Grundvandsbeskyttelse i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Print
Written by Jesper Friis   
Monday, 01 April 2019 00:00

Folketinget har i januar 2019 aftalt en tillægsaftale til pesticidstrategien 2017-2021 med det formål at styrke indsatsen for at beskytte grundvandet. Pesticidstrategien 2017-2021 og tillægsaftalen kan ses her: https://mst.dk/kemi/pesticider/pesticidstrategi-2017-2021/, mens ny BNBO vejledning som er i høring pt, kan ses her:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62810. På mødet vil indholdet i den nye aftale blive præsenteret, herunder krav til kommunerne ift. restriktioner i anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder.


6. MAJ 2019

Roskilde Rådhus
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mødenr. 44 - Gå-hjem-møde


Tidspunkt Mandag den 6. maj 2019, kl. 16.00 – 18.00


Sted Roskilde Rådhus
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Faglig tilrettelæggelse
Østgruppen under ATV Jord og Grundvand v/hydrogeolog Eva Hansson, Novafos, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it og specialkonsulent Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Emne
Folketinget har i januar 2019 aftalt en tillægsaftale til pesticidstrategien 2017-2021 med det formål at styrke indsatsen for at beskytte grundvandet. Pesticidstrategien 2017-2021 og tillægsaftalen kan ses her: https://mst.dk/kemi/pesticider/pesticidstrategi-2017-2021/, mens ny BNBO vejledning som er i høring pt, kan ses her:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62810. På mødet vil indholdet i den nye aftale blive præsenteret, herunder krav til kommunerne ift. restriktioner i anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder.
Egedal Kommune traf i 2016 afgørelse om forbud mod plantebeskyttelsesmidler på ejendomme inden for BNBO. Miljø– og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af Egdal Kommunes forbud afventer pt. retssag. Egedal Kommune præsenterer de centrale dele af kommunens og klagenævnets afgørelse.

Dette møde sætter fokus på de nye initiativer til at beskytte drikkevandet mod pesticider, kommunernes muligheder for rådighedsindskrænkning inden for BNBO og indsatsen set fra en forsyningsvinkel.


Program for arrangementet:

 • Velkomst
  v/ Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune

 • Tillægsaftale til Pesticidstrategien derunder nye initiativer i BNBO
  v/chefkonsulent Philip Grinder Pedersen, Miljøstyrelsen


 • BNBO – afgørelse, klagenævnsafgørelse og status på retssager
  v/miljøsagsbehandler Eva Birk Karlsen, Egedal Kommune


 • Hvad kan den politiske tillægsaftale om BNBO betyde for grundvandsbeskyttelsen, set fra et vandværks perspektiv.
  v/planlægger Stine Bisgaard, HOFOR
 • Spørgsmål og debat
  v/specialkonsulent Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune


Der vil være mulighed for at stille korte spørgsmål efter hvert oplæg samt til den efterfølgende fælles debat.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, tilmelding er ikke nødvendig, og deltagelse er uden beregning.
Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdel-se for evt. ændringer.

Last Updated on Tuesday, 07 May 2019 14:14