Links

ATV Jord og Grundvand samarbejder med en række andre aktører indenfor fagområdet, og er også involveret i afholdelsen af internationalt orienterede konferencer

nordrocs.org
Miljøringen
Norge
Netværket renere mark
Sverige
Videnscenter for jordforurening
Jordforskning og rehabilitering Association
Finland