ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Ekstremnedbør og risiko for oversvømmelser – hvad stiller vi op?
Ekstremnedbør og risiko for oversvømmelser – hvad stiller vi op?
Mødenr. 86


Tidspunkt Onsdag den 12. september 2012


Sted Radisson Blu Scandinavia, Margrethepladsen 1, AarhusVidere til tilmelding

Faglig tilrettelæggelse

Teknisk direktør Tom Heron, Horsens Kommune, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Civilingeniør, hydrauliker Birgit Paludan, Greve Solrød Forsyning, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
De senere år har vi oplevet en stor hyppighed af ekstremt intensive nedbørshændelser, ofte i geogra-fisk begrænsede områder. Disse episoder er sandsynligvis knyttet til klimaforandringer som følge af forhøjet CO2 indhold i atmosfæren og har forårsaget betydelige lokale oversvømmelser. Hændelsen i københavnsområdet den 2. juli 2011 er, med en estimeret samfundsudgift på ca. 5 mia. kr., den hidtil dyreste. Denne og andre hændelser eksemplificerer tydeligt, at der på alle måder er rigtig god mening i at gøre en indsats for at imødegå skadevirkningerne af de ekstreme nedbørshændelser.
På mødet vil det hydrologiske grundlag for, hvor og hvornår kraftig nedbør bliver særligt kritisk blive gennemgået. Herefter vil mødet omhandle eksempler på og dialog af, hvad der i praksis kan gøres for at minimere risikoen for oversvømmelser, overløb af spildevandsanlæg mv.  Dialogen vil ske med ud-gangspunkt i helt konkrete eksempler fra gennemførte projekter på organisatoriske, administrative, tekniske, landskabsmæssige og hydrologiske virkemidler. Erfaringerne er, at der oftest kan identifice-res en række virkemidler og at problemstillingen kræver helhedsorienteret vandplanlægning, hvor hele kredsløbet tænkes ind, og hvor der i høj grad arbejdes tværfagligt og på tværs af organisationer.

Målet med mødet er, at deltagerne får en god grundlæggende forståelse af hydrologiske forhold bag oversvømmelsesrisiciene og ud fra konkrete gennemførte projekter bliver stærkt inspirerede og beri-gede ifht., hvordan såvel proces som praktik kan gribes an, når effekterne af øget ekstremnedbør skal tackles

Program

10.00 - 10.05

Velkomst og indledning
v/teknisk direktør Tom Heron, Horsens Kommune


10.05 - 10.30

Grundlag for klimatilpasning
v/civilingeniør, hydrauliker Birgit Paludan, Greve Solrød Forsyning

10.30 - 10.55

Hvad er rammerne for klimatilpasning i statens task force?
v/naturgeograf, ph.d. Louise Grøndahl, Naturstyrelsen

10.55 - 11.15

Pause

11.15 - 11.40

Organisering internt og tværkommunalt
v/teamleder Tina Kru?ger, Fredensborg Kommune, Usserød Å

11.40 - 12.05

Tekniske værktøjer til at bestemme størrelsesordenerne af løsninger
v/lektor Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Miljø

12.05 - 12.30

Hydrauliske modeller – specielt fokus på hvordan vi kan kombinere grundvands vandløbs- og kloakmodeller ex. Århus og Greve
v/FoU chef, ph.d. Ole Mark, DHI

12.30 - 13.30

Frokost

13.30 - 13.55 Hvordan sikres motorvejene mod ekstremregn?
v/geolog, ph,d, Marianne Grauert, Vejdirektoratet

13.55 - 14.20

Katalog over løsningsmuligheder – præsenteret ved eksempler
v/chefkonsulent Henrik Lynghus, NIRAS A/S, Vand & Forsyning

14.20 - 14.45

Eksempel på løsninger som både er miljø- og klimatilpasnings rigtige!
v/plan- og projektchef Jørgen Skaarup, Frederikssund Forsyning

14.45 - 15.05

Pause

15.05 - 15.30

Ekstremregn tænkt ind i byudvikling i lavtliggende bymidte; proces og løsninger; Aalborg Godsbanegård
v/formand Arne Rugholt, Grundejerforeningen på Godsbanen

15.30 - 15.55
Borgerinddragelse håndtering af ekstremnedbør på enkeltlokaliteter; haveselskabets projekt.
v/projektleder Dan Gabriel Jensen, Haveselskabet

15.55 - 16.00 Afrunding

  

 

Deltagergebyr

Kr. 2.895 excl.moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest 6. september 2012 og er bindende fra samme dato

 
 

Andre Aktiviteter