ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Genskabelse af vådområder – fokus på omkostninger og virkninger
Genskabelse af vådområder – fokus på omkostninger og virkninger
Mødenr.62
  
TidspunktOnsdag den 13. oktober, kl. 10.00 – 16.00
  
StedRadisson Blu
H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense

MØDET ER DESVÆRRE AFLYST

Faglig tilrettelæggelse
Professor Brian Kronvang, Danmarks Miljøundersøgelser, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Kontorchef Ellen Langfrits, Miljøcenter Ringkjøbing, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Seniorrådgiver, geokemiker Lærke Thorling, GEUS, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Statsgeolog Heidi C. Barlebo, GEUS, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itArrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
I de sidste år er der genoprettet rigtig mange vådområder og vandløb. Hvad koster det, og hvad får
vi for pengene? NP, drivhusgasser, biodiversitet, grundvand? Kvælstofreduktion ser ud til at være
en sikker investering, men hvad med eventuelle fosforlækager fra arealerne, der sættes under
vand?
Er nogle arealer mere usikre som fosforfælder end andre? Hvad med biodiversitet? Kan ådale sættes
under vand, uden at det influerer på biodiversiteten? Og endelig hvad med drivhusgasbudgettet
- er retablerede ådale en sink eller en kilde til netto-CO2 -udledninger? Alt dette vil vi forsøge at
belyse til mødet med de seneste landvindinger på området.Program

10.00 – 10.05

Velkomst
Professor Brian Kronvang, Danmarks Miljøundersøgelser

10.05 – 10.25

Ådale i Vandplaner - hvad er de planlagt til at kunne bidrage med i virkelighedens
verden?
Områdechef Harley Bundgaard Madsen, Miljøcenter Odense

10.25 – 10.45

Virker vådområder som virkemiddel - hvad er NP-ådale?
Seniorforsker Carl Christian Hoffmann, Danmarks Miljøundersøgelser, AU

10.45 – 11.05

Pause

11.05 – 11.25

Vådområdeprojekter
- hvordan foregår planlægning, udvælgelse og finansiering?
Afdelingsleder Mikael Kirkebæk, Skov- og Naturstyrelsen

11.25 – 11.45

Kortlægning af grundvandsudstrømning til vådområder/ådale og effekter af
vådområder for grundvandet
Geolog, seniorforsker Bertel Nilsson; GEUS

11.45 – 12.15

Diskussion med spørgsmål fra sal og panel

12.15 – 13.15

Frokost

13.15 – 13.35

Hvad koster vådområder og hvad får vi for pengene?
Seniorforsker Berit Hasler, DMU, AU

13.35 – 13.55

Vådområdernes drivhusgasbudget
- påvirker genopretningen den globale opvarmning?
Post.doc. Mathias Herbst, Institut for Geologi og Geoteknik, KU

13.55 – 14.15

Vådområder som fosforfælder eller bomber - og nye P-virkemidler.
Seniorforsker Charlotte Kjærgaard, Danmarks Jordbrugsforskning, AU

14.15 – 14.35

Pause

14.35 – 15.00

Biodiversitet i ådale og vådområder - status og styrende faktorer
Seniorforsker Annette Baattrup-Pedersen, Danmarks Miljøundersøgelser, AU

15.00 – 15.20

Et aktuelt emne vedrørende virkemidler
NN

15.20 – 15.50

Diskussion med spørgsmål fra sal og panel

15.50 – 16.00

Afrunding

  

 

 

Deltagergebyr

Kr. 2.850 excl.moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.
Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest 4. oktober 2010 og er bindende fra samme dato.


 
 

Andre Aktiviteter