Mødeoversigt

Herpå siden kan du se mødeoversigten for indeværende kalenderår ved ATV-Fonden for Jord og Grundvand.

Møder i efteråret 2020

2. september
Oplandstankegang til grundvandsbeskyttelse mod pesticidforurening - gå hjem møde Øst
Østgruppen
24. september
Lossepladser
23. september
Legionella i vandsystemer – gå hjem møde
VestgruppenGå til møde
6. oktober
Indeklima/Indeluft på forurenede grunde med fokus på §8
21. oktober
Den komplekse forsyning af drikkevand 2020
5. november
Usikkerhed i prøvetagning
26. november
Cirkulær økonomi og genanvendelse

Kalenderåret 2021

8. - 9. - 10. marts
Vintermøde og temadag 2021
7.-10. september
NORDROCS 2021 i Oslo
OBS: konferencen er flyttet til uge 36, september 2021
18.-23. oktober:
IWA Copenhagen
OBS: konferencen er flyttet til maj 2021

Mødetilmelding

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun onlinetilmeldinger via mødeprogrammerne her på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet.

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg – men gør det i god tid før møderne afholdes!