Skip to main content

Mødeoversigt

Herpå siden kan du se mødeoversigten for indeværende kalenderår ved ATV-Fonden for Jord og Grundvand.

Kalenderåret 2023 og 2024

26. november 2024
Jordforureningsloven - 25 års jubilæum
Sted: Odense
5. november 2024
Nyt om PFAS
Sted: København
10. oktober 2024
Grundvandsforvaltning
Sted: Oplyses senere
5. september 2024
Fremtidens grænseværdier
Sted: Aarhus
28. august 2024
Besøg på Ribe Jernstøberi - gå hjem møde - Vest
Sted: Ribe
17. juni 2024
International experiences with management of PFAS contaminated sites - gå hjem-møde - Øst
Sted: DTU Sustain, Bygn. 112, room 002/004, Miljøvej, Kgs,. Lyngby
12. juni 2024
Ekskursion til Bakkelund - gå hjem-møde - Vest
Sted: Bakkelunden, Bjerrevej 14, Horsens
10. juni 2024
Grundvandsbeskyttelse og arealplanlægning
Sted: DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København
28. maj 2024
Hvor længe varer forureningen af vores grundvandsmagasiner?
Sted: DGI-Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København
15. maj 2024
Udgør jordvarmeboringer en trussel mod grundvandet? - gå hjem-møde - Øst
Sted: Geo, Maglebjergvej 1, Kgs. Lyngby
15. april 2024
Risikovurdering af grundvandstruende forureninger - tendenser og dilemmaer
Sted: DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København
4.-5.-6. marts 2024
Temadag og Vintermøde
Sted: Vingsted Hotel og Konferencecenter, Vejle
7. februar 2024
Grundvandsmodellering fremadrettet - Hvad skal der til for at forbedre vores grundvandsmodeller, og hvordan håndterer vi usikkerheder?
Sted: Sinatur Storebælt Hotel, Nyborg
30. januar 2024
Bæredygtighed i forureningsundersøgelser og afværge
Sted: Comwell, Aarhus
28. november 2023
Hvordan sikrer vi rent drikkevand til kommende generationer? ATV Jord og Grundvands jubilæum – 25/40
Sted: København
2. november 2023
Nyt på jordforureningsområdet og bæredygtighed
Sted: København
11. september 2023
Nye kortlægningsresultater ved anvendelse af geofysik - gå hjem møde - Vest
Sted: Aarhus
15. august 2023
MapField-projektet og målrettet kvælstof regulering - online gå hjem møde - Øst
Sted: Online
8. juni 2023
Digitalisering afmiljødata - når nuller og ettaller gør en forskel
Sted: København
24. maj 2023
Grundvandsmodeller - hvad kan de bruges til? - Gå hjem-møde Øst
Sted: København
Dato oplyses
Bæredygtighed i afværge - er det, vi gør, fornuftigt?
Sted: Aarhus
20. april 2023
Renseteknologier
Sted: Nyborg
27. marts 2023
DMS 2023 - hvad har vi lært? - Gå hjem-møde Øst
Sted: København
7.-8.-9. marts
Temadag og Vintermøde
Sted: Vingsted Hotel og Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, Bredsten v/Vejle
23. januar 2023
Den næste forureningstrussel
Sted: Nyborg

Kalenderåret 2022

1. december 2022
Renseteknologier og tilladelser til videregående vandbehanding for pesticider - Gå hjem-møde Vest
Sted: København
12. oktober 2022
Fra udviklingsprojekt til praktisk anvendelse - erfaringer, udfordringer og nye resultater
Sted: DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København
22. november 2022
Medicinrester i spildevand og miljø er det nye sort`- online gå hjem-møde Øst
Sted: Online
16. november 2022
Fremtidens varmeforsyning - gå hjem møde - Vestgruppen
Sted: VIA University College, Banegårdsgade2, Horsens
3. november 2022
State of the art for injektionsbaseret afværge til oprensning af forureningsfaner
Sted: DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København
21. september 2022
Vandområdeplaners kvantitative vurdering og målsætning - gå hjem møde - Østgruppen
Sted: GEUS, Øster Voldgade 10, København K + mulighed for on line deltagelse
31. august 2022
LAR-løsninger og sikring af drikkevandet - gå hjem møde - Østgruppen
Sted: Teknologisk Institut, Gregersensvej, Indgang 3, lokale 3.1.2, 2630 Taastrup + mulighed for on line deltagelse
2. juni 2022
Når §8-tilladelsen er givet (ift. indeluft - opfølgning på tidligere møde)
Sted: DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København
7. juni 2022
Medicinrester i spildevand og miljø er det nye sort! Gå hjem møde - Vestgruppen
Sted: Skanderborg Forsyning, Døjsøvej 1, Skanderborg
10. maj 2022
Non-target analyser
Sted: Storebælt, Sinatur Hotel & Konference, Østerøvej 121, Nyborg
20. april 2022
Lossepladsgas - gå hjem møde, Østgruppen
Sted: Geo, Maglebjergvej 1, Kgs. Lyngby eller on line
29. marts 2022
Pesticidmøde i samarbejde med Danske Vandværker - heldagsmøde - OBS ny dato
Sted: IBC Innovation, Birkemosevej 1, Kolding
5.-8. september 2022
NORDROCS 2022 i Oslo
OBS: konferencen er flyttet til uge 36, september 2022
September 2022
IWA Copenhagen
OBS: konferencen er flyttet til 2022 - dato oplyses

Kalenderåret 2021

19. januar
Den gode forretning i grundvandsbeskyttelse - On line møde
27. januar
Monitering og modellering af terrænnært grundvand - hvor langt er vi kommet? On line "gå hjem"-møde
9. - 10. marts
Vintermøde 2021 - afholdes som on line møde over 2 dage
8. april
Erfaringsopsamling med PFAS - On line "gå hjem"-møde
20. april
Indeklima/Indeluft på forurenede grunde med fokus på §8 - on line møde
19. maj
Hvad kan droner bidrage med ved undersøgelse af jordforureningers påvirkning af overfladevand - on line "gå hjem"-møde
25. maj
Muligheder i udnyttelse af undergrunden i klimaperspektiv - on line-møde
22. juni
Grundvandsbeskyttelse i praksis med øget biodiversitet, rekreative formål og forureningsudfordringer - udendørs gå hjem ekskursion (Vest)
21. september
Brancheerfaring for PFAS-undersøgelser - opfølgning på mødet 8. april. 2-timers on line gå hjem møde
29. september
PFAS - undersøgelser. Heldags on line møde i samarbejde med IDA Miljø
25. oktober
Utætte boringer - et problem vi skal gøre noget ved!
9. november
Generationsforureninger
8. december
Cirkulær økonomi og genanvendelse - overset risiko for jord og grundvand?

Møder i efteråret 2020

2. september
Oplandstankegang til grundvandsbeskyttelse mod pesticidforurening - gå hjem møde Øst
Østgruppen
24. september
Lossepladser
23. september
Legionella i vandsystemer – gå hjem møde
VestgruppenGå til møde
1. december
Den komplekse forsyning af drikkevand 2020
5. november
Usikkerheder i forureningsundersøgelser - on line møde via Teams

Mødetilmelding

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun onlinetilmeldinger via mødeprogrammerne her på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet.

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg – men gør det i god tid før møderne afholdes!