Skip to main content

Information

Tid: Mandag den 10. juni 2024, kl. 10.00 – 16.00
Sted: DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København
Mulighed for online-deltagelse

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse

Direktør, ph.d. Maria Sommer Holtze, DCE (Danish Centre for Environment and Energy), Aarhus Universitet
Chefkonsulent, civilingeniør, ph.d. John Flyvbjerg, Region Hovedstaden
Afdelingschef Jette Karstoft, NIRAS A/S
Chefkonsulent, ph.d.  Nanette Schouw, Region Sjælland
Professor Hans Chr. Bruun Hansen, Københavns Universitet

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Mandag den 10. juni 2024, kl. 10.00 - 16.00
Sted
DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København + mulighed for online-deltagelse

Emne

På jubilæumsmødet for ATV Jord og Grundvand i november 2023 stillede vi skarpt på, hvordan vi som samfund sikrer rent drikkevand til de næste generationer i en situation, hvor drikkevandsressourcerne er under pres fra bl.a. forurening.

Sammenfattende viste eksperternes anbefalinger, at vi skal sætte ind på fire områder, herunder at beskytte de arealer i landskabet, hvor grundvandet dannes – for dette grundvand er fremtidens drikkevand. Alle kunne tilsyneladende mødes om løsningen, hvor interessenter for alvor begynder at koordinere og samtænke den fremtidige arealanvendelse herunder grundvandsbeskyttelse, energiproduktion, fødevareproduktion og biodiversitet.

På mødet den 10. juni 2024 zoomer vi yderligere ind på dette område og lader forskellige forskere og praktikere formidle muligheder og begrænsninger for helhedsorienteret arealplanlægning, så vi sikrer fremtidens drikkevand.

10.00 – 10.10 Velkomst og indledning
10.10  10.35 Fremtidens arealanvendelse
v/ projektleder Tage Duer, CONCITO
10.35 – 11.00 Krav, ønsker og muligheder i det åbne land.
Landbrugets behov og medspil
v/ adm. direktør Tom Heron, SEGES Innovation P/S
11.00 – 11.25 Helhedsorienteret arealplanlægning – med udgangspunkt i naturen
v/ Associate Professor Andreas Aagaard Christensen, RUC
11.25 – 11.45 Pause
11.45 – 12.10 Muligheder, trusler, dilemmaer, konflikter og synergier i fremtidens arealanvendelse  (online præsentation)
v/ institutleder, professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet
12.10 – 12.35 Hvordan indgår grundvandsbeskyttelse i planlægningen af konkurrerende arealanvendelser?
v/ Associate Professor Peter Stubkjær Andersen, Københavns Universitet
12.35 – 13.25 Frokost
13.25 – 13.50 Multifunktionelle grundvandsparker – hvordan solceller kan medfinansiere grundvandsparker
v/ Senior Director Jakob Sønderskov Weber, Better Energy A/S
13.50 – 14.15 Multifunktionel arealanvendelse – cases fra Dansk Økojord
v/ direktør Kim Qvist, Dansk Økojord A/S & Danmarks Økologiske JordbrugsFond
14.15 – 14.35 Pause
14.35 – 15.00 Hvor længe skal vi så vente på det rene grundvand?
– Hvad vi ved og ikke ved om varigheden af pesticidstoffers tilstedeværelse i grundvandet
v/ seniorforsker Christian Nyrop Albers, GEUS
15.00 – 15.25 Hvordan kan man sætte kroner og øre på rent grundvand og hvordan kan man bruge sådanne tal i prioriteringen af at sikre rent grundvand i fremtiden?
v/ afdelingschef, miljøøkonom Camilla K. Damgaard, NIRAS A/S
15.25 – 15.50 Epilog – fra internationale megatrends til lokale landskaber
v/ projektchef Helga Grønnegaard, Urland
15.50 – 16.00 Afslutning og opsamling på dagens indtryk
 

Deltagergebyr

Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 7. maj  2024 – herefter kr. 2.995, excl. moms frem til senest 4. juni 2024

Online deltagelse: kr. 900 excl. moms

Præsentationer

Her kan du efterfølgende se præsentationerne fra mødet