Skip to main content

Information

Tid:  Torsdag den 15. juni 2023, kl. 17.00 – 19.30  (mødenr. 06-23)
Sted: Stationsvej 5, Videbæk

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Vestgruppen under ATV Jord og Grundvand v/ markedschef Jette Karstoft, NIRAS A/S og civilingeniør Susanne Arentoft, Region Midtjylland

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk

Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig  senest 11. juni på e-mail: susanne.arentoft@ru.rm.dk 

 

Illustration venligst stillet til rådighed af Kresten Andersen, WSP Danmark

Mødeinformation

Tidspunkt
Torsdag den 15. juni, kl. 17.00 - 19.30, gå hjem møde
Sted
Stationsvej 5, Videbæk

Emne

Formålet med mødet er at blive klogere på termisk oprensning som metode. Teorien vil forenes med praksis, da der i øjeblikket pågår termisk oprensning med damp.

Kort om lokaliteten: På en industrigrund i Videbæk har tidligere aktiviteter forårsaget en stor jordforurening med chlorerede opløsningsmidler. Gennem årene er forureningen trængt ned i jorden, hvor den nu langsomt spredes med grundvandet. I dag findes hovedparten af forureningen (96%) tilbage under industribygningen. Forureningen udgør en risiko over for grundvandsressourcen i området, hvorfor Region Midtjylland har prioriteret at fjerne det mest forurenede område. Den 4. maj 2023 opstartede ARKIL en termisk oprensning med damp for Region Midtjylland. Region Midtjylland har WSP med som bygherrerådgiver.

Agenda

Se programmet her eller nedenfor

17.00 – 19.30 Velkomst
v/civilingeniør Susanne Arentoft, Region Midtjylland

Teorien bag termisk oprensning, stoffer, metoder, erfaringer
v/ fagchef, ph.d. Thomas Larsen, WSP Danmark

Case: Forureningens vej til prioritering af afværge
v/ projektleder, ph.d. Ida Dyrlund Damgaard, Region Midtjylland

Case: Termisk oprensning med damp i Videbæk
v/ projektleder Camilla Kiming, ARKIL

Rundvisning ved det termiske anlæg

Let anretning og afslutning                  

Der vil naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Ida Dyrlund Damgaard, Region Midtjylland.

 

OBS: Tilmelding

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde senest 11. juni til susanne.arentoft@ru.rm.dk

 

16.00 – 18.00 Historisk gennemgang af grundvandskortlægning og modellering v/ seniorpojektleder Knud Erik Klint, GEO

Grundvandsmodeller og vandforsyninger – hvordan kan de anvende statens modeller? v/ hydrogeolog Kristian Bitsch, HOFOR

Anvendelse af grundvandsmodeller i den kommunale administration v/ hydrogeolog Carsten Christiansen, Køge Kommune

Prioritering af Region Sjællands offentlige grundvandsindsats baseret på grundvandsmodeller v/ seniorkonsulent Paul Thorn, Rambøll

Panel diskussion: Hvordan kan vi anvende modellerne trods den usikkerhed de kommer med, hvilke muligheder er der for at reducere usikkerheden og hvordan kommer vi videre herfra?
v/ funktionsleder Jesper Hannibalsen/Miljøstyrelsen, projektingeniør Maria Ondracek/GEUS, seniorprojektleder Flemming Damgaard/GEO, seniorkonsulent Annette Rosenbom/Rambøll, hydrogeolog Kristan Bitsch/HOFOR, og hydrogeolog Carsten Christiansen/Køge Kommune

 

OBS: Tilmelding

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig med en kort e-mail til atvlv@dtu.dk senest 20. maj og angive, om du gerne vil deltage fysisk eller online

 

Hvis du kommer i bil:
Der er gratis parkering på GEUS parkeringspladser ved brug af parkeringsbillet, der udleveres i receptionen eller hos mødets værter

Præsentationer