Skip to main content

Information

Tid:  Onsdag den 15. maj, kl. 16.00 – 18.00  (mødenr. 17-24)
Sted: Geo, Maglebjergvej 1, Kgs. Lyngby

 

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Østgruppen under ATV Jord og Grundvand v/ planlægger Eva Hansson, Novafos, seniorforsker Ida Karlsson Seidenfaden, GEUS, og seniorprojektleder Knud Erik Klint, Geo

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk

Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig  senest 13. maj med en kort e-mail til atvlv@dtu.dk

Mødeinformation

Tidspunkt
Onsdag den 15. maj 2024, kl. 16-00 - 18.00, gå-hjem møde
Sted
Geo, Maglebjergvej 1, Kgs. Lyngby

Emne

Indlæggene på gå-hjem-mødet om jordvarmeboringer vil belyse forskellige aspekter af risikoen for grundvands- og jordforurening ved etablering og drift af jordvarmeboringer samt de mere tekniske forhold ved etablering og forsegling af boringerne og ikke mindst myndighedsmæssige overvejelser ved behandling af ansøgninger og klager.

Efter indlæggene vil der være mulighed for at komme med til en hands-on tur guided af fagteknisk chef Jens Baumann i GEO’s laboratorium og primært kigge på grej til forsegling af jordvarme-, undersøgelsesboringer mm. samt lidt om, hvilke andre tests laboratoriet kan udføre.

Agenda

Se programmet her eller nedenfor

16.00-18.00

Program

  • Teknisk design, best practise og faldgruber ved udførsel af lodrette jordvarmeboringer ved chefkonsulent Jes Michaelsen fra Rambøll. Gennemgang af risici ved etablering af jordvarmeboringer i vandindvindingsområder, herunder forslag til fokuspunkter i forbindelse med boringsdesign og dokumentation
  • Risici ved jordvarmeboringer i forhold til drikkevand og miljø med udgangspunkt i en case fra Rudersdal kommune, ved fagchef Thomas Larsen fra WSP Danmark
  • Myndighedstilgangen og lovgivningen gennemgås af miljømedarbejderne Charlotte Sedlacek og Susanne Guldberg, Lyngby Taarbæk Kommune. Lyngby-Taarbæk Kommunes arbejder med en praksis for behandling af ansøgninger til dybe jordvarmeboringer, som tilgodeser borgernes ønske om jordvarme og politikernes og forsyningens ønske om at friholde områder med grundvandsinteresser. De juridiske rammer og udfordringer gennemgås for en kommune med store grundvandsinteresser og historiske forureninger. Afgørelser fra klagenævnet indgår.

Evt. spørgsmål til programmet kan stiles til Ida Karlsson Seidenfaden ika@geus.dk, Knud Erik Strøyberg Klint kek@geo.dk,  eller Eva Hansson evh@novafos.dk

 

Tilmelding
OBS!     

Send venligst senest 13. maj en kort e-mailtilmelding til atvlv@dtu.dk og angiv venligst, om du ønsker at deltage fysisk eller online.

Link til onlinemødedeltagelse sendes på e-mail om formiddagen den 15. maj til de registrerede

 Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. 

Præsentationer

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Jette Kjøge Olsen - Prøvetagning
Søren Rygaard Lenschow - Tolkning af resultatert
Peter Mortensen - Analysemetoder
Katerina Tsitonaki og Nina Tuxen - PFAS - Risikovurdering