Metoder til måling af flygtige stoffer i luft – muligheder, faldgruber og smutveje med særlig fokus på vinylchlorid Print
Written by Jesper Friis   
Wednesday, 26 September 2018 00:00

Udtagning og analyse af prøver fra f.eks. poreluft og indeklima spiller en væsentlig rolle i forbin-delse med bl.a. risikovurderinger, udredninger og vurdering af effekten af etablerede tiltag. Konsekvenserne af målingerne af denne type er ofte betydelige, hvad enten det drejer sig om beslutninger af relevans for sundhed og sikkerhed, dyre afværgeforanstaltninger eller fremtidig brug af grunde og bygninger etc.

9. OKTOBER 2018

Roskilde Rådhus
Auditoriet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mødenr. 33 - Gå-hjem-møde (Øst)


Tidspunkt Tirsdag den 9. oktober 2018, kl. 16.00 – 18.15


Sted Roskilde Rådhus
Auditoriet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Faglig tilrettelæggelse
Øst- og Vestgruppen under ATV Jord og Grundvand v/ projektleder Jette Karstoft, NIRAS, civilingeniør Nanette Levanius Schouw, Region Sjælland og specialkonsulent Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune


Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Emne
Udtagning og analyse af prøver fra f.eks. poreluft og indeklima spiller en væsentlig rolle i forbin-delse med bl.a. risikovurderinger, udredninger og vurdering af effekten af etablerede tiltag. Konsekvenserne af målingerne af denne type er ofte betydelige, hvad enten det drejer sig om beslutninger af relevans for sundhed og sikkerhed, dyre afværgeforanstaltninger eller fremtidig brug af grunde og bygninger etc. Det er derfor vigtigt at kende fordele og ulemper ved de forskellige metoder i ”værktøjskassen” og at kende begrænsningerne for den enkelte måling. Kort sagt at være opmærksom på med hvilken styrke man kan konkludere. Formålet med mødet er at præsentere prøvetagningsmetoder på luftområdet. Målet er at tydelig-gøre mulighederne, at pege på hvor man skal passe på samt at vise, hvor man i nogle situationer kan lave en smutvej, og hvad det betyder for konklusionen.


Program for arrangementet:

 • Velkomst
  v/ Julie Nyrop Albers

 • Gennemgang af luftmålemetoder – aktive, passive, canisters og direkte visende metoder
  v/ kundechef Peter Mortensen, Eurofins Miljø A/S


 • Case: Måling for vinylklorid, fordele og ulemper ved de forskellige metoder
  v/ Jette Karstoft, NIRAS, og civilingeniør Børge Hvidberg, Region Midtjylland


 • Pause

 • Smutveje, kombination af flere metoder, muligheder for reduktion af tidsforbrug etc.
  v/kemiker Signe Vork, Eurofins Miljø A/S

 • Præsentation af udstyr
  v/kemiker Signe Vork, Eurofins Miljø A/S
 • Spørgsmål og afslutning


Der vil være mulighed for at stille korte spørgsmål efter hvert oplæg samt til den efterfølgende fælles diskussion.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til specialkonsulent Julie Nyrop Albers, Roskilde Kom-mune, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, tilmelding er ikke nødvendig, og deltagelse er uden beregning.
Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdel-se for evt. ændringer.

Last Updated on Friday, 12 October 2018 04:12