Skip to main content

Information

Tid: Tirsdag den 30. januar 2024, kl. 10.00 – 16.00
Sted: Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
Mulighed for online-deltagelse (dog ikke adgang til gruppearbejde)

Præsentationerne fra mødet finders nederst her på siden

 

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse

Teamleder, civilingeniør, ph.d. Nanna Thomsen, Rambøll
Markedschef Jette Karstoft, NIRAS A/S
Grundvandsspecialist Anne Esbjørn, VandCenter Syd
Civilingeniør Susanne Arentoft, Region Midtjylland


Arrangør

Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk

 

Illustration fra Pixabay

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Tirsdag den 30. januar 2024, kl. 10.00 - 16.00
Sted
Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C + mulighed for online-deltagelse

Emne

Bæredygtighed er kommet på dagsordenen i alle brancher, og der er stort fokus på, hvordan vi konkret kan arbejde med bæredygtighed. Denne udvikling influerer også på indsatsen efter jordforureningsloven, herunder forureningsundersøgelser og afværgeindsatsen.

Tesen er, at i relation til jord- og grundvandsområdet er det primært på afværgesiden, der er store påvirkninger af miljø, økonomi og samfund, og at der derfor kan være store gevinster ved at inddrage bæredygtighedsvurderinger. Men der laves rigtig mange forureningsundersøgelser, og så længe det ikke er nærmere belyst, om det faktisk gør en forskel at anvende alternativer, justere på metoder osv. så vides det reelt ikke, om der kan være en gevinst ved at inddrage bæredygtighedsvurderinger i forhold til planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser. Dette er stadig uafklaret mange steder på nuværende tidspunkt, selvom der er igangsat undersøgelser/beregninger i relation til at blive klogere. På afværgeindsatsen er der flere erfaringer, og måske nogle af disse erfaringer kan inddrages i forureningsundersøgelser på sigt.

Bæredygtighedsbegrebet underinddeles traditionelt i miljømæssige påvirkninger, sociale påvirkninger og økonomisk forbrug, og der er mange indikatorer for de forskellige påvirkninger, man skal forholde sig til.

Beslutningen om afværge er ofte risikobaseret, men det er vigtigt at bæredygtighed bliver indarbejdet i beslutningsprocessen. Før sager når til eventuel afværge, er der desuden ofte gennemført forskellige forureningsundersøgelser. Det er derfor også relevant at vurdere, om der er bæredygtighedsaspekter, som skal tænkes ind i selve undersøgelsesfaserne.

På mødet dykker vi ned i, hvordan der kan arbejdes med bæredygtighed i forureningsundersøgelser og afværge – både ud fra konkrete cases, brugbare metoder og værktøjer. Vi bliver også klogere på, om der er lovgivningsmæssige/administrative rammer, der kan skubbe dagsordenen på vej.

10.00 – 10.10 Velkomst og rammesætning for dagen
v/ teamleder, civilingeniør, ph.d. Nanna Isbak Thomsen, Rambøll
10.10  10.40 Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed – en indflyvning
v/ civilingeniør, ph.d. Gitte Lemming Søndergaard, Rambøll
10.40 – 11.05 Bæredygtighed i udbud og kontrakter om jordforureningsopgaver
v/ advokat (L), partner Mikala Berg Dueholm, DLA Piper
11.05 – 11.25 Pause
11.25 – 11.50 Livscyklusvurdering (LCA) som metode til at vurdere miljøeffekter af produkter eller projekter
v/ rådgivende ingeniør Nanna Filskov Theilgaard, NIRAS A/S
11.50 – 12.15 Bæredygtighed i afværge (Høfde 42)
v/ Senior Project Manager Klaus Weber, NIRAS A/S
12.15 – 13.15 Frokost
13.15 – 13.40 En tilgang til bæredygtighed på miljøopgaver
v/ hydrogeolog, miljørådgiver Isak Hjort Dahm, WSP Danmark
13.40 – 14.05

Præsentation af case:

Oprensning i Videbæk –  hvordan blev metode valgt
v/ civilingeniør, ph.d. Ida Dyrlund Damgaard, Region Midtjylland

14.05 – 14.45 Erfaringer og vidensudveksling ved bordene
v/ markedschef Jette Karstoft, NIRAS A/S, og civilingeniør Susanne Arentoft, Region Midtjylland
14.45 – 15.00 Pause
15.00 – 15.30 Sustainability assessment of groundwater remediation options using the SURE tool (indlægget holdes på engelsk)
v/ Matthias Sumann, Principal Consultant, Rambøll
15.30 – 15.50 Fælles debat
15.50 – 16.00 Afslutning og tak for i dag
v/ markedschef Jette Karstoft, NIRAS A/S

Ændringer kan forekomme

Deltagergebyr

Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 5. januar 2024 – herefter kr. 2.995, excl. moms frem til senest 26. januar 2024

Online deltagelse: kr. 900 excl. moms

 

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Gitte Lemming Soendergaard - Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed - en indflyvning
Mikala Berg Dueholm - Bæredygtighed i udbud og kontrakter om jordforureningsopgaver
Nanna Filskov Theilgaard - LCA som metode til at vurdere miljøeffekter af produkter eller projekter
Klaus Weber - Bæredygtighed i afværge
Isak Hjort Dahm - En tilgang til bæredygtighed på miljøopgaver
Ida Dyrlund Damgaard
Matthias Sumann
Spørgsmål i gruppearbejdet