ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Undersøgelser frem for afværge – State of the Art
Undersøgelser frem for afværge – State of the Art
Mødenr.45
  
TidspunktOnsdag den 20. maj 2009, kl. 10.00 – 16.00
  
Sted

Radisson SAS H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7, Odense
Formålet med mødet er at skabe et overblik over relevante undersøgelsesme-toder og -værktøjer i de forskellige undersøgelsesfaser fra V1- til udvidede under-søgelser samt diskutere om omfanget af aktiviteter i de enkelte undersøgelses-faser er optimal i forhold fasernes formål. Hvad er ”state of the art” i forhold til undersøgelsesmetoder og -værktøjer? Herunder tænkes på de relevante undersøgelsesmetoder og – værktøjer lige fra traditionel jord- og vandprøve-tagning, hydrologiske undersøgelser (pejlinger, prøvepumpninger, slugtest) og geofysiske undersøgelser til nyrere metoder som MIP sonderinger, fluxunder-søgelser, isotopfraktionering mv. Eksempler på grundlæggende spørgsmål, som vi søger at besvare på mødet, er:

  • Anvender vi det rigtige undersøgelsesomfang i de forskellige undersøgel-sesfaser og indsamler vi de rigtige parametre i forhold til at kunne prioritere videre indsats?
  • Kan vi optimere udbyttet af de indsamlede data gennem modeller og stati-stisk behandling af resultaterne.
  • Hvor langt kan der tolkes på undersøgelsesresultater mv. Alle spørgsmål skal føre frem til mere velovervejede og præcise valg af undersøgelses-metoder i de forskellige undersøgelsesfaser
     

Faglig tilrettelæggelse:
Fagleder, cand.mag. Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Civilingeniør Arne Rokkjær, Region Hovedstaden, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Program

10.00 – 10.15 Velkomst og præsentation af dagenCivilingeniør Arne  Rokkjær, Region Hovedstaden 
 MetodeOrdstyrer: Arne Rokkjær 
10.15 – 10.45 ”Værktøjskassen”  –  overblik og metodeovervejelserCivilingeniør ph.d Nina Tuxen, Orbicon 
10.45 – 11.00 Trækerneundersøgelser – en kommende ny  screeningsmetode? Forudsætninger og mulighederCivilingeniør ph.d. Morten Birch Larsen, NIRAS 
11.00 – 11.20 Anvendelse af isotopfraktionering til vurdering af nedbrydning af klorerede opløsningsmidler og andre organiske stofferLektor, ph.d. Mette Broholm, DTU Miljø 
11.20 – 11.35 Pause
11.35 – 11.55 Sorbisense – Hvilke muligheder indeholder denne nye metode ved undersøgelser og monitering?Civilingeniør Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden, og  projektleder, biolog Steffen Damgaard Nielsen, Grontmij |Carl Bro 
11.55 – 12.15 Bestemmelse af flux ved forureningsundersøgelser. Muligheder og begrænsningerProfessor Poul L. Bjerg, DTU Miljø 
12.15 – 12.25 Opsamlende spørgsmål
12.25 – 13.30Frokost 
 Fra rådata til forståelseskoncept og beslutningsgrundlagOrdstyrer: Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS 
13.30 – 14.00Brugen af konceptuelle modeller gennem undersøgelsesforløbet, datapræsentation, brug af edb-værktøjer samt vurdering af usikkerhederFagchef, civilingeniør Anders G. Christensen, NIRAS 
14.00 – 14.25Videncenter for jordforureningsprojekt om databehov i forskellige undersøgelsesfaser med fokus på valg af optimal afværge.Beskrivelse af konkrete værktøjer og beslutningsmatrixerFagleder, projektchef Mads Møller, Rambøll 
14.25 – 14.55Beslutningsteori. Psykologien bag om at træffe beslutninger på et ufuldstændigt grundlagSociolog Henrik Dahl, NIRAS-konsulenterne 
14.55 – 15.15 Pause
15.15 – 14.35Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores under-søgelser – strategier og dimensioneringFagleder Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden 
14.35 – 15.50Hvordan indbygger vi kvaliteten/sikkerheden af vore undersøgelser i planlægning og beslutning?Kvalitetschef, ph.d, Christian Grøn, DHI 
15.50 – 16.00Opsamling og afslutning 
  
  
DeltagergebyrKr. 2.800 excl. moms 


Tilmelding
Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.
Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest 13. maj 2009

Videre til tilmelding
 
 

Andre Aktiviteter