Skip to main content

Information

Tid: Tirsdag den 28. maj 2024, kl. 10.00 – 16.00
Sted: DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Teamleder, civilingeniør, ph.d. Nanna Isbak Thomsen, Rambøll
Lektor, Dr.Ing. Klaus Mosthaf, DTU Sustain
Grundvandsspecialist, civilingeniør Anne Esbjørn, VandCenter Syd

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Tirsdag den 28. maj 2024, kl. 10.00 - 16.00
Sted
DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København

Emne

De seneste år er der fundet flere og flere uønskede stoffer i grundvandet. De mange fund af specielt pesticider, nitrat og PFAS giver anledning til bekymring i hele landet. Stofferne finder vej til vandværkernes indvindingsboringer og giver allerede i dag udfordringer med drikkevandet mange steder. Kendskab til forureningskilder, bedre forståelse af stoffernes egenskaber og opførsel i jord og grundvand samt viden om grundvandets alder kan være med til at lave prognoser for varigheden af forureningerne.

På dette møde sætter vi fokus på spørgsmålet: Hvor længe skal store dele af grundvandsressourcen være præget af fund af uønskede stoffer over kravværdier?

Denne viden om forureningernes varighed er vigtig for at sikre en bedre forvaltning af grundvandsressourcen. Ud over de faglige oplæg vil både Miljøstyrelsen, regioner, kommuner og vandforsyningerne også deltage på mødet og bidrage med deres perspektiv.

Dette bliver rammen for en fælles workshop med fokus på, hvor vi er nu, og hvordan vi kommer videre.

10.00 – 10.05 Velkomst og præsentation af dagens program
10.05 – 10.30 Et tidsperspektiv på grundvandsforurening fra punkt- og fladekilder
v/ Bente Villumsen, leder af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
10.30 – 10.55 Kildestyrke af landbrugspesticider fra fladekilder
v/ ph.d.-studerende Anna Krog Nielsen, WSP Danmark/DTU Sustain
10.55 – 11.20 Varighed af pesticidudvaskning til grundvand: Resultater fra laboratorieforsøg og modellering
v/ seniorforsker Annika S. Fjordbøge, DTU Sustain
11.20 – 11.35 Pause
11.35 – 12.00 Fra historiske data til fremtidig risiko: Brug af grundvandskemidata til at vurdere grundvandsalder og forureningsrisiko
v/ projektchef Tina Halkjær Andersen, Envidan
12.00 – 12.25 Hvordan kan aldersdatering af grundvand bidrage til vurdering af varighed af forurening med DMS
v/ ph.d. Majken Frederiksen, Rambøll
12.25 – 13.10 Frokost
13.10 – 13.35 Simulerede transporttidsfordelinger for indtag med pesticidmålinger
v/ specialkonsulent Lars Troldborg, GEUS
13.35 – 14.00 Tilstand og varighed af forurening af det danske grundvand i relation til Vandrammedirektivet
v/ AC-tekniker Tine Ørbæk Nielsen og geolog Charlotte Greve, Miljøstyrelsen
14.00 – 14.25 Kommunens rolle som grundvandsmyndighed ved fund af PFAS
v/ civilingeniør, ph.d. Lene Bagh, Høje Taastrup Kommune
14.25 – 14.40 Pause
14.40 – 15.05 Nitrat på Aalborg Forsynings kildepladser: Når kilden forsætter, så langt vi kan se i fremtiden
v/ Henrik Aktor, CEO, Aktor Innovation
15.05 – 15.30 Prognoser for varighed af grundvandsforureninger – en grundlæggende forudsætning for forsyningernes strategi og investering
v/ ph.d.  Helle Ugilt Sø, HOFOR
15.30 – 16.00 Workshop og opsamling på dagen
v/professor Poul L. Bjerg, DTU Sustain

 

Deltagergebyr

Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 2. maj 2024 – herefter kr. 2.995, excl. moms frem til senest  23. maj 2024

Online deltagelse: kr. 900 excl. moms

Præsentationer

Her kan du efterfølgende se præsentationerne fra mødet