Skip to main content

Fremtidens drikkevand  –  hvordan sikrer vi rent vand til de kommende generationer?

Vi har interview’et 12 af landets førende eksperter om deres bud på, hvordan vi kan sikre fremtidens drikkevand. Deres svar er samlet i den aktuelle hvidbog, som også markerer ATV Jord og Grundvands 40-års jubilæum sammen med debatmødet den 28. november 2023.

Se en lille film her

Download hvidbogen her

Printvenlig udgave kan downloades her

Bogen udleveres i trykt udgave til deltagerne på mødet

Mødeinformation

Tidspunkt
Tirsdag den 28. november 2023, kl. 10.00 - 15.40
Sted
Nationalmuseet, Festsalen, Ny Vestergade 10, København - eller online

Mødet den 28. november:
Formålet med konferencedagen er at stille skarpt på, hvordan vi som samfund sikrer rent drikkevand til de næste generationer i en situation, hvor drikkevandsressourcerne er under pres fra bl.a. forurening. Samtidig fejrer vi med konferencen, at det er 40 års siden ATV-Fonden for Jord og Grundvand blev stiftet.

Vi ønsker med arrangementet at stille den nyeste faglig viden til rådighed som input til den politiske debat og beslutningstagerne. Som optakt til konferencen udgiver ATV Jord og Grundvand derfor en hvidbog med nogle af Danmarks førende fageksperters bud på, hvordan vi i Danmark sikrer rent vand til de kommende generationer.

Vi vil gerne invitere dig til på dagen at deltage i diskussionen om den bedste strategi til at sikre en fremtidig forsyning af rent drikkevand. Vi vil tilrettelægge dagen med faglige input fra eksperterne om formiddagen efterfulgt af en politisk paneldebat om eftermiddagen.

10.00 – 10.10 Velkomst
v/ fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP Danmark – forkvinde  for ATV Jord og Grundvand
10.10 – 10.25 Visionen for ATV Jord og Grundvand ved stiftelsen i 1983. Læringer fra de sidste 40 år
v/ professor emeritus Erik Arvin, DTU Sustain, ATV Jord og Grundvands første formand
10.25 – 10.40 Grundvandets tilstand – nu og fremtiden
v/ chefkonsulent, geokemiker Lærke Thorling, GEUS
10.40 – 10.55 Hvordan sikres vi en bæredygtig drikkevandsforsyning i fremtiden?
v/ professor Poul L. Bjerg, DTU Sustain
10.55 – 11.10 Rent vand nu og i fremtiden – hvad kræver det for vores risikostyring af kemikalier?
v/ lektor, ph.d. Xenia Trier, Københavns Universitet, Milljøkemi
11.10 – 11.25 Grundvandsbeskyttelse: Kamp om arealerne eller plads til det hele?
v/ projektchef, hydrogeolog Troels Kærgaard Bjerre, VandCenter Syd
11.25 – 11.40 Forurenede lokaliteter – hvilke dilemmaer står regionerne overfor, når de skal prioritere?
v/ chefkonsulent, ph.d. Nina Tuxen, Region Hovedstaden
11.40 – 11.55 Nødvendighed og udfordringer ved rensningsteknologier
v/chefkonsulent, ph.d. Liselotte Clausen, HOFOR
11.55 – 12.10 Hvem skal løse opgaven? Hvordan sikrer vi rekruttering ind i vandbranchen/uddannelsen og forskningsmidler?
v/ forskningschef, ph.d. Theis Raaschou Andersen, VIA University College
12.10 – 12.55 Frokost
12.55 – 13.30

 

 

 

13.30 – 13.45

Refleksioner på formiddagens oplæg og hvidbogens hovedanbefalinger:
Paneldeltagere: Vicepræsident Sebastian Jonshøj/Danmarks Naturfredningsforening, miljødirektør Anders Panum Jensen/Landbrug og Fødevarer, adm.direktør Carl-Emil Larsen/DANVA, branchechef Mads Helleberg Dorff/DI Vand, og direktør Susan Münster/Danske Vandværker
Debat og spørgsmål fra salenDen unge generation giver sit bud på fremtidens drikkevand
Studerende Laura Morsing og Therese Lyng Petersen, DTU Sustain
Interview
13.45 – 14.20 Prioritering af samfundets ressourcer og dilemmaer når det kommer til grundvandsbeskyttelse og fastsættelse af grænseværdier
Paneldeltagere: Enhedschef Bente Villumsen/Danske Regioner, professor Hans-Jørgen Albrechtsen/DTU Sustain, Vicedirektør, vandchef Bo Lindhardt/Novafos, Susanne Bennekou, Styrelsen for Patientsikkerhed
Debat og spørgsmål fra salen
14.20 – 14.55 Hvordan bringer vi budskaberne videre?
v/ forfatter, rådgiver, ekspert i interessevaretagelse Peter Mose
14.55 – 15.00 Tak for i dag
15.00 – 15.40 Dagen afsluttes med, at vi fejrer ATV Jord og Grundvands jubilæum med et glas vin

 

Deltagergebyr: Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig senest 17. november 2023.

På grund af de fysiske rammer er der begrænset deltagerantal (ca. 130 pladser). ATV Jord og Grundvand fordeler deltagerne, så flest mulige virksomheder/institutioner repræsenteres

Online deltagelse er mulig

Præsentationer

Herunder kan du senere finde præsentationer fra mødet