Skip to main content

Information

Tid: Torsdag den 20. april 2023, kl. 10.00 – 16.00  (mødenr. 02-23)
Sted:  Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg  (mulighed for begrænset online-deltagelse)

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Specialkonsulent Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune
Chefkonsulent Arne Rokkjær, Region Hvedstaden
Lektor Jens Muff, Inst. for kemi og biovidenskab, Aalborg Universitet
Grundvandsspecialist Anne Esbjørn, VandCenter Syd

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Præsentationerne fra mødet findes nederst på siden

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Torsdag den 20. april 2023, kl. 10.00 - 16.00
Sted
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg (mulighed for begrænset online-deltagelse)

Emne

Stadig flere fund af problematiske stoffer i dansk grundvand stiller øgede krav til den teknologi, der skal bruges til rensning i forbindelse med afværge og indvinding. Filtrering med aktivt kul har været og er stadig ofte første go-to teknologi, når en forurening skal håndteres, men kulfiltrering er ikke i samme grad effektiv overfor nye stoffer som DMS, kortkædende PFAS m.m.

Fra andre brancher er der masser af erfaring med mere avanceret rensningsteknologi såsom membranfiltrering og avancerede oxidationsprocesser, som effektivt kan fjerne organisk forurening.

På mødet vil vi ud fra case-studier præsentere og diskutere muligheder og erfaringer med brug af mere avanceret teknologi. Avanceret vandbehandling kan i visse situationer resultere i dannelse af nye kemiske forbindelser i det behandlede vand, hvorfor disse forhold skal inddrages i forhold til design af den samlede vandbehandlingsstrategi.

 

 

 

10.00 – 10.10

Status på forurening og kendte renseteknikker
Ordstyrer: Lektor Jens Muff, Inst. for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet

 

Velkomst og indledning
v/ lektor Jens Muff, Inst. for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet

10.10 – 10.35 Mulige renseteknikker og deres modenhed – perspektiver fra spildevandsrensning og anvendelighed ift. grund- og drikkevand
v/ lektor Henrik Andersen, DTU Sustain
10.35 – 11.00 Renseteknologier over for PFAS-forbindelser i vand
v/ chefkonsulent Dorte Harrekilde, Rambøll
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 11.40 Pilotforsøg med membranfiltrering til det nye Værk ved Islev
v/ vandkvalitetsspecialist Sonsoles Quinzanos, Hofor A/S
11.40 – 12.05 Kulfiltre – hvor virker teknikken og hvor er begrænsningerne med fokus på PFAS
v/ chefkonsulent Niels Døssing, Region Hovedstaden
12.05 – 12.20 Spørgsmål til formiddagens oplægsholdere
12.20 – 13.10 Frokost
 

 

 

13.10 – 13.35

Teknikker under udvikling
Ordstyrer: Grundvandsspecialist Anne Esbjørn, VandCenter Syd

 

Kemikaliefri Vakuum-UV baseret avanceret oxidation til fjernelse af miljøfremmede stoffer i vand – muligheder og udfordringer: Eksempler fra spildevand og drikkevand
v/ Head of Research and Consulting Morten Møller Klausen, Ultraaqua A/S

13.35 – 14.00 Foam fractionation and electrochemical oxidation for treatment of PFAS-contaminated water
v/ Sanne Smith, Phd Student, Dept.of Aquatic Sciences and Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
14.00 – 14.20 Pause
 

 

 

14.20 – 14.45

Anvendelse og juridiske rammer
Ordstyrer: Chefkonsulent Arne Rokkjær, Region Hovedstaden

 

Erfainger med oprensning af PFAS-forbindelser med resiner i drikkevandsindvinding
v/ Henrik Tækker Madsen, Business and Application Manager, Silhorko Eurowater A/S

14.45 – 15.20 Administrative og juridiske rammer for renseteknikker og brug af afværgevand
v/ jurist Tanja Løvgren, Vandforsyningsenheden, Miljøstyrelsen
15.20 – 15.45 Brug af renset vand som drikkevand – bæredygtig anvendelse
v/ plan- og projektchef Henrik Bay, Frederiksberg Forsyning A/S
15.45 – 16.00 Spørgsmål til eftermiddagens oplægsholdere

 

Afslutning og tak for i dag
v/ chefkonsulent Arne Rokkjær, Region Hovedstaden

 

Deltagergebyr:

Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 23. marts  2023 – herefter kr. 2.995, excl. moms frem til senest 18. april 2023. Tilmelding er bindende
On-line deltagelse: Kr. 900 excl. moms.

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Jens Muff - Program og intro
Dorte Harrekilde - Renseteknologier overfor PFAS-forbindelser i vand
Sonsoles Quinzanos - Membranfiltrering
Morten Moeller Klausen - Kemikaliefri vakuum-UV baseret oxidation
Sanne Smith - Foam Fractionation and Electrochemical Oxidation
Henrik Taekker Madsen - Resiner i drikkevandsindvinding
Tanja Loevgren - Administrative og juridiske rammer for renseteknikker
Henrik Bay - Brug af renset vand som drikkevand
Niels Doessing Overheu - Kulfiltre PFAS