Om Fonden

Om ATV Jord og Grundvand

ATV Jord og Grundvand er en fond for alle med interesse i en bred palet af emner inden for jord, grundvand og forurening af disse.

Vi har arbejdsgrupper i både Jylland og Fyn, samt på Sjælland. Begge grupper er sammensat af fagfolk, hvis kernekompetencer er jord- og grundvandsforurening.

Formål

Fonden arbejder aktivt for at fremme formidling og udveksling af viden om fagområdet jord- og grundvandsforurening. Der arbejdes med at stimulere og initiere undervisning, forskning, udvikling samt styrke den faglige debat.

Konkret udmøntes Fondens arbejde i at der årligt afholdes i størrelsesordenen 10 konferencer, møder, kurser og ekskursioner. Der udgives publikationer samt videregives anbefalinger til nye initiativer indenfor området jord- og grundvandsforurening m.m.

Bestyrelsen samt arbejdsgrupper under denne arbejder frivilligt med at opfylde Fondens formål. Det daglige ansigt udadtil er Fondens professionelle sekretariat som varetager den løbende kontakt til Fondens brugere og bidragydere.

Fonden er en almennyttig, erhvervsdrivende fond og dermed et nonprofit foretagende.

Historie

ATV-Fonden for Jord og Grundvand er stiftet af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, (ATV) den 1. juli 1998.

Fonden er en videreførelse af de aktiviteter, der har været varetaget af ATV-Komiteen vedrørende Grundvandsforurening, der blev etableret som et udvalg under ATV den 1. april 1983. Komiteen blev nedsat på initiativ af Akademiets faggruppe for Biologi og Hygiejne, (Gruppe 8).

Komiteen blev i 1993 udskilt som et selskab under ATV med eget sekretariat og er pr. 1. juli 1998 omdannet til en erhvervsdrivende fond. Arbejdet koncentrerede sig i starten om drikkevandsforsyning og grundvandsressourcer. Siden er også jordforurening blevet et vigtigt arbejdsområde. Aktivitetsniveauet har fra starten været omkring 10 møder årligt. Vintermødet som afholdes hvert år i marts er blevet en fast tradition og samler nu over 300 deltagere.