Skip to main content

Information

Tid: Mandag den 15. april 2024, kl. 10.00 – 16.00
Sted: DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København
Mulighed for online-deltagelse

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse

Fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP Danmark
Chefkonsulent, civilingeniør, ph.d. John Flyvbjerg, Region Hovedstaden
Lektor, Dr.Ing.  Klaus Mosthaf, DTU Sustain
Chefkonsulent Nanette Schouw, Region Sjælland

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk

Præsentationerne fra mødet kan findes nederst på denne side

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Mandag den 15. april 2024, kl. 10.00 - 16.00
Sted
DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København + mulighed for online-deltagelse

Emne

Behovet for at målrette den offentlige indsats har gjort det nødvendigt at sluge et par kameler, når det kommer til risikovurdering af grundvandstruende forureninger. Branchen bevæger sig væk fra de konservative tilgange og hen mod mere realistiske/pragmatiske metoder. Der er efterhånden enighed blandt de fleste fagpersoner om at anvende forureningsflux opblandet i en fiktiv vandindvindingsboring i stedet for overholdelse af koncentrationskriterier 100 m nedstrøms. Der er stadig flere dilemmaer omkring denne tilgang, bl.a. lovgivning som stadig er hængt op på vejledning nr. 6 af 1998.

Beskytter vi ressourcen bedst ved at være pragmatiske, og hvilke fælder er der? Og er vores fluxbestemmelser egentlige gode nok?

Vi inviterer alle, der arbejder med risikovurdering til et møde, hvor vi der vil være mulighed for både at blive opdateret på tilgange til risikovurdering, regnefaldgruber og diskutere dilemmaerne.

10.00 – 10.10 Velkomst
v/ lektor, Dr.Ing. Klaus Mosthaf, DTU Sustain
10.10  10.50 Risikovurdering af forurenede grunde – alt er relativt
v/ professor Poul L. Bjerg, DTU Sustain
10.50 – 11.15 Jordforureningsloven og Miljøstyrelsens vejledninger – den retlige ramme for risikovurdering med fokus på forskellen på forureneransvaret og offentlig indsats
v/ advokat (L) Jacob Brandt, CODEX Advokater
11.15 – 11.30 Pause
11.30 – 11.55 Hvad betyder regionernes risikovurderinger for kommuner og vandværker?
v/planlægger Eike Stubsgaard, Aarhus Kommune/Kommunernes faggruppe for grundvand, og rådgiver Anna Okkerlund Brahe, Danske Vandværker
11.55 – 12.05 Regionernes arbejde med risikovurdering
v/ funktionschef Henrik Jannerup, Region Sjælland
12.05 – 12.35 Gruppearbejde:
Principperne til risikovurdering i den offentlige indsats
v/ funktionschef Henrik Jannerup, Region Sjælland, og chefkonsulent Jesper Simensen, Region Midtjylland
12.35 – 13.25 Frokost
13.25 – 13.45 Tips og tricks til GrundRisk og JAGG i forhold risikovurdering af grundvand
v/ teamleder, ph.d. Nanna Isbak Thomsen, Rambøll

13.45 – 14.00

 

14.00 – 14.20

Eksempel på fluxbaseret risikovurdering – fordele og udfordringer
v/ chefkonsulent, ph.d. Nina Tuxen, Region Hovedstaden

Metoder til fluxbestemmelse – Introduktion til ProfileFlux metoden og anvendelse heraf
v/ konsulent, ph.d.  Louise Rosenberg, Region Hovedstaden

14.20 – 14.35 Pause
14.35 – 14.55 Risikovurdering for PFAS i grundvand- hvad gør vi, når vi mangler viden?
v/ fagchef, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP Danmark
14.55 – 15.20 Sammenligning af avanceret fluxberegning og beregning med traditionelle data
v/ civilingeniør, ph.d. Kirsten Rügge, COWI A/S
15.20 – 15.40 Vandbalancen i risikovurderingen – overvurderer vi fluxen?
v/ fagchef, ph.d. Thomas Hauerberg Larsen, WSP Danmark
15.40 – 16.00 Opsamling på dagens indtryk og afsluttende bemærkninger

 

Deltagergebyr

Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 21. marts 2024 – herefter kr. 2.995, excl. moms frem til senest 10. april 2024

Online deltagelse: kr. 900 excl. moms

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Poul L. Bjerg - Risikovurdering af forurenede grunde
Jacob Brandt - Den retlige ramme - forureneransvar og offentlig indsats
Eike Stubsgaard - Kommunerne om regionernes risikovurderinger
Eike Stubsgaard - KTC Vand Redegørelse pesticidpunkter ebr 2024 - teknisk notat
Anne Okkerlund Brahe - Vandværkerne om regionernes risikovurderinger
Henrik Jannerup - Regionernes arbejde med risikovurdering
Nanna Isbak Thomsen
Nina Tuxen - Fluxbaseret risikovurdering
Louise Rosenberg - Metoder til fluxbestemmelse
Katerina Tsitonaki - Risikovurdering for PFAS i grundvand
Kirsten Rügge - Flux-sammenligning
Thomas Hauerberg Larsen - Vandbalancen i risikovurdering