Skip to main content

Nyheder

Nyheder

5. september 2024: Fremtidens grænseværdier – Reserver dagen

Information Tid: Torsdag den 5. september 2024, kl. 10.00 - 16.00 Sted:Odeon/Comwell, Odense Arrangører Faglig…
Nyheder

26. november 2024: Jordforureningslovens 25 år – Reserver dagen

Information Tid: Tirsdag den 26. november 2024, kl. 10.00 - 21.30 (incl. middag) Sted: Comwell,…
Nyheder

28. august 2024: Ekskursion til Ribe Jernstøberi – gå-hjem møde – Vest

Information Tid:  Onsdag den 28. august, kl. 16.30 - 18.30  (mødenr. 20-24) Sted:  Ribe Jernstøberi,…
Nyheder
Miljøministerens kommentar til foretræde for Folketingets Miljø- og fødevareudvalg – ATV Jord og Grundvands hvidbog om Fremtidens drikkevand
Kommende møder
Vintermøde 2025 – 3.-4.-5. marts
Nyheder
17. juni 2024: International experiences with management of PFAS contaminated sites – gå-hjem møde – Øst
Nyheder
ATV Jord og Grundvands nye bestyrelsesformand er tiltrådt
Nyheder
12. juni 2024: Ekskursion til Bakkelund i Horsens – gå-hjem møde – Vest
Nyheder
15. maj 2024: Udgør jordvarmeboringer en trussel mod grundvandet? – gå-hjem møde – Øst
Nyheder
28. maj 2024: Hvor længe varer forureningen af vores grundvandsmagasiner? – heldagsmøde
Nyheder
10. juni 2024: Grundvandsbeskyttelse og arealplanlægning – heldagsmøde
Nyheder
ATV Jord og Grundvands nye hvidbog om Fremtidens drikkevand kan downloades her
Nyheder
23. april 2024: Nyt på PFAS-området – online gå-hjem møde
Nyheder
15. april 2024: Risikovurdering af grundvandstruende forureninger – tendenser og dilemmaer – heldagsmøde
Nyheder
7. februar 2024: Grundvandsmodellering fremadrettet – Hvad skal der til for at forbedre vores grundvandsmodeller, og hvordan håndterer vi usikkerheder? – heldagsmøde
Nyheder
Vintermøde 2024 – 4.-5.-6. marts. Præsentationerne findes under de enkelte indlæg nedenfor
Nyheder
30. januar 2024: Bæredygtighed i forureningsundersøgelser og afværge – heldagsmøde
Nyheder
28. november 2023: Fremtidens drikkevand – Hvordan sikrer vi rent drikkevand til kommende generationer? – Jubilæumsmøde
Nyheder
2. november 2023: Nyt på jordforureningsområdet – heldagsmøde
Nyheder
NORDROCS 2024 – Conference in Uppsala – September 9.-12.
Nyheder
11. september 2023: Nye kortlægningsresultater ved anvendelse af geofysik – Gå hjem møde – Vest
Nyheder
Bestyrelsen har fastlagt nye møder i efteråret 2023 og foråret 2024
Nyheder
15. august 2023: MapField-projektet og målrettet kvælstofregulering – online gå hjem møde – Øst
Kommende møder
Vintermøde 2024 – 4.-5.-6. marts
Nyheder
15. juni 2023: Termisk oprensning til sikring af grundvand? – Gå hjem møde – Vest
Nyheder
24. maj 2023: Grundvandsmodeller – hvad kan de bruges til? – gå hjem møde – Øst
Nyheder
8. juni 2023: Digitalisering af miljødata – heldagsmøde
Nyheder
27. marts 2023: DMS 2023 – hvad har vi lært? – gå hjem møde – Øst
Nyheder
20. april 2023: Nye renseteknologier ved afværge og indvinding – heldagsmøde
Nyheder
Mulighed for at søge studenterlegat i 2023
Nyheder
23. januar 2023: Den næste forureningstrussel – hvad kan vi gøre for at være på forkant – heldagsmøde
Vestgruppen
1. december 2022: Renseteknologier og tilladelser, til videregående vandbehandling for pesticider – gå hjem møde – Vest
Nyheder
16. november 2022: Fremtidens varmeforsyning – gå hjem møde – Vest
Nyheder
Empowering Women in Water
Nyheder
3. november 2022: Injektionsbaseret afværge til oprensning af forureningsfaner – State of the Art – heldagsmøde
Nyheder
22. november 2022: Medicinrester i spildevand og miljø er det nye sort! – online gå hjem møde
Nyheder
Ny mulighed for at søge studenterlegat
Nyheder
Bestyrelsen har fastlagt nye møder i efteråret 2022 og foråret 2023
Nyheder
7. juni 2022: Medicinrester i spildevand og miljø er det nye sort! – gå hjem møde – Vest
Nyheder
ATV Jord og Grundvands Hæderspris 2022
Foto: Katerina Tsitonaki, WSP Danmark
Nyheder
29. marts 2022: Pesticidforurening – status, ny forskning og handlemuligheder – heldagsmøde
Nyheder
Geologiprisen 2021
Nyheder
29. september 2021: PFAS i jord, grundvand og overfladevand – on line heldagsmøde
Nyheder
Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen
Nyheder
25. maj 2021: Muligheder i udnyttelse af undergrunden i klimaperspektiv – on line møde
Nyheder
Grundvandsprisen 2020
Nyheder
NORDROCS 2022 – konference i Oslo, september 2022
Nyheder
Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen
Nyheder
60 begejstrede specialister var samlet til Internationalt seminar
Nyheder
Bestyrelsesmøde 2020
Nyheder
ATV-Fonden for Jord og Grundvands Hæderspris blev tildelt lektor Mette Martina Broholm, DTU Miljø
Nyheder
Vedr. EU’s Persondataforordning – GDPR
Nyheder
ATV-Fonden for Jord og Grundvands Hæderpris gik til Bjørn Kaare Jensen, GEUS