Skip to main content

ATV-Fonden for Jord og Grundvands nye bestyrelsesformand, chefkonsulent, civilingeniør, ph.d Nanette Schouw, Region Sjælland, er tiltrådt

Varmt velkommen til Nanette – vi glæder os til det fortsatte samarbejde.

Fondens afgåede formand, Katerina Tsitonaki, WSP Danmark, fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem frem til oktober 2024 – og en kæmpetak til Katerina for en fantastisk indsats i spidsen for Fondens arbejde gennem de seneste 5 år

Se hele bestyrelsens sammensætning her.


Øjeblikke fra bestyrels seneste møde i maj 2024: