Skip to main content

Information

Tid: Onsdag den 7. februar 2024, kl. 10.00 – 16.00
Sted: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, Nyborg
Mulighed for online-deltagelse (dog ikke adgang til gruppearbejde/workshop)

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Seniorprojektleder Knud Erik Klint, Geo
Seniorkonsulent Paul Thorn, Rambøll
Seniorforsker, Dr.Ing. Klaus Mosthaf, DTU Sustain
Seniorforsker Peter Sandersen, GEUS

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk

 

Illustrationen med dybder til det øverste grundvand stammer fra Styrelsen for dataforsyning og  infrastruktur

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Onsdag den 7. februar 2024, kl. 10.00 - 16.00
Sted
Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, Nyborg + mulighed for online-deltagelse

Emne

Grundvandmodeller efterspørges mange steder i samfundet: f.eks. når regionerne skal prioritere forureningssager, når kommunerne laver grundvandsbeskyttende indsatsplaner, når rådgivere laver risikovurderinger på forurenede lokaliteter, eller når vandforsyningerne planlægger en robust drift. Desuden er er der i regeringsgrundlaget et mål om at beskytte drikkevandet ved at kortlægge 640.000 hektar, der i dag er udpeget som indsatsområdet. Her vil gode og solide grundvandsmodeller spille en vigtig rolle.

Grundvandsmodeller er meget forskellige afhængige af formål, data grundlag, økonomi m.v.

Arbejdet med at opstille grundvandsmodeller tog for alvor fart i forbindelse med den statslige grundvandskortlægning, og arbejdet med at indsamle grundlæggende data fortsætter fremover i såvel offentligt som privat regi. Er de hydrostratigrafiske og hydrologiske modeller, vi bruger, detaljerede nok til, at vi tillidsfuldt kan benytte dem rundt om i samfundet og ikke mindst handle på baggrund af deres resultater? Efterspørgslen på gode og pålidelige modeller er stor, og det vurderes, at den vil stige i takt med, at drikkevandet fortsat udfordres både kvantitativt og kvalitativt.

På dette heldagsmøde søger vi at give et rids af udviklingen af de danske grundvandsmodeller gennem tiden, diskutere muligheder og begrænsninger i brugen, vise hvordan aktører arbejder med modeller i dag, og i særdeleshed hvilke muligheder der ligger fremadrettet for at forbedre modellerne. Nogle af de nyeste tiltag vil blive præsenteret, og der vil blive givet bud på, hvordan der fremover kan ske forbedringer af såvel lokale og som nationale grundvandsmodeller.

Mødet afsluttes med en workshop, der tager udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad der er den rigtige vej til fremtidens grundvandsmodellering? Herunder eksempelvis:

  • Hvad er de største udfordringer og usikkerheder i vores geologiske modeller, som er relevante for deres praktiske anvendelse og beslutninger?
  • Hvordan forbedrer vi opløseligheden af de geologiske modeller?
  • Hvordan beskriver og forbedrer vi beskrivelsen af hydraulisk/geologisk heterogenitet/usikkerhed i vores modeller?
  • Hvordan sikrer vi, at der ikke går vigtig information tabt, når de geologiske modeller ’konverteres’ til hydrologiske modeller?
  • Hvordan kan fx geologisk modelusikkerhed beskrives og gøres praktisk anvendelig i grundvandsmodelleringen?
10.00 – 10.10 Velkomst og præsentation af dagens program
v/seniorkonsulent, projektleder Paul Thorn, Rambøll
10.10  10.35 Modellering: Udvikling igennem de sidste årtier, hvor langt er vi nået og hvor skal vi hen?
v/ seniorforsker Simon Stisen, GEUS
10.35 – 11.00 Usikkerhed i geologisk modellering
v/ seniorforsker Anne Sophie Høyer, GEUS
11.00 – 11.25 Geologisk modelusikkerhed i grundvandsmodellering
v/ postdoc Trine Enemark, KU
11.25 – 11.45 Pause
11.45 – 12.10 Nyeste udviklinger inden for geofysisk kortlægning
v/ professor Anders Vest, AU
12.10 – 12.35 Højopløselig geomorfologisk modellering – Hvordan kan vi afgrænse områder med “ensartet heterogenitet”?
v/ senior projektleder Knud Erik Klint, Geo
12.35 – 13.25 Frokost
13.25 – 13.50 Anvendelse af grundvandskemi i kalibrering/validering af grundvandsmodeller
v/ grundvandsspecialist, ph.d. Troels Norvin Vilhelmsen, NIRAS A/S
13.50 – 14.15 MST Pilotprojekt – 3D grundvandsdannelse og stokastiske oplande.
v/ geolog Anders Pytlich, Miljøstyrelsen
14.15 – 14.35 Pause
14.35 – 15.35

Workshop

Hvad der er den rigtige vej til fremtidens grundvandsmodellering?

15.35 – 16.00 Afslutning og opsamling
v/ seniorprojektleder Knud Erik Klint, Geo
Ændringer kan forekomme

Deltagergebyr

Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 15. januar 2024 – herefter kr. 2.995, excl. moms frem til senest 5. februar 2024

Online deltagelse: kr. 900 excl. moms

 

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Simon Stisen - Modellering: Udvikling igennem de sidste årtier, hvor langt er vi nået, og hvor skal vi hen?
Anne Sophie Høyer - Usikkerhed i geologisk modellering
Trine Enemark - Geologisk modelusikkerhed i grundvandsmodellering
Anders Vest - Nyeste udviklinger inden for geofysisk kortlægning
Knud Erik Klint - Højopløselig geomorfologisk modellering......
Troels Norvin Vilhelmsen - Anvendelse af grundvandskemi i kalibrering /validering af hv-modeller
Anders Pytlich - MST Pilotprtojekt - 3D gv-dannelse og stokastiske oplande
Stikord/noter fra workshop - Spørgsmål 1
Stikord/noter fra workshop - Spørgsmål 2
Stikord/noter fra workshop - Spørgsmål 3