprojekt – Prøvetagningstaktik & tolkning af resultater
v/ konsulent Cecilie Ries, Region Sjælland
11.40-11.50 Spørgsmål og diskussion
11.50-12.50 Frokost i restauranten
Afværge I
12.50-13.15 Spininjection – Ny og innovativ metode til injektion. Kan metoden bruges til din næste oprensning?
v/ chefkonsulent Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden
13.15-13.40 Vurdering af in-situ kemisk oxidation (ISCO) kombineret med surfaktant (S-ISCO) som metode til oprensning af frifase forurening med klorerede opløsningsmidler og oliekomponenter
v/ projektleder Bastian Germundsson, COWI
13.40-14.05 Privat termisk oprensning af en industrigrund – har det gang på jord?
v/ projektleder Søren Eriksen, Krüger
14.05-14.15 Spørgsmål og diskussion
14.15-14.25 Pause
Afværge II
14.25-14.50  Test af metoder til immobilisering af arsen på Collstrop-grunden
v/ seniorforsker Rasmus Jakobsen, GEUS
14.50-15.15 Pump & treat forever – Hvornår kan afværgepumpningen stoppe?
v/ seniorprojektleder Bertil Ben Carlson, WSP Danmark
15.15-15.40 Jordskredsaktivitet ved Nordic Waste, Randers Kommune
v/  seniorforsker Jacob Kidmose, GEUS
15.40-15.50 Spørgsmål og diskussion
15.50 Farvel og tak for denne gang!

Spor 2  –  Vingsal 2

LCA – Bæredygtighed
10.25-10.50 Sammenligning af bæredygtigheden af fremtidige vandforsyningsalternativer med fokus på DMS-forurenet grundvand
v/ civilingeniør, ph.d. Gitte Lemming Søndergaard, Rambøll
10.50-11.15 Bæredygtighed – Vurdering af miljømæssige påvirkninger fra videregående undersøgelser af jord- og grundvandsforureninger
v/ chefkonsulent Kim Sørensen, Region Hovedstaden, og specialkonsulent Ida Damgaard, Region Midtjylland
11.15-11.40 Afprøvning af LCA-screening til vur-dering af miljøpåvirkning fra forskellige afværgestrategier på et konkret projekt
v/ LCA-projektleder Trine Henriksen og seniorprojektleder Bernt Grosen, COWI
11.40-11.50 Spørgsmål og diskussion
11.50-12.50 Frokost i restauranten
Rensning for MFS/PFAS – vandforsyning og afværge
12.50-13.15 Rensning af drikkevand for miljøfremmede stoffer i Danmark
– overblik over afprøvede teknologier og erfaringer
v/ chefkonsulent Liselotte Clausen, HOFOR
13.15-13.40 Flerårige erfaringer med drift af anlæg til rensning for PFAS
v/ seniorkonsulent Søren Dyreborg, NIRAS
13.40-14.05 Treatment of ground – and surface water runoff at a military airport in Sweden
v/ Chief Com.Officer Helena Hindrichsen, Envitech Solutions
14.05-14.15 Spørgsmål og diskussion
14.15-14.25 Pause
Hvor længe skal pesticiderne genere os?
14.25-14.50 Værktøjer til vurdering af varighed og effekt af DMS i grundvandssystemer
v/ ph.d. Majken Frederiksen, Rambøll
14.50-15.15 Vurdering af dimethachlor og dens nedbrydningsprodukter som en langvarig kilde til grundvandsforurening
v/ seniorforsker Annika Fjordbøge, DTU Sustain
15.15-15.40 Varighed af pesticidpåvirkning i dansk grundvand – et nationalt perspektiv
v/ seniorforsker Christian Albers, GEUS
15.40-15.50 Spørgsmål og diskussion
15.50 Farvel og tak for denne gang!

Spor 3  –  Centersal

PFAS – afværge
10.25-10.50 Komplet rensning og nedbrydning af PFAS i grundvand – Er det muligt?
v/ civilingeniør, ph.d. Kirsten Rügge, COWI
10.50-11.15 Cost and efficiency analysis of Full-Scale stabilization projects of different PFAS contaminated soils
v/ Project Manager Robin Axelson, Envytech Solutions
11.15-11.40 Opstilling og dokumentation af stop-kriterier for afværge med komplekse risikoforhold
v/ ledende specialist Torben Højbjerg Jørgensen, COWI
11.40-11.50 Spørgsmål og diskussion
11.50-12.50 Frokost i restauranten
Jord som genbrug
12.50-13.15 Udsivning af pesticider fra råstofgrave og støjvolde
v/chefkonsulent Morten Birch Larsen, Rambøll
13.15-13.40 Pilotforsøg med ex-situ mekanisk beluftning af jord forurenet med kloreede opløsningsmidler
v/ geolog Kasper Søager, NIRAS
13.40-14.05 Bæredygtig råstofhåndtering – Værktøj til at reducere råstofforbruget i an-lægsprojekter fra Center for offentlig – privat innovation (CO-PI)
v/ innovationskonsulent Teis Francis Nørgård, CO-PI, og chefkonsulent Eskil Kwedéris, Energystyrelsen
14.05-14.15 Spørgsmål og diskussion
14.15-14.25 Pause
PFAS – undersøgelser
14.25-14.50 Indeholder vores prøvetagningsudstyr og felttøj PFAS? (TUP-projekt for Miljøstyrelsen)
v/ teamleder, civ.ing. Jette Kjøge Olsen, Rambøll
14.50-15.15 Porevandsmålinger til kildekarakterisering af PFAS-forurening i umættet zone
v/ projektchef Maria Fisker, DMR
15.15-15.40 Opstilling af højtopløselig geologiske modeller med dynamisk udstillede forureningsdata i GeoAtlas Live. Eksempel fra Korsør brandskole
v/ geolog Sine Thorling Sørensen, Geo
15.40-15.50 Spørgsmål og diskussion
15.50 Farvel og tak for denne gang!

Spor 4 – Vingsal 3

Kortlægning og tolkning af kompleks geologi
10.25-10.50

Eksempler på praktisk anvendelse af ny viden om begravede dale i forurenings- og grundvandssammenhænge
v/ chefkonsulent Flemming Jørgensen, Region Midtjylland

10.50-11.15

Erosionsmønstre og sammenhæng mellem overfladenær og dyb geologi
v/ seniorforsker Peter Sandersen, GEUS

11.15-11.40 Kompleks geologi, flere sekundære magasiner med forskellige strømningsretninger og to eller flere faner? Hvor skal boringen placeres?
v/ geolog Bettina M. Olsen, DMR
11.40-11.50 Spørgsmål og diskussion
11.5012.50 Frokost i restauranten

12.50-15.50

(pause 14.15-14.25)

Workshop II
Grundvandsbeskyttelse i praksis – hvad virker, og barrierer?Arr.: Professor emeritus Erik Arvin, DTU Sustain, formand for Birkerød Vandforsyning, og Jens Andersen, Danmarks NaturfredningsforeningSe separat program
Begrænset antal deltagere – forhåndstilmelding nødvendig

 

15.50 Farvel og tak for denne gang!