Arbejdsgrupper

Kom til ”gå hjem” møder – dit frirum til faglig udvikling

Har du lyst til at få ny inspiration, dele viden og drøfte aktuelle emner og udfordringer inden for jord og grundvand, så kom og deltag i de spændende ATV – ”gå hjem” møder.

Mødeformen er uformel og veksler mellem indlæg fra eksterne foredragsholdere, workshops, debatter og virksomhedsbesøg. Målet er at styrke den faglige debat og de sociale relationer gennem dialog med aktører fra private, offentlige og forskningsbaserede organisationer.

Gå hjem møderne, der er et gratis tilbud, har normalt en varighed på 2 timer og afholdes ca. 8 gange om året, med 4 møder i Vestdanmark og 4 møder i Østdanmark.
Mødedatoerne annonceres via ATV Jord og Grundvands hjemmeside, og er du tilmeldt ATV Jord og Grundvands elektroniske mailservice, vil du få direkte besked ca. en måned før mødets afholdelse.

Tilmelding til e-mailservice kan foretages via hjemmesiden www.atv-jord-grundvand.dk. ”Gå hjem møderne” arrangeres af to arbejdsgrupper i ATV regi – en vest- og en øst-gruppe, men alle kan komme med forslag til møde emner.

Har du en ide til et indlæg, til et møde, eller et emne, du syntes kunne være interessant, så mail til en af gruppernes medlemmer. Mail-adresser fremgår nedenfor.

Vestgruppen

Gruppen står for møderne i det jysk-fynske område og er sammensat af fagfolk, der beskæftiger sig med emner indenfor jord og grundvand.

Vestgruppen har af følgende medlemmer:

På grund af geografisk store afstande i det jyske-fynske område tilstræbes det, at møderne afholdes forskellige steder, evt. afholdes samme møde 2 steder for at nå flere.
Der serveres vand og sandwich til de tilmeldte. Tilmelding vil fremgå af mødeprogrammet.

Østgruppen

Gruppen står for møderne på Sjælland og er sammensat af fagfolk, der beskæftiger sig med emner inden for jord og grundvand.

Østgruppen har følgende medlemmer:

Det vil normalt ikke være nødvendigt med tilmelding til møderne, så du skal bare dukke op på det sted og tidspunkt, der fremgår af mødeprogrammet. Er der undtagelsesvis krav om tilmelding, vil det fremgå af mødeprogrammet.