Ledelse

Bestyrelse

Sekretariat

Lisbeth Verner

Sekretariatsleder

Tlf. (+45) 20 22 91 83
E-mail: atvlv@dtu.dk

Ønsker du at kontakte Fonden, kan dette ske via sekretariatet.

Træffetid: Mandag til fredag kl. 09:00 – 17:00

Bygning 115, kontor nr. 142, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby

Arbejdsområde

 • Administrationen af bestyrelsens beslutninger vedrørende møder, kurser og andre initiativer.
 • Tilrettelæggelse af mødeprogrammer og udsendelse af mødeinvitationer, bekræftelser på tilmeldinger etc.
 • Koordination mellem faglige tilrettelæggere og foredragsholdere.
 • Koordinator mellem Fondens undergrupper.
 • Praktisk tilrettelæggelse af møder, kurser og ekskursioner.
 • Hjemmeside
 • Rapporteringer til Fondens bestyrelse og fondsmyndigheden.
 • Økonomistyring og mødekalkulationer.

Bestyrelse

Bestyrelsen for ATV-Fonden for Jord og Grundvand juni 2023:

Bagest fra venstre: Peter Sandersen (fratrådt 1. maj 2023), John Flyvbjerg (nf), Anne Esbjørn, Klaus Mosthaf, Bjarke Hoffmark, Arne Rokkjær (assoc.NORDROCS), Jacob Brandt 
Forrest fra venstre: Jette Karstoft (repr. Vest-grp.), Julie Nyrop Albers,  Katerina Tsitonaki (f), Maria Sommer Holtze, Nanette Schouw, Nanna Isbak Thomsen,  Mette Broholm (assoc. NORDROCS) 
(Ikke til stede: Hans Chr.Bruun Hansen)

Bestyrelsen for ATV-Fonden for Jord og Grundvand omfatter i alt 12 medlemmer. Herudover deltager sekretariatsleder Lisbeth Verner som referent ved bestyrelsesmøderne.  Op til 8 medlemmer udpeges af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, efter samråd med formanden, 1 medlem udpeges af Det Danske Advokatsamfund, og 3 medlemmer udpeges af bestyrelsens medlemmer.

Medlemmerne udpeges, så de dels repræsenterer de mange discipliner, som samarbejder indenfor jord- og grundvandsområdet, dels de forskellige institutionstyper. Den nuværende bestyrelse består således af ingeniører, geologer, mikrobiologer, toksikologer og kemikere, der til dagligt arbejder i offentlige administrationer, forskningsinstitutioner samt rådgivende virksomheder. Der afholdes typisk to bestyrelsesmøder om året, hvor mødeprogrammet for det kommende år planlægges, og hvor forskellige formidlingsinitiativer (nye arbejdsopgaver, udredningsopgaver mm.) igangsættes. De tilknyttede repræsentanter for hhv. Øst- og Vestgruppen, en observatør fra Landbruget samt evt. associerede ressourcepersoner deltager i bestyrelsesmøderne.

Katerina Tsitonaki

Formand


Firma/institution:

WSP Danmark
Titel/uddannelse:
Fagchef, civilingeniør, ph.d.
Adresse:
WSP Danmark, Linnés Allé 2, 2630 Tåstrup
Telefon:
+45 5132 3523

John Flyvbjerg

Næstformand


Firma/institution:

Region Hovedstaden
Titel/uddannelse:
Chefkonsulent, civilingeniør, ph.d.
Adresse:
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Telefon:
(+45) 3855 5659

Julie Nyrop Albers

Bestyrelsesmedlem

Firma/institution:
Roskilde Kommune
Titel/uddannelse:
Specialkonsulent, civilingeniør
Adresse:
Roskilde Kommune, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
Telefon:
+45 4631 3783

Jacob Brandt

Bestyrelsesmedlem

Firma/institution:
Codex Advokater
Titel/uddannelse:
Advokat (L), Associeret partner
Adresse:
Damhaven 5 C
7100 Vejle
Telefon:
+45 2131 5403

Jacob Kidmose

Bestyrelsesmedlem

Firma/institution:
GEUS, Afd. for Hydrogeologi

Titel/uddannelse:
Seniorforsker, Ph.D.

Adresse:
Øster Voldgade 10, 1350 København K

Telefon:
+45 91333614

Maria Sommer Holtze

Bestyrelsesmedlem

Firma/institution:
Miljøstyrelsen
Titel/uddannelse:
Kontorchef
Adresse:
Tolderlundsvej 5, 5000 Odense
Telefon:
+45 2235 1458

Anne Esbjørn

Bestyrelsesmedlem

Firma/institution:
VandCenter Syd
Titel/uddannelse:
Grundvandsspecialist, civilingeniør
Adresse:
Vandværksvej 7
5000 Odense
Telefon:
+45 4080 8458

Klaus Mosthaf

Bestyrelsesmedlem

Firma/institution:
DTU Sustain
Titel/uddannelse:
Lektor, Dr.Ing.
Adresse:
Danmarks Tekniske Universitet
Bygning 115, 2800 Kgs. Lyngby
Telefon:
+45 4525 1459

Hans Chr. Bruun Hansen

Bestyrelsesmedlem

Firma/institution:
Københavns Universitet, Miljøkemi

Titel/uddannelse:
Professor

Adresse:
Thorvaldsensvej 40, 1871 Frb C
Telefon:
35332418

Bjarke Neiegaard Hoffmark

Bestyrelsesmedlem

Firma/institution:
COWI A/S
Titel/uddannelse:
Civilingeniør, Leading Senior Specialist
Adresse:
Vestre Stationsvej 7,
5000 Odense
Telefon:
+45 56 40 49 68

Nanette Schouw

Bestyrelsesmedlem

Firma/institution:
Region Sjælland
Titel/uddannelse:
Chefkonsulent
Adresse:
Miljø og Ressourcer, Regional Udvikling
Alleen 15
4180 Sorø

Telefon:
+45 5787 5825

Nanna Isbak Thomsen

Bestyrelsesmedlem


Firma/institution:

Rambøll
Titel/uddannelse:
Teamleder, civilingeniør, ph.d.
Adresse:
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Telefon:
+45 5161 0797

Herudover deltager følgende i bestyrelsens møder:

 • NN, SEGES (pt. observatør i bestyrelsen)
 • NN (observatør i bestyrelsen for Østgruppen under ATV Jord og Grundvand)
 • Susanne Arentoft, Region Midtjylland  (observatør i bestyrelsen for Vestgruppen under ATV Jord og Grundvand)
 • Arne Rokkjær, Region Hovedstaden (associeret til bestyrelsen for NORDROCS)
 • Mette M. Broholm, DTU Sustain (associeret til bestyrelsen for NORDROCS)