Mødeoversigt

Herpå siden kan du se mødeoversigten for indeværende kalenderår ved ATV-Fonden for Jord og Grundvand.

Kalenderåret 2022

3. februar 2022
Pesticidmøde i samarbejde med Danske Vandværker - heldagsmøde
Sted: IBC Innovation, Birkemosevej 1, Kolding
5.-8. september 2022
NORDROCS 2022 i Oslo
OBS: konferencen er flyttet til uge 36, september 2022
September 2022
IWA Copenhagen
OBS: konferencen er flyttet til 2022 - dato oplyses

Kalenderåret 2021

19. januar
Den gode forretning i grundvandsbeskyttelse - On line møde
27. januar
Monitering og modellering af terrænnært grundvand - hvor langt er vi kommet? On line "gå hjem"-møde
9. - 10. marts
Vintermøde 2021 - afholdes som on line møde over 2 dage
8. april
Erfaringsopsamling med PFAS - On line "gå hjem"-møde
20. april
Indeklima/Indeluft på forurenede grunde med fokus på §8 - on line møde
19. maj
Hvad kan droner bidrage med ved undersøgelse af jordforureningers påvirkning af overfladevand - on line "gå hjem"-møde
25. maj
Muligheder i udnyttelse af undergrunden i klimaperspektiv - on line-møde
22. juni
Grundvandsbeskyttelse i praksis med øget biodiversitet, rekreative formål og forureningsudfordringer - udendørs gå hjem ekskursion (Vest)
21. september
Brancheerfaring for PFAS-undersøgelser - opfølgning på mødet 8. april. 2-timers on line gå hjem møde
29. september
PFAS - undersøgelser. Heldags on line møde i samarbejde med IDA Miljø
25. oktober
Utætte boringer - et problem vi skal gøre noget ved!
9. november
Generationsforureninger
8. december
Cirkulær økonomi og genanvendelse - overset risiko for jord og grundvand?

Møder i efteråret 2020

2. september
Oplandstankegang til grundvandsbeskyttelse mod pesticidforurening - gå hjem møde Øst
Østgruppen
24. september
Lossepladser
23. september
Legionella i vandsystemer – gå hjem møde
VestgruppenGå til møde
1. december
Den komplekse forsyning af drikkevand 2020
5. november
Usikkerheder i forureningsundersøgelser - on line møde via Teams

Mødetilmelding

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun onlinetilmeldinger via mødeprogrammerne her på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet.

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg – men gør det i god tid før møderne afholdes!