Skip to main content

Afholdte møder frem til 2019

Velkommen til ATV Jord og Grundvandss mødearkiv. Heri kan du finde vores tidligere afholdte møder, agendaer, præsentationer m.m.
Kontakt os endelig hvis du ikke kan finde det du søger.
OBS: Vi er ved at overføre vores mødearkiv fra vores tidligere hjemmeside, hvorfor ikke alle tidligere afholdte præsentationer kan findes herunder.

Møde søgning


Deponeringsbekendtgørelsen og tilførsel af forurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave
53-BirgitteKloppenborg
Eu-regler og regulering af jord i råstofgrave
53-DorteHermansen
Den gode § 52-ansøgning…
53-JensGregersen
Hvordan fastsætter vi oprensningskriterier
Anna Toft
Mna, brug af mikrobielle metoder og isotopanalyser til dokumentation, rødekro
Cecilie Ottosen og Alex Murray
Plumestop injektionsteknik og dokumentation
Lars Bennedsen
Regulering/godkendelse af pesticider og biocider i eu
Abstractsamling 51
Perspektiverne membranfiltrering fra og i , set laboratoriet ny til , elektrokemisk aktiv pesticidrester fjernelse af kulfiltrering
Jens Muff
Regulering af pesticider og biocider i danmark og eu
Maria Sommer Holtze
Test af målemetoder for vinylchlorid
Annette Grarup
Udeluft referencemålinger – benzen
Boerge Hvidberg
årstidsvariationer i danske kulbrinte-baggrundsniveauer
Per Loll
Regulering af pesticider og biocider i danmark og eu
Abstractsaml 48
Fremtidens overvågning af grundvandet
Birthe Jordt
plantebeskyttelsesmidler skal benyttes med omtanke og bliver mere bæredygtige
Carina Skovmoeller og Inge Aaen
kviksølv- forurening
Powerpoint_kviksølv_Buen
Analyse af kviksølv i jord, luft og vand
Powerpoint_kviksølv_Eurofins
Rensning og destillering af kviksølv
Powerpoint_kviksølv_MAV Consulting
Perspektivering af digitalisering af data
Abstractsamling - moede 45 180619
Målrettet tilsyn med råstofgrave - et pilotprojekt med machine learning
Allan Koetter - RegH
Målrettet tilsyn med råstofgrave - et pilotprojekt med machine learning
Anja Reinwald - Digitaliseringsinst
Hvad betyder de nye regler for grundvandsbeskyttelsen, set fra et vandværks perspektiv
BNBO
Godkendelse af pesticider bedre beskyttelse omkring drikkevandsboringer
BNBO i Vejle Kommune
Nye initiativer til beskyttelse af drikkevandet mod pesticider, herunder tillægsaftale til pesticidstrategien
BNBO praesentation MST
Perfluorerede stoffer – uegnede for børn?
Amalie Timmermann
Grænseværdier og miljøbeskyttelse
Anders Baun
Styrelsen for patientsikkerheds rolle i miljøsager
Anne Hempel-Joergensen
Erfaringer med bnbo og mbl. § 24 i egedal kommune
Egedal Oplaeg_ATV_BNBO
Hvad betyder den politiske aftale om bnbo for grundvandsbeskyttelsen, set fra et vandværks perspektiv
Hofor - Grundvandsbeskyttelse i BNBO_ATVoest 06052019
Tillægsaftale til pesticid- strategien derunder nye initiativer i bnbo
Miljoestyrelsen - BNBO praesentation 2019 ATV
Planloven- flytning af jord og planloven
Anja Bergman Thuesen
Hvorfor er verdensmålene relevante for bæredygtig jordhåndtering?
Bente Villumsen
Godkendelsespligt for anlæg af jord d. 9. april 2019
Britta Moll Bown
Water for smart liveable cities
Anders Baekgaard - IWA
Sundhed og vand; før, nu og fremover
Jes Clauson-Kaas
Miljøets historie
Stefan Outzen
Helhedsorienteret vandforvaltning
Abstractsamling 35 - 271118
Hvordan fungerer forvaltningen af grundvandet set fra en vandforsynings synspunkt?
Anne Scherfig Kruse
Vurdering af grundvandets kemiske påvirkning på vandløb og kystvande
Bertel Nilsson
Genanvendelse af bygge-og anlægsaffald med pcb
Charlotte Schleiter
Hvad er pcb, og hvordan opfører de sig i jorden?
Jacqueline Falkenberg
Pcb fra bygninger til jord
Katrine Smith
Jordforureningsloven 2018
Abstractsamling 32
Jordforurening(sloven) og den offentlige indsats - set fra et regionalt perspektiv
Christian Andersen
Jordforurening
H Djurhuus
Måling for vinylchlorid i indeklima –konklusioner, anbefalinger
Boerge Hvidberg
Måling for vinylchlorid i indeklima
Jette Karstoft
Luftmålemetoder
Peter Mortensen
Klimatilpasning set fra miljøets synspunkt
Sara Egemose SDU
Lar og konsekvenser for grundvandet
Gert Laursen OK
muligheder og udfordringer ved modellering af lar, nedsivning og grundvand
Jan Jeppesen Envidan
Mikroplast i miljøet
Abstractsamling 30
Microplastics in groundwater
Aiga Mackevica
Forekomst og effekter af mikroplast i organiske ressourcer og jord
Annemette Palmqvist
Nye pesticidanalyser i 2018 i nye pesticidanalyser i 2018 i regionernes punktkildeundersøgelser regionernes punktkildeundersøgelser
Abelone Christensen
Nyt om pesticider - undersøgelser og afværge
Abstractsaml 28
Fremtidens grundvandsovervågning og –varsling
Anders Johnsen
Metoder til måling af flygtige stoffer i luft – muligheder, faldgruber og smutveje.
ATV moede 29
replace_1_folder_name
replace_1_author
replace_2_folder_name
replace_2_author
Regnbetingede udledninger fra separat- og fælles afløbssystemer – effekter og udfordringer til vandmiljøet
Abstractsamling 25
brug af sensorer i vandløb - ammonium og ilt
Annette Brink-Kjaer og Lise Havsteen
problemstoffer i regnafstrømning
Helle Marcussen
Regionernes indsats mod jordforurening
Carsten Bagge Jensen
Jord: miljøstyrelsens arbejde
Jens Aabling
Grundvand til indeklima - hvor konservativ (korrekt) er vores risikovurdering?
Temadag
Vedligeholdelse af grundvandskortlægningen
GKO_2018_Udleveret_ATV
Grundvandskortlægning i odense kommune - anvendelse og kvalitet
Grundvandskortlægning Odense Kommune 21 februar 2018
Grundvandskortlægningens
Grundvandskortlægningens slutbrugere OLSI
Drikkevandskontrol – hvordan har vi grebet det an i roskilde?
Glennie Olsen
De nye regler set fra en vandforsynings perspektiv
Karin Randrup Christensen
Ny bekendtgørelse om drikkevandskontrol – hvad er kravene til fastlæggelse af analyseparametre
Martin Skriver
Jordhåndtering i danmark - alt det vi kan, gør og burde gøre
Abstractsamling20
Jordhåndtering i danmark - set fra en kommunal synsvinkel
Bo Utoft
gode løsninger ved indbygning af overskudsjord vej vejprojekter
Caroline Hejlesen