Skip to main content

Information

Tid:  Torsdag den 3. november 2022, kl. 10.00 – 16.00  (mødenr. 92)
Sted:  DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København
Mulighed for on line deltagelse via Teams

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Civilingeniør, ph.d. Kirsten Rügge, COWI A/S
Chefkonsulent, civilingeniør, ph.d. John Flyvbjerg, Region Hovedstaden
Fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP Danmark

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Præsentationerne fra mødet findes nederst på siden


Illustration venligst stillet til rådighed af COWI A/S

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Torsdag den 3. november 2022, kl. 10.00 - 16.00
Sted
DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København + mulighed for on line deltagelse

Emne

State of the art for injektionsbaseret afværge til oprensning af forureningsfaner

I de seneste år er der kommet øget fokus på håndtering af forureningsfaner, som udgør en længerevarende risiko for grundvandsressourcen på trods af, at kilden er håndteret, eller fordi det ikke er muligt at håndtere kilden.  I nogle indvindingsoplande findes desuden flere tætliggende forureningskilder, der giver anledning til en større grundvandsforurening, som måske mest effektivt oprenses samlet i grundvandsmagasinet.

Typisk foretages oprensning vha. pump and treat, men dette er ikke altid den mest kosteffektive metode. Derfor er det nødvendigt at have flere metoder i værktøjskassen. Teknologier baseret på injektion af reaktanter er i de seneste år kommet i spil. På mødet vil vi samle op på erfaringer fra danske og udenlandske projekter med fokus på injektions- og dokumentationsmetoder til fordeling af reaktanter i grundvandsmagasiner.

10.00 – 10.10 Velkomst og indledning
v/ civilingeniør, ph.d. Kirsten Rügge, COWI A/S
10.10 – 10.35 Oprensning af forureningsfaner – tilgang til koncept og udfordringer
v/ ekspertisechef Marianne Plenge, NIRAS A/S
10.35 – 11.00 PlumeStop injektion via traditionelle boringer (tentativ titel)
v/ chefkonsulent Dorte Harrekilde, Rambøll
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 11.40 DPT Practitioner’s Guide:
Best Practices for Successful DPT Injection in Sand Aquifers
v/ Senior Principal Consultant, Ph.D. Neal Durant, Geosyntec
11.40 – 12.05 Test af forskellige injektionsteknikker, udfordringer og erfaringer
v/ miljøkemiker Morten Dreyer, COWI A/S
12.05 – 13.05 Frokost
13.05 – 13.30 Injektion i praksis – fra skrivebord til feltarbejde
Præsentation af nogle af de udfordringer, der kan være i både planlægnings- og udførelsesfasen. Herunder vurdering af distribution af injektant og metoder hertil
v/ hydrogeolog, ph.d. Gro Lilbæk, NIRAS A/S
13.30 – 13.55 Injections of slurries – 20 years of lessons learned
v/ teamleader, env. engineer Gabriele Giorgio Ceriani, Ejlskov A/S
13.55 – 14.20 The SPIN injection technology: basic principles and practical experiences of 95 injection-based soil and groundwater remediation projects
v/ CEO, Ph.D. Jeroen Vandenbruwane, Injectis
(indlægget holdes på engelsk)
14.20 – 14.40 Pause
14.40 – 15.05 Full-Scale Demonstration of DPT-Jet Injection with Microscale ZVI to Remediate Chlorinated Solvent Source Area in Clay Till at Møllevej 9, Nivå
 v/ Senior Principal Consultant, Ph.D. Neal Durant, Geosyntec
15.05 – 15.35 Applications of Horizontal Reactive Treatment Well (HRX Well) for Long Term Mass Discharge Control of Contaminated Sites
v/Technical Expert, Vice President Allan Horneman, Ph.D., Arcadis
15.35 – 16.00 Opsamling og afrunding, inkl. review af dokumentationsmetoder
v/ fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP Danmark
Deltagergebyr:

Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 30. september 2022 – herefter kr. 2.995, excl. moms frem til senest 28. oktober 2022. Tilmelding er bindende

On-line deltagelse: Kr. 900 excl. moms.

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Velkommen - Kirsten Ruegge
Marianne Plenge - Oprensning af forureningsfaner
Dorte Harrekilde - Plume Stop Injektion via traditionelle boringer
Morten Dreyer - Test af injektionsteknikker
Neal Durant - DPT Practioners Guide
Gro Lilbaek - Injektion i praksis
Giorgio Ceriani - Injection of slurries
Jeroen Vandenbruwane - The SPIN Injection Technology
Neal Durant - Full Scale Demo of DPT-Jet Injection
Allan Hornemann - Applications of Horizontal Reactive Treatment Well......
Katerina Tsitonaki - opsamling og Mentimeterbesvarelser