Skip to main content

Information

Tid: Tirsdag den 26. november 2024, kl. 10.00 – 21.30 (incl. middag)
Sted: Comwell, H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse

Advokat (L) Jacob Brandt, CODEX Advokater
Specialkonsulent Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune
Leading seniorspecialist, civilingeniør Bjarke Hoffmark, COWI A/S
Direktør Maria Sommer Holtze, DGE, Aarhus Universitet
Afdelingschef, civilingeniør Jette Karstoft, NIRAS A/S
Chefkonsulent, civilingeniør Arne Rokkjær

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk

RESERVER DAGEN

 

Illustration: Unsplash/Nullplus

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Tirsdag den 26. november 2024, kl. 10.00 - 21.30 (incl. middag)
Sted
Comwell, H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense

Emne

Jordforureningsloven trådte i kraft den 1. januar 2000, og den 1. januar 2025 har loven ”virket” i 25 år. ATV Jord og Grundvand vil i anledning af jubilæet byde på middag i forbindelse med, at vi tager temperaturen på loven. Hvad var bagtæppet for loven? Trænger loven til en modernisering? Hvad fungerer godt? Hvad fungerer ikke? Hvor vil vi gerne hen?

Grundlæggende er kernen i jordforureningsloven, hvis man ser bort fra en kortlægnings reform i 2005 og nogle ændringer som følge af EU-direktiver, velbevaret. Jordforureningsloven blev grundigt forberedt i udvalgsarbejde på tværs af stort set alle tænkelige interessenter, herunder med baggrundsudredninger fra juridiske og tekniske arbejdsgrupper. På den måde er loven et skoleeksempel på, at et grundigt forarbejde betaler sig. Mødet indledes derfor med en tur ind i det maskinrum, som producerede loven, efterfulgt af en dialog om nogle af de mest principielle domme. Inden vi dykker mere specifikt ned i nogle af kapitlerne, har vi inviteret Miljøministeriet til at se tilbage på de 25 forgangne år – og til se lidt ind i fremtidens jordforureningslov.

Om eftermiddagen tager vi fat på en række faglige indlæg om udvalgte problemstillinger under de forskellige kapitler, hvor der sættes fokus på lovens styrker og svagheder i forhold til de udfordringer, som vi står foran, når det kommer til beskyttelsen af vores grundvand inden for rammerne af jordforureningsloven.

I slutningen af dagen vil repræsentanter for kommunerne og regionerne stiller skarpt på, hvad de har brug for, hvis de i endnu højere grad skal bruge loven som løftestang for en effektiv beskyttelse af jord og grundvand i fremtiden.

Dagen afrundes med en jubilæumsmiddag for at fejre, at loven gennem næsten 25 år har sat rammen at håndtere såvel ny som gammel forurening.

Program på vej – reserver dagen

Det endelige program offentliggøres i  august

 

Præsentationer