Skip to main content

Information

Tid: Torsdag den 20. april 2023, kl. 10.00 – 16.00  (mødenr. 02-23)
Sted:  Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Specialkonsulent Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune
Chefkonsulent Arne Rokkjær, Region Hvedstaden
Lektor Jens Muff, Inst. for kemi og biovidenskab, Aalborg Universitet
Grundvandsspecialist Anne Esbjørn, VandCenter Syd

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

 

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Torsdag den 20. april 2023, kl. 10.00 - 16.00
Sted
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg

Emne

Stadig flere fund af problematiske stoffer i dansk grundvand stiller øgede krav til den teknologi, der skal bruges til rensning i forbindelse med afværge og indvinding. Filtrering med aktivt kul har været og er stadig ofte første go-to teknologi, når en forurening skal håndteres, men kulfiltrering er ikke i samme grad effektiv overfor nye stoffer som DMS, kortkædende PFAS m.m.

Fra andre brancher er der masser af erfaring med mere avanceret rensningsteknologi såsom membranfiltrering og avancerede oxidationsprocesser, som effektivt kan fjerne organisk forurening.

På mødet vil vi ud fra case-studier præsentere og diskutere muligheder og erfaringer med brug af mere avanceret teknologi. Avanceret vandbehandling kan i visse situationer resultere i dannelse af nye kemiske forbindelser i det behandlede vand, hvorfor disse forhold skal inddrages i forhold til design af den samlede vandbehandlingsstrategi, og dette aspekt vil også blive drøftet.

 

 

10.00 – 10.10

Status på forurening og kendte renseteknikker

 

Velkomst og indledning
v/ lektor Jens Muff, Inst. for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet

10.10 – 10.35 Mulige renseteknikker og deres modenhed – perspektiver fra spildevandsrensning og anvendelighed ift. grund- og drikkevand
v/ lektor Henrik Andersen, DTU Sustain
10.35 – 11.00 Titel oplyses senere
v/ NN
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 11.40 Pilotforsøg med membranfiltrering til det nye Værk ved Islev
v/ vandkvalitetsspecialist Sonsoles Quinzanos, Hofor A/S
11.40 – 12.05 Kulfiltre – hvor virker teknikken og hvor er begrænsningerne med fokus på PFAS
v/ chefkonsulent Niels Døssing, Region Hovedstaden
12.05 – 12.20 Spørgsmål til formiddagens oplægsholdere
12.20 – 13.10 Frokost

 

 

13.10 – 13.35

Teknikker under udvikling

 

Kemikaliefri Vakuum-UV baseret avanceret oxidation til fjernelse af miljøfremmede stoffer i vand – muligheder og udfordringer: Eksempler fra spildevand og drikkevand
v/ Head of Research and Consulting Morten Møller Klausen, Ultraaqua A/S

13.35 – 14.00 Foam fractionation and electrochemical oxidation for treatment of PFAS-contaminated water
v/ Sanne Smith, Phd Student, Dept.of Aquatic Sciences and Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
14.00 – 14.20 Pause

 

 

14.20 – 14.55

Anvendelse og utilsigtede konsekvenser

 

Administrative og juridiske rammer for renseteknikker og brug af afværgevand
v/ jurist Tanja Løvgren, Vandforsyningsenheden, Miljøstyrelsen

14.55 – 15.20 Brug af renset vand som drikkevand – bæredygtig anvendelse
v/ plan- og projektchef Henrik Bay, Frederiksberg Forsyning A/S
15.20 – 15.45 Titel oplyses senere
v/ NN
15.45 – 16.00

Spørgsmål til eftermiddagens oplægsholdere

Afslutning og tak for i dag

 

Deltagergebyr:

Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 23. marts  2023 – herefter kr. 2.995, excl. moms frem til senest 14. april 2023. Tilmelding er bindende
On-line deltagelse: Kr. 900 excl. moms.

Præsentationer

Præsentationerne fra mødet bliver efterfølgende tilgængelige her på siden