Skip to main content

Information

Tid:  Tirsdag den 10. maj 2022, kl. 10.00 – 15.50  (mødenr. 88)
Sted:  Storebælt Sinatur Holte & Konference, Østerøvej 121, Nyborg

Mulighed for begrænset on line deltagelse

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Seniorkonsulent, ph.d. Jacqueline Falkenberg, NIRAS A/S
Kontorchef Maria Sommer Holtze, Miljøstyrelsen
Chefkonsulent Nanette Schouw, Region Sjælland

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

 

Illustration venligst stillet til rådighed af NIRAS A/S

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Tirsdag den 10. maj 2022, kl. 10.00 - 15.50
Sted
Storebælt Sinatur Hotel & Konference, Østerøvej 121, Nyborg (Mulighed for begrænset on line deltagelse)

Emne

Vi hører om mange spændende udviklingsprojekter, hvor der nævnes et begreb: Non-target analyser (NTA).

Men hvad betyder ”Non-target”? – og hvad kan det bruges til?.

På mødet samles  flere foredragsholdere, som fortæller både om Non-target, som er et bredt analytisk tiltag til at undersøge, hvilke miljøfremmede stoffer der kan være til stede i et media, og en række casestudier, som viser anvendelse.

I løbet af mødet vil det være muligt at deltage i gruppearbejde om, hvordan vi kan forholde os til teknikerne ift. vores forskellige miljøopgaver og baggrund. Diskussionerne opsamles som spørgsmål til et panel om. hvordan teknikkerne kan anvendes til at skabe et bedre grundlag til vurdering af den kemiske cocktail, som findes i vore miljøprøver, og som vi i dag ikke til fulde har styr på.

Målgruppe:  Alle som arbejder med miljøopgaver, og som er interesseret at høre mere om, hvordan vi kan tackle udfordringer med ”ukendte stoffer” i vores miljøprøver.

10.00 – 10.10 Velkomst og indledning
10.10 – 10.30
Intro til non-target analyser
v/ Manager, Research and Development, Peter B. Mortensen, Eurofins
10.30 – 10.55 Non-target screening – uendelige muligheder
v/ Jan H. Christensen, Københavns Universitet, Section for Environmental Chemistry and Physics 
10.55 – 11.15

 

Udfordringer for forsyninger
v/ projektleder Peter Lysholm Tüchsen, Vand Plan & Projekt, NOVAFOS
11.15 – 11.40

 

How Non-Target analysis can provide a fundament for decisions
– case study – Vandalf
v/ Selina Kornelia Tisler, Post doc, Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
11.40 – 11.55 Pause
11.55 – 12.20 Udfordringer ved NTA og applikationer fra det akvatiske miljø?
v/ Martin Hansen, Associate Professor, Environmental Metabolomics Lab,
Aarhus University, Faculty of Technical Sciences
 
12.20 – 12.45 TUP: Anvendelse af NTA til sårbarhedsforudsigelser
v/ Project Manager Eva Birch Karlsen, Water and Nature, COWI A/S 
12.45 – 13.45 Frokost
13.45 – 14.10 NTA – et stærkt værktøj til moniteringen i VAP
v/ seniorforsker, ph.d. Nora Badawi, Geokemisk Afdeling, GEUS 
14.10 – 14.35 Miljøstyrelsens holdning til NTA
v/ AC-tekniker Helle Rüsz Hansen, Vandforsyning, Miljøstyrelsen 
14.35 – 14.50 Pause
14.50 – 15.20 Gruppearbejde:
Kan vi bruge NTA i vores daglige miljøarbejde?
Hvilke bekymringer/udfordringer kan vi få øje på?
Hvordan skal vi kommunikere risici, når vi anvender NTA?
Hvilke spørgsmål vil vi gerne stille til panelet?
15.20 – 15.50 Paneldebat
Præsentationer fra gruppearbejdet og diskussion
15.50 – 16.00 Opsamling – afrunding – tak for i dag

 

Deltagergebyr Heldagsmøde: Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 29. april 2022, herefter kr. 2.995, excl. moms

On line deltagelse: Kr. 900 excl. moms

Tilmelding bedes foretaget senest  9. maj 2022 via hjemmesiden www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde

Præsentationer

Præsentationer fra mødet vil efterfølgende blive tilgængelige her

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Peter Mortensen - Intro til non target analyser
Jan H. Christensen og Selina Tisler - Non target screening
Peter Lysholm Tüchsen - Udfordringer for forsyninger
Seline Tisler - NTA fundament for decisions
Martin Hansen - Udfordringer ved NTA
Eva Birch Hansen - TUP-projekt
Nora Badawi - Monitering i VAP
Helle Rüsz Hansen - Miljøstyrelsens holdning