Radon – forekomst og indeklimasikring Print
Written by Jesper Friis   
Thursday, 14 April 2016 13:06

Østgruppen i ATV Jord og Grundvand har fået mulighed for at præsentere et oplæg om de amerikanske indsigter og erfaringer om miljøpåvirkningen fra indvinding af skifergas og –olie. Dr. Cozzarelli, som p.t. gæster DTU, er geokemiker teamleder i USGS Toxic Substances Hydrology Program’s forskning i miljøeffekterne af "ukonventionel" olie- og gasudvinding, herunder skifergas.

26. april 2016 - Gå-hjem-møde

RambøllEnglandsgade 25
5000 Odense C


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Mødenr. 67 - Gå-hjem-møde Vest


Tidspunkt Tirsdag den 26. april 2016, kl. 17.00 – 19.30


Sted

RambøllEnglandsgade 25
5000 Odense C

Faglig tilrettelæggelse

Vest-gruppen under ATV Jord og Grundvand v/ miljøingeniør Eline Begtrup Weeth, COWI A/S, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
seniorrådgiver Lærke Thorling, GEUS, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it og Chefkonsulent Dorte Harrekilde, Rambøll, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
Radon findes naturligt i områder i Danmark og kan være langt farligere i indeklimaet end mange organiske jordforureninger. På dette gå-hjem-møde vil vi præsentere viden om radon og radonforekomster i Danmark. Vi vil desuden videregive den nyeste viden om hvordan vi bedst sikrer boliger/bygninger mod radonindtrængning.
Vi vil desuden fokusere på, hvor denne viden og erfaring kan anvendes ved sikring af indeklimaet mod indtrængning af organiske flygtige stoffer fra jordforureninger.

  • Velkomst
    v/ miljøingeniør Eline Begtrup Weeth, COWI A/S
  • Hvad er radon og hvor kommer det fra?
    v/ seniorforsker Peter Roll Jakobsen/chefkonsulent Peter Gravesen, GEUS
  • Radonsikring – hvilke erfaringer og viden fra radonsikring kan vi bruge ved sikring af indeklimaet på forurenede grunde?
  • v/ teamchef Louise Skytte Clausen, NIRAS A/S
  • Diskussion
  • Let anretning og afslutning


Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter hvert indlæg.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Dorte Harrekilde, Rambøll eller Lærke Thorling, GEUS.


Tilmelding - OBS!
Af hensyn til forplejning, så tilmeld dig venligst til Dorte Harrekilde tlf.: 5161 5838 eller pr. mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it inden mandag den 25. april 2016.

Last Updated on Tuesday, 17 May 2016 12:08