Skip to main content

Information

Tid: Tirsdag den 28. november 2023, kl. 10.00 – 15.40.  Jubilæumsmøde  (mødenr. 10-23)
Sted:  Nationalmuseet, Festsalen, Ny Vestergade 10, København (online-deltagelse mulig)

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse

Fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP Danmark
Chefkonsulent, civilingeniør, ph.d. John Flyvbjerg, Region Hovedstaden
Grundvandsspecialist, civilingeniør Anne Esbjørn, VandCenter Syd
Chefkonsulent, civilingeniør Ida Holm Olesen, Novafos
Seniorforsker Peter Sandersen, GEUS

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk

Præsentationerne fra mødet finder du nederst på siden

 

Foto: Katerina Tsitonaki, WSP Danmark

Mødeinformation

Tidspunkt
Tirsdag den 28. november 2023, kl. 10.00 - 15.40
Sted
Nationalmuseet, Festsalen, Ny Vestergade 10, København

Emne

Fremtidens drikkevand  –  hvordan sikrer vi rent vand til de kommende generationer?

Formålet med konferencen er at stille skarpt på, hvordan vi som samfund sikrer rent drikkevand til de næste generationer i en situation, hvor drikkevandsressourcerne er under pres fra bl.a. forurening. Samtidig fejrer vi med konferencen, at det er 40 års siden ATV-Fonden for Jord og Grundvand blev stiftet.

Vi ønsker med arrangementet at stille den nyeste faglig viden til rådighed som input til den politiske debat og beslutningstagerne. Som optakt til konferencen udgiver ATV Jord og Grundvand derfor en hvidbog med nogle af Danmarks førende fageksperters bud på, hvordan vi i Danmark sikrer rent vand til de kommende generationer.

Vi vil gerne invitere dig til på dagen at deltage i diskussionen om den bedste strategi til at sikre en fremtidig forsyning af rent drikkevand. Vi vil tilrettelægge dagen med faglige input fra eksperterne om formiddagen efterfulgt af en politisk paneldebat om eftermiddagen.

10.00 – 10.10 Velkomst
v/ fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP Danmark – forkvinde  for ATV Jord og Grundvand
10.10 – 10.25 Visionen for ATV Jord og Grundvand ved stiftelsen i 1983. Læringer fra de sidste 40 år
v/ professor emeritus Erik Arvin, DTU Sustain, ATV Jord og Grundvands første formand
10.25 – 10.40 Grundvandets tilstand – nu og fremtiden
v/ chefkonsulent, geokemiker Lærke Thorling, GEUS
10.40 – 10.55 Hvordan sikres vi en bæredygtig drikkevandsforsyning i fremtiden?
v/ professor Poul L. Bjerg, DTU Sustain
10.55 – 11.10 Rent vand nu og i fremtiden – hvad kræver det for vores risikostyring af kemikalier?
v/ lektor, ph.d. Xenia Trier, Københavns Universitet, Milljøkemi
11.10 – 11.25 Grundvandsbeskyttelse: Kamp om arealerne eller plads til det hele?
v/ projektchef, hydrogeolog Troels Kærgaard Bjerre, VandCenter Syd
11.25 – 11.40 Forurenede lokaliteter – hvilke dilemmaer står regionerne overfor, når de skal prioritere?
v/ chefkonsulent, ph.d. Nina Tuxen, Region Hovedstaden
11.40 – 11.55 Nødvendighed og udfordringer ved rensningsteknologier
v/chefkonsulent, ph.d. Liselotte Clausen, HOFOR
11.55 – 12.10 Hvem skal løse opgaven? Hvordan sikrer vi rekruttering ind i vandbranchen/uddannelsen og forskningsmidler?
v/ forskningschef, ph.d. Theis Raaschou Andersen, VIA University College
12.10 – 12.55 Frokost

12.55 – 13.30

 

 

 

13.30 – 13.45

Refleksioner på formiddagens oplæg og hvidbogens hovedanbefalinger:
Paneldeltagere: Vicepræsident Sebastian Jonshøj/Danmarks Naturfredningsforening, miljødirektør Anders Panum Jensen/Landbrug og Fødevarer, adm.direktør Carl-Emil Larsen/DANVA, branchechef Mads Helleberg Dorff/DI Vand, og direktør Susan Münster/Danske Vandværker
Debat og spørgsmål fra salen

 

Den unge generation giver sit bud på fremtidens drikkevand
Studerende Laura Morsing og Therese Lyng Petersen, DTU Sustain
Interview

13.45 – 14.20 Prioritering af samfundets ressourcer og dilemmaer når det kommer til grundvandsbeskyttelse og fastsættelse af grænseværdier
Paneldeltagere: Enhedschef Bente Villumsen/Danske Regioner, professor Hans-Jørgen Albrechtsen/DTU Sustain, Vicedirektør, vandchef Bo Lindhardt/Novafos, Susanne Bennekou, Styrelsen for Patientsikkerhed
Debat og spørgsmål fra salen

 

14.20 – 14.55 Hvordan bringer vi budskaberne videre?
v/ forfatter, rådgiver, ekspert i interessevaretagelse Peter Mose

 

14.55 – 15.00

Tak for i dag

 

15.00 – 15.40 Dagen afsluttes med, at vi fejrer ATV Jord og Grundvands jubilæum med et glas vin

Deltagergebyr: Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig senest 17. november 2023.

På grund af de fysiske rammer er der begrænset deltagerantal (ca. 130 pladser). ATV Jord og Grundvand fordeler deltagerne, så flest mulige virksomheder/institutioner repræsenteres

Online deltagelse er mulig

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Erik Arvin - Visionen for ATV Jord og Grundvand
Lærke Thorling - Grundvandets tilstand
Poul Bjerg - Drikkevandsforsyning
Xenia Trier - Risikostyring af kemikalier
Troels Kærgaard Bjerre - Grundvandsbeskyttelse
Nina Tuxen - Forurenede lokalioteter
Liselotte Clausen - Rensningsteknologier
Theis Raaschou Andersen - Rekruttering i vandbranchen
Peter Mose - Hvordan bringer vi budskaberne videre?