Hæderspriser

ATV Jord og Grundvand oprettede i 2004 en hæderspris på 25.000 kr. Prisen uddeles til minde om afdøde professor Poul Harremoës, Miljø & Ressourcer, DTU.
Poul Harremoes var initiativtager til oprettelsen af ATV Jord og Grundvand i 1983.

Følgende har modtaget prisen

2022

 

 

 

 


2019

I anerkendelse af en mangeårig, dedikeret og meget faglig indsats med grundvandsovervågningen i Danmark til chefkonsulent, geokemiker,Lærke Thorling, GEUS. Lærke Thorlings utrættelige arbejde med grundvandsovervågning er et fagligt anker i vores alles løbende overblik over grundvandets tilstand for også i fremtiden at kunne sikre Danmarks befolkning drikkevand af god kvalitet.
Læs mere her

 

I  anerkendelse af mangeårig, dedikeret forskningsindsats, der har givet væsentlige fremskridt i indsatsen over for jordforurening til lektor Mette Martina Broholm, DTU Miljø. Mette Broholms forskning sker i tæt dialog med erhvervsliv og myndigheder, og derfor er vejen fra forskning til praksis kort og effektiv. Samtidig yder Mette Broholm en utrættelig indsats for at understøtte videndeling om fagområdet, og en hel generation af ingeniører og andre fagfolk har nydt godt af hendes engagement i undervisning og vejledning.
Læs mere her.

2016 I anerkendelse af et mangeårigt, meget fagligt, visionært engagement i indsatsen over for jord- og grundvandsforurening med fokus på såvel teknisk udvikling, nye netoder og nye tilgange som på at samle områdets aktører om helhed i indsatsen til enhedschef Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden
2014 I anerkendelse af et mangeårigt, meget engageret, initiativrigt og visionært bidrag til udviklingen af arbejdet med vandressourcer i Danmark og udlandet til vicedirektør Bjørn Kaare Jensen, GEUS.
Læs mere her.
2012

I anerkendelse af en mangeårig forbilledlig forskningsindsats på allerhøjeste internationale niveau, meget betydelige og efterspurgte evner som formidler samt en afgørende indsats i identifikation af fremtidige samfundsrelevante miljøspørgsmål og etablering af resultatskabende samarbejder mellem universitetet og offentlige samt private partnere – til professor Poul Løgstrup Bjerg, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU Miljø

 

2010 I anerkendelse af et mangeårigt og meget væsentligt bidrag til den fortsatte udvikling og modernisering af af jordforureningsområdet i Danmark – med baggrund i omfattende viden, troværdighed og integritet – til kontorchef Palle Boeck, Miljøstyrelsen
2008 Områdeleder Trine Korsgaard, Region Syddanmark i anerkendelse af fortjenstfuld indsats for samarbejde, udvikling og formidling inden for jordforurening, afværgeteknikker og miljøforvaltning i Danmark.
2006 Sekretariatsleder Bente Bruun, ATV Jord og Grundvand som anerkendelse af fortjenstfuld indsats for samarbejde, udvikling og formidling, inden for jord- og grundvandsforurening, grundvandskvalitet og drikkevand i Danmark.
2004 Professor Erik Arvin, Miljø & Ressourcer, DTU som anerkendelse for hans store indsats inden for forskning, undervisning og formidling, hvor han i dansk og international sammenhæng er anerkendt som en førende ekspert på områderne forurening, vandforsyning, vandkvalitet og vandrensning. Erik Arvin var en af medstifterne af ATV-Fonden for Jord og Grundvand og var dens første formand.