Skip to main content

Information

Tid:  Onsdag den 28. august, kl. 16.30 – 18.30  (mødenr. 20-24)
Sted:  Ribe Jernstøberi, Saltgade 11, Ribe
(parkering ved det gamle jernstøberi og ved Lidl (2 timer)

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Vestgruppen under ATV Jord og Grundvand v miljøingeniør, ph.d. Sanne Skov Nielse, og miljøtekniker Steffen Gram Lauridsen, Region Syddanmark

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk

Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig  senest 16. august med en kort e-mail til ssn@rsyd.dk

Mødeinformation

Tidspunkt
Onsdag den 28. august 2024, kl. 16.30 - 18.30, gå-hjem møde ekskursion
Sted
Ribe Jernstøberi, Saltgade 11, Ribe

Emne

Ribe Jernstøberi har siden 1848 været en væsentlig del af Ribes identitet og et karakterfuldt industrianlæg. Efter fabrikken lukkede, er der opstået en unik mulighed for udvikling af en ny og spændende del af Ribes bykerne. Esbjerg Kommune har arbejdet med udviklingen af en ny helhedsplan for området, da håndteringen af forureningen og deraf projektøkonomien blev væsentligt udfordret af nyere forureningsundersøgelser. Et større areal under bygningsmassen er forurenet med klorerede opløsningsmidler i den umættede zone, og der skal foretages afgravning for at nedbringe risikoen for mobilisering af de stoffer, der kan ende i Hjortvad å og boligernes indeklima. Det forventes, at nedrivning og afgravning pågår, når mødet afholdes.

Kom ud af kontoret og hør om et velfungerende samarbejde imellem bygherre, myndigheder og rådgiver i spændende omgivelser.

Agenda

Se programmet her eller nedenfor

16.30-18.30

Program

Velkomst og start på gåturen
v/ miljøingeniør, ph.d. Sanne Skov Nielsen, Region Syddanmark

Om udviklingen af støberikvarteret v/ byplanlægger Julie Kikkenborg Viig, Esbjerg Kommune

Forundersøgelser og oprensning af hot spots med klorerede opløsningsmidler v/ projektleder Anette Ehlers, NIRAS A/S

Myndighedssamarbejde v/ geolog Lisbeth Hansen Tygesen, Esbjerg Kommune, og miljøtekniker Steffen G. Lauridsen, Region Syddanmark

 Afslutning med spørgsmål  –  Vi spiser en sandwich i området

 

Tilmelding
OBS!     

Send venligst senest senest 16. august en kort e-mailtilmelding til ssn@rsyd.dk

 Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. 

Præsentationer

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Jette Kjøge Olsen - Prøvetagning
Søren Rygaard Lenschow - Tolkning af resultatert
Peter Mortensen - Analysemetoder
Katerina Tsitonaki og Nina Tuxen - PFAS - Risikovurdering