Ledelse

Bestyrelse

Sekretariat

Lisbeth Verner

Sekretariatsleder

Tlf. (+45) 45 25 21 77, mobil (+45) 20 22 91 83
E-mail: atvlv@env.dtu.dk

Ønsker du at kontakte Fonden, kan dette ske via sekretariatet.

Træffetid: Mandag til fredag kl. 09:00 – 17:00

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby

Arbejdsområde

 • Administrationen af bestyrelsens beslutninger vedrørende møder, kurser og andre initiativer.
 • Tilrettelæggelse af mødeprogrammer og udsendelse af mødeinvitationer, bekræftelser på tilmeldinger etc.
 • Koordination mellem faglige tilrettelæggere og foredragsholdere.
 • Koordinator mellem Fondens undergrupper.
 • Praktisk tilrettelæggelse af møder, kurser og ekskursioner.
 • Rapporteringer til Fondens bestyrelse og fondsmyndigheden.
 • Økonomistyring og mødekalkulationer.

Bestyrelse

Bestyrelsen for ATV-Fonden for Jord og Grundvand omfatter i alt 12 medlemmer. Herudover deltager sekretariatsleder Lisbeth Verner som referent ved bestyrelsesmøderne.  9 medlemmer udpeges af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, efter samråd med formanden, 1 medlem udpeges af Det Danske Advokatsamfund, og 2 medlemmer udpeges af bestyrelsens medlemmer.

Medlemmerne udpeges, så de dels repræsenterer de mange discipliner, som samarbejder indenfor jord- og grundvandsområdet, dels de forskellige institutionstyper. Den nuværende bestyrelse består således af ingeniører, geologer, mikrobiologer, toksikologer og kemikere, der til dagligt arbejder i offentlige administrationer, forskningsinstitutioner samt rådgivende virksomheder. Der afholdes typisk to bestyrelsesmøder om året, hvor mødeprogrammet for det kommende år planlægges, og hvor forskellige formidlingsinitiativer (nye arbejdsopgaver, udredningsopgaver mm.) igangsættes. De tilknyttede repræsentanter for hhv. Øst- og Vestgruppen, en observatør fra Landbruget samt evt. associerede ressourcepersoner deltager i bestyrelsesmøderne.

Katerina Tsitonaki

Formand


Firma/institution:

WSP Danmark
Titel/uddannelse:
Fagchef, civilingeniør, ph.d.
Adresse:
WSP Danmark, Linnés Allé 2, 2630 Tåstrup
E-mail:
aikaterini.tsitonaki@wsp.com

Hanne Møller Jensen

Næstformand


Firma/institution:

HOFOR A/S
Titel/uddannelse:
Teamleder, civilingeniør, ph.d.
Adresse:
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
E-mail:
hanjen@hofor.dk
Telefon:
(+45) 27954673

Julie Nyrop Albers

Bestyrelsesmedlem


Firma/institution:

Roskilde Kommune
Titel/uddannelse:
Specialkonsulent, civilingeniør
Adresse:
Roskilde Kommune, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
E-mail:
juliena@roskilde.dk

Jacob Brandt

Bestyrelsesmedlem


Firma/institution:

Codex Advokater
Titel/uddannelse:
Advokat (L), Associeret partner
Adresse:
Damhaven 5 C
7100 Vejle
E-mail:
jab@codexlaw.dk

Jacqueline Falkenberg

Bestyrelsesmedlem


Firma/institution:

NIRAS A/S
Titel/uddannelse:
Chefkonsulent, ph.d.
Adresse:
NIRAS A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød
E-mail:
jaf@niras.dk

Maria Sommer Holtze

Bestyrelsesmedlem


Firma/institution:

Miljøstyrelsen
Titel/uddannelse:
Kontorchef
E-mail:
masom@mst.dk
Telefon:

Per Loll

Bestyrelsesmedlem


Firma/institution:

Dansk Miljørådgivning A/S
Titel/uddannelse:
Udviklings- og projektleder, civilingeniør, ph.d.
Adresse:
Dansk Miljørådgivning A/S
Fanøgade 17
9740 Jerslev
E-mail:
pl@dmr.dk
Telefon:
(+45) 4076 0652

Fratrådt 30. april 2021

Klaus Mosthaf

Bestyrelsesmedlem


Firma/institution:

DTU Miljø
Titel/uddannelse:
Seniorforsker, Dr.Ing.
E-mail:
klmos@env.dtu.dk

Jens Muff

Bestyrelsesmedlem


Firma/institution:

Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab
Titel/uddannelse:
Lektor
E-mail:
jm@bio.aau.dk
Telefon:
(+45) 9940 7656

Kirsten Rügge

Bestyrelsesmedlem


Firma/institution:

COWI A/S
Titel/uddannelse:
Civilingeniør, ph.d.
Adresse:
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kgs. Lyngby
E-mail:
kiru@cowi.dk
Telefon:
(+45) 5640 1864

Fratrådt 30. april 2021

Peter Sandersen

Bestyrelsesmedlem


Firma/institution:

GEUS
Titel/uddannelse:
Seniorrådgiver, geolog
Adresse:
GEUS, Afd. For Grundvands- og kvartærgeologisk Kortlægning
C.F. Møllers Allé 8
8000 Aarhus C
E-mail:
psa@geus.dk
Telefon:
(+45) 2035 0028
Hjemmeside:
www.geus.dk

Nanna Isbak Thomsen

Bestyrelsesmedlem


Firma/institution:

Rambøll
Titel/uddannelse:
Teamleder, civilingeniør, ph.d.
E-mail:
natn@ramboll.dk

Telefon:
(+45) 51610797

Herudover deltager følgende i bestyrelsens møder:

 • Rikke Krogshave Laursen, SEGES (pt. observatør i bestyrelsen)
 • Nanette Schouw Christiansen, Region Sjælland (observatør i bestyrelsen for Østgruppen under ATV Jord og Grundvand)
 • Ole Silkjær, Eurofins Miljø, Vand (observatør i bestyrelsen for Vestgruppen under ATV Jord og Grundvand)
 • Arne Rokkjær, Lyngby-Taarbæk Forsyning (associeret til bestyrelsen for NORDROCS)
 • Mette M. Broholm, DTU Miljø (associeret til bestyrelsen for NORDROCS)
 • Ida Holm Olesen, Region Syddanmark (associeret til bestyrelsen for IWA 2020)