Skip to main content

Information

Tid:  Onsdag den 16. november 2022, kl. 17.00 – 18.45  (mødenr. 95)
Sted:  Via University College, Auditorium 1, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens

OBS vedr. parkering: Send en mail til horsens.parkering@via.dk senest 15. november med oplysning om dato for parkering samt bilens nummerplade for registrering på en af VIA’s pladser (mellem nr. 55 og 320).

Hvis du ikke registrerer bilen på forhånd, er det vigtigt, at du sætter P-skiven og inden for 15 minutter henvender dig i receptionen (der kan være risiko for kø til registrering her).

Faglig tilrettelæggelse
Vestgruppen v/ geolog Morten Bak, Skanderborg Forsyning og civilingeniør Susanne Arentoft, Region Midtjylland

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Tilmelding
Mødet er et “fysisk”  gå-hjem-møde, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst – af hensyn til det praktiske arrangement –  tilmelde dig med en kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk senest 14. november 2022.

Præsentationerne fra mødet kan du finde nederst på siden

Mødeinformation

Tidspunkt
Onsdag den 16. november 2022, kl. 17.00 - 18.45 - gå hjem møde
Sted
VIA University College, Auditorium 1, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens. OBS - se i kolonnen til venstre oplysninger om parkering

Emne

Udfordringer med flere af de eksisterende kilder til varmeforsyning er kendt af de fleste og særdeles højaktuel. Olie- og gaspriserne er mangedoblede i løbet af det seneste år, og knapheden på træpiller har sat sine spor i flere forbrugernes økonomi. I mange områder af landet kigges der derfor imod andre kilder til varmeforsyning.

Til dagens gå-hjem-møde præsenteres tre forskellige typer og niveauer af miljøvenlige varmeforsyninger, som alternativ til de eksisterende og ofte fossile kilder til varmeforsyning. Programmet rummer alt fra varmeforsyning ned til enkelte forbrugere og op til potentielt 30 % af Danmarks fjernvarmebehov.

Velkomst
v/geolog Morten Bak, Skanderborg Forsyning

 

Termonet – Mere end ”bare” et kollektivt varmeanlæg
Termonet (kollektive geotermisk varme- og kølesystemer) er anlæg som kan etableres og drives lokalt, pt. helt ned til 3 husstande. Hvordan virker det og hvor kan det etableres?
v/ hydrogeolog, ph.d. Søren Erbs Poulsen, VIA University College Horsens

ATES – Udnyttelse af jord- og grundvandsmagasiner til køling, varme og termisk energilagring

ATES anlæg baseres på forskellige energikilder, der kan anvendes som varmekilde til fjernvarme. Energien kan f.eks. komme fra spildevandsanlæg hvor overskudsvarme lagres i grundvandsmagasiner til senere brug. Hvor stort er potentialet, og hvad kræves for etablering af anlæg?
v/ adm.direktør, geolog Lars Hjortshøj Jacobsen, ATES

Geotermi – Potentiale for varme, som vind har været for el i den grønne omstilling

Temperaturen stiger med omkring 30 grader for hver km man bevæger sig ned i jorden. Innargi A/S vurderer, at udnyttelsen af denne temperaturstigning har potentiale til at levere 30 % af Danmarks fjernvarmebehov. Hvor langt i udnyttelsen af dette potentiale er vi?
v/ direktør Mathias Schou Gammelgaard, Innargi A/S

Aslutning med opfølgende spørgsmål, sandwich og drikke
v/geolog Morten Bak, Skanderborg Forsyning
OBS: Tilmelding:

Mødet er et “fysisk” gå-hjem-møde, og deltagelse er uden beregning, men du bedes – af hensyn til det praktiske arrangement – venligst tilmelde dig med en kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk senest 14. november.

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Soeren Erbs Poulsen - Termonet - kollektivt varmeanlaeg
Lars Hjortshoej Jacobsen - ATES udnyttelse af jord- og grundvandsmagasiner
Mathias Schou Gammelgaard - Geotermi