Skip to main content

Information

Tid:  Torsdag den 2. juni 2022, kl. 09.00 – 16.00  (mødenr. 90)
Sted:  DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Seniorspecialist, civilingeniør Bjarke Hoffmark, COWI A/S
Udviklingsleder, civilingeniør, ph.d. Per Loll, DMR A/S
Advokat (L) Jacob Brandt, CODEX Advokater

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Præsentationerne fra mødet finder du nederst på siden

 

Illustration venligst stillet til rådighed af COWI A/S

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Torsdag den 2. juni 2022, kl. 09.00 - 16.00
Sted
DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København + mulighed for on line deltagelse

Emne

Der er kog i §8-gryden i det danske land, og alle involverede interessenter er hårdt spændt for, det være sig projektudvikleren, rådgiveren og myndighederne. Når §8-tilladelsen er givet, og nøglen til det nye byggeri er solgt – men projektet kom lidt haltende i mål, og vi til næste projekt gerne vil have det til et glide lidt enklere og uden de samme friktionspunkter – hvad gør vi så?

Måske projektet var under hårdt tidspres, tilsynet næsten fik lov at komme på besøg på de rigtige tidspunkter, og de afledte §8-vilkår i store træk kunne dokumenteres. Hvad gik galt? Hvilke tekniske og administrative dilemmaer meldte sig undervejs og hvordan spiller de ind i den juridiske ramme?

Det stiller vi skarpt på og diskuterer på dette heldags-hybrid-møde. Dagen vil veksle mellem oplæg fra en teknisk, juridisk og myndighedsvinkel med afsæt i ”sager-der-ikke-gik-helt-efter-planen”, så vi kan få et indblik i hinandens udfordringer – se problemstillingerne ”fra den anden side af bordet”. Visionen for dagen er, at vi sammen kan gøre det bedre fremover. Der vil således være en god blanding af faglige oplæg, praktiske eksempler og rig mulighed for vidensdeling og debat.

09.00 – 09.15 Velkomst og indledning
v/ udviklingsleder, civ.ing. , ph.d. Per Loll, DMR A/S
09.15 – 09.40 En rådgivers oplevelser med §8-sagerne, der ikke kørte snorlige i etablerings- og moniteringsfasen frem til ibrugtagningstilladelsen
v/ senior projektleder Benedicte Rosenborg, WSP Danmark
09.40 – 10.05 En myndigheds oplevelser med §8-sagerne, der ikke kørte snorlige i etablerings- og moniteringsfasen frem til ibrugtagningstilladelsen
v/ civilingeniør Lone Frederiksen, Odense Kommune
10.05 – 10.30 Hvilke juridiske håndtag er der, når §8-sagerne ikke kører snorlige i etablerings- og moniteringsfasen frem til ibrugtagningstilladelse?
v/ advokat (L) Jacob Brandt, CODEX Advokater
10.30 – 10.45 Pause
10.45 – 11.20 Case: Tekniske og administrative §8-dilemmaer i etablerings- og moniteringsfasen
v/ udviklingsleder, civilingeniør, ph.d. Per Loll, DMR A/S, og
seniorspecialist, civilingeniør Bjarke Hoffmark, COWI A/S
11.20 – 11.45 En rådgivers tilgang til hvad kan man gøre, når vilkårene ikke er opfyldt og alternativer til accept
v/ specialist Tage V. Bote, COWI A/S
11.45 – 12.10 Region Midtjyllands rolle med fokus på vilkårsfastsættelse og tilgang hertil. Fastsættelse af dokumenterbare vilkår, der kan håndhæves.
Erfaringsudveksling på tværs af regionens kommune
v/ teamleder Lone Egeris og civilingeniør Susanne Arentoft, Region Midtjylland
12.10 – 12.55 Frokost
12.55 – 13.20 Juridisk rammesætning. Rollefordeling imellem region, kommune/tilsynsmyndighed og grundejere – i hele bygningens levetid
v/ advokat (L) Jacob Brandt, CODEX Advokater
13.20 – 13.45 En rådgivers tilgang til monitering, tinglysning, overdragelse og videresalg
v/ direktør, civilingeniør Charlotte Juhl Søegaard, Jord•Miljø A/
13.45 – 14.20

14.20 – 14.35

Diskussion og debat

Pause

14.35 – 15.00 Hvis kommunen kunne få lov at drømme, og sagen der kører fuldstændig glat igennem – hvad skulle der til?
v/specialkonsulent Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune
15.20 – 15.50 En rådgivers bud på gode eksempler på drift og monitering
v/ kompetencechef Lars Baltzer Overgaard, MOE A/
15.00 – 16.00 Gruppearbejde: Hvordan får vi de gode eksempler til at leve?
v/ udviklingsleder, civilingeniør, ph.d. Per Loll, DMR A/S, og
seniorspecialist, civilingeniør Bjarke Hoffmark, COWI A/S 

Afslutning incl. opsamling på dagens indtryk – og tak for i dag

 

Deltagergebyr Heldagsmøde: Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 12. maj 2022, herefter kr. 2.995, excl. moms
On-line deltagelse i mødet via Teams, kr. 900 excl.moms.Angiv venligst i tilmeldingen, om du ønsker at deltage fysisk eller on-line

Tilmelding bedes foretaget senest  25. maj 2022 via hjemmesiden www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde

Præsentationer

Benedicte Rosenberg - En raadgivers oplevelser med §8-sager
Lone Frederiksen - En myndigheds oplevelser med §8-sager
Jacob Brandt - Tilsynet med bygherre
Tage V. Bote - En raadgivers tilgang til uopfyldte vilkaar ....
Susanne Arentoft - Region Midtjyllands rolle med fokus på vilkaarsfastsaettelse
Jacob Brandt - Tilsynet med ejer og bruger
Charlotte Juhl Soegaard - En raadgivers tilgang til monitering ......
Julie Nyrop Albers - Hvis kommunen kunne faa lov til at droemme
Lars Baltzer Overgaard - En raadgivers bud paa drift og monitering
Gruppearbejde 1
Gruppearbejde 2
Gruppearbejde 3
Mentimeterbesvarelser