Skip to main content

Information

Tirsdag den 1. december 2020, kl.10.00 – 16.00

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Lektor Martin Rygaard, DTU Miljø, mryg@env.dtu.dk
Chefkonsulent, ph.d. Liselotte Clausen, HOFOR, llcl@hofor.dk
Hydrogeolog, ph.d. Allan Pratt, Helsingør Kommune, apr55@helsingor.dk
Medarrangør: IDA Miljø

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Mødeinformation

Tidspunkt
Tirsdag den 1. december 2020, kl. 10.00 - 16.00 - link til on line deltagelse via Zoom er sendt i e-mail 30.11.kl. 12.47
Sted
DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København samt mulighed for on line-deltagelse via Zoom

Emne

Den komplekse forsyning af drikkevand 2020

Den danske vandforsyning oplever for tiden en stigende kompleksitet. Pesticider findes udbredt på kildepladser, kunderne efterspørger blødere vand og nye vandværker har mere fødevareproduktion end andelstanke over sig.

Dette møde i ATV Jord og Grundvand vil præsentere og sammen med dig diskutere, hvor de nye vinde blæser vandet hen, og hvilke udfordringer vi forventer at møde på vejen. Og du vi blive klædt fagligt på til at fortsætte diskussionen i din egen organisation, om det er som planlægger, rådgiver, myndighed eller teknologileverandør.

Undervejs i mødet kan I stille spørgsmål i Zoom’s chat-funktion. Arrangørerne vil holde øje med chatfunktionen og stille spørgsmål videre til oplægsholderne. I er velkomne til også selv at diskutere og svare på spørgsmål undervejs.

 

Programmet er blevet justeret, da vi med kort varsel har fået afbud fra Miljøstyrelsen, der ikke har mulighed for at deltage med det annoncerede indlæg (30. november)

Mødet afvikles som et on line møde.

Link til deltagelse via Zoom er sendt til de tilmeldte mandag 30. november, kl. 12.47

 

 

10.00 – 10.20

Vandkvalitet og vandbehandling – på tværs af landet og over tid

 

Velkomst Indflyvning til dagen henover vandkvalitetens danmarkskort. Hvor udfældes der mest kalk? Hvor beskyttes tændernes bedst? Smagsnuancer? Et nyt kig på det danske drikkevandslandskab.
v/ lektor Martin Rygaard, ph.d., DTU Miljø

 

10.20 – 10.45
Fra en iltningstrappe til en fødevareindustri. Udviklingen i drikkevandsbehandling, fra meget simpelt, over kemikalietilsætning, blødgøring, og nu til membraner og decentrale husholdningsanlæg.
v/ chefingeniør Peter Borch Nielsen, Krüger A/S
10.45 – 11.10 Diskussion i grupper (online: break-out rooms). Diskuter følgende:

  • Hvilke udfordringer oplever I for vandforsyning og drikkevandskvalitet år 2020?
  • Hvor ser er de store dilemmaer?

Det tredje yngste gruppemedlem opsummerer kort gruppens diskussion i Zoom’s chat funktion. Tænk det som 1-2 tweets, dvs. kort og præcist

11.10 – 11.20 Pause
 

 

11.20 – 11.45

 

Blødgøringens dilemmaer

 

Når blødgøring er et forbrugerkrav. Decentral blødgøring og vandbehandling hos forbrugerne vinder frem, men kritiseres kraftigt for manglende regulering og kontrol. Vandforsyningerne er med undtagelse af HOFOR og Frederiksberg tøver. Hvad foretrækker vi i Danmark – central eller decentral blødgøring?
v/ Camilla Tang, ph.d.-studerende, DTU Miljø/NIRAS A/S

 

11.45 -12.25 Blødgøring – hvorfor/hvorfor ikke? Blødgøring fra to forsyningers synspunkter. Frederiksberg vælger at blødgøre. Novafos afventer. Hvad tænker beslutningstagerne? Måske også en tanke om avanceret vandbehandling.
v/ vandchef Bo Lindhart, ph.d., Novafos og vandchef Henrik Bay, Frederiksberg Forsyning
 

12.25 – 13.15

 

Frokost

For on line deltagere: Dem, der har lyst til det,  kan ”spise sammen” i break out rooms

 

 

 

13.15 – 13.55

 

Den fejlfrie vandforsyning – og effekterne på sundhed

 

The Dutch experience. Advanced water treatment with one-step reverse osmosis and “impeccable” water quality (da: den fejlfri vandkvalitet). Why advanced treatment in The Netherlands and how is it implemented? What are the current challenges?
v/ Professor Emile Cornelissen, KWR Water, The Netherlands.  (Webcast)

 

.55 – 14.20 Drikkevandets kvalitet og relationer til vores sundhed
– resultater fra nye danske undersøgelser
v/ seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS
 

14.20 – 14.35

 

Pause

 

 

14.35 – 15.00

Udfordringerne set af beslutningstagerne og biooetikeren

Nye udfordringer med pesticider. Svar fra Den Danske Vandklynges Pesticid initiativ. Problemstillingen set fra landets største vandforsyninger:  og de første resultater fra forsøg med rensning. Hvilke veje er der frem for håndtering af pesticidrester i grundvand? Hvordan håndteres problemet bæredygtigt?
v/ vandchef Bo Lindhardt, Novafos

 

15.00 – 15.30 Etiske vinkler på håndtering af drikkevandskvalitet. Konflikten mellem ”det rene og uberørte” og ”det effektive og billige”. Når vand er en fødevare, skal det så ”designes”, eller holdes ”naturligt”? Og hvad er naturligt? En bioetikers betragtninger.
v/ lektor Mickey Gjerris, ph.d., Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
15.30 – 16.00 Diskussion i grupper (online: break-out rooms). Diskuter følgende:

  • Vælg en talsperson
  • Prioriter tre pointer at tage med hjem til kollegaerne på kontoret
  • Hvilket spørgsmål skal stilles til næste arrangement?

kl. 15:50:   Talspersonen deler gruppens overvejelser i Zoom’s chatfunktion og er klar til at uddybe i plenum

16.00 Farvel og tak for i dag
Deltagergebyr:

”Fysisk” deltagelse: Kr 2.495, excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 10. november 2020 – herefter kr. 2.995, excl. moms. OBS: Max. antal fysisk tilstedeværende: 50 personer

On line-deltagelse (ubegrænset antal): kr. 500 excl. moms

 

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Camilla Tang
Henrik Bay
Peter Borch Nielsen
Martin Rygaard
Mickey Gjerris
Birgitte Hansen
Bo Lindhardt - Blødgøring
Bo Lindhardt - Udfordringer
Emile Cornelissen