Skip to main content

Information

Tid:  Onsdag den 12. juni, kl. 17.00 – 19.00  (mødenr. 18-24)
Sted:  Bakkelunden, Bjerrevej 14, 8700 Horsens (der er P-plads)

(I tilfælde af dårligt vejr starter vi hos Horsens Kommune, Endelavevej 5, 8700 Horsens)

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Vestgruppen under ATV Jord og Grundvand v civilingeniør Susanne Arentoft, Region Midtjylland og afdelingschef Jette Karstoft, NIRAS A/S

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk

Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig  senest 9. juni med en kort e-mail til susanne.arentoft@ru.rm.dk

 

Illustration venligst stillet til rådighed af NIRAS A/S

Mødeinformation

Tidspunkt
Onsdag den 12. juni 2024, kl. 17.00 - 19.00, gå-hjem møde/ekskursion
Sted
Bakkelunden, Bjerrevej 14, 8700 Horsens

Emne

Der flyttes hvert år mange tons jord fra en kommune til en anden, da mange kommuner ikke har lokale modtagesteder for jord. Horsens Kommune var en af de kommuner, hvor dette var tilfældet. Kommunen var ærgerlig over, at lokale aktører måtte køre langt væk med jorden og udarbejdede derfor en strategi for overskudsjord, som skulle understøtte en lokal håndtering af jord fra bygge- og anlægsprojekter i Horsens Kommune.

Som et konkret tiltag i strategien med at se jord som en ressource blev tankerne omkring at anvende et område i byen til et nyttiggørelsesprojekt, der havde flere formål – både at nyttiggøre jord lokalt, men også at skabe et rekreativt område midt i byen, der kunne medvirke til en øget værdi i området. Arealet, der var i tankerne, var tidligere en losseplads, der var hegnet ind, og med etableringen af det rekreative område er området nu forvandlet til en oase.

Vi starter med at høre oplæg, hvorefter vi tager ned og går en tur i området

Agenda

Se programmet her eller nedenfor

17.00-19.00

Program

Velkomst
v/ civilingeniør Susanne Arentoft, Region Midtjylland

H
orsens Kommunes tanker omkring jord som ressource
Hør hvordan Horsens Kommune arbejder med forebyggelse, genanvendelse og nyttiggørelse af jord i kommunale projekter. Hvordan fastholder kommunen et vedvarende fokus og får det integreret som en del af løsningen af projekter?
v/ projektleder Jens Peter List, Horsens Kommune

Fra idé til udførelse af Bakkelund
Hør om ideen med at etablere et nyttiggørelsesprojekt fra de konkrete undersøgelser, tilladelser mm. til det endelige projekt
v/ afdelingschef Jette Karstoft, NIRAS A/S

Gåtur i området, Bakkelunden

Vi går en tur i området og ser på hvad området byder på, og hvordan området benyttes i hverdagen og spiser en sandwich

  

Tilmelding
OBS!     

Send venligst senest 9. juni en kort e-mailtilmelding til susanne.arentoft@ru.rm.dk

 Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. 

Præsentationer

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Jette Kjøge Olsen - Prøvetagning
Søren Rygaard Lenschow - Tolkning af resultatert
Peter Mortensen - Analysemetoder
Katerina Tsitonaki og Nina Tuxen - PFAS - Risikovurdering