Skip to main content

Information

Tid: Mødet er udsat til efteråret – ny dato oplyses snarest  (mødenr. 86)
Sted:  DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København

Mulighed for begrænset on line deltagelse

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Chefkonsulent, civilingeniør, ph.d. John Flyvbjerg, Region Hovedstaden
Udviklingsleder, civilingeniør, ph.d. Per Loll, DMR A/S
Seniorforsker, dr.ing. Klaus Mosthaf, DTU Miljø

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

 

Illustration: Region Hovedstaden, Claus Rye

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Mødet er udsat til efteråret 2022 - ny dato oplyses snarest
Sted
DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København

Emne

Forskning og udvikling er vigtige forudsætninger for at finde bedre løsninger til at undersøge og oprense forurenet jord og grundvand og for at kunne tackle nye udfordringer, som jævnligt opstår – f.eks. med nye problemstoffer. Den generelle teknologiudvikling kaster også helt nye muligheder af sig – bl.a. for real-time overvågning og -dataudstilling på vand- og miljøområdet.

Men hvor meget kan vi selv styre udviklingen, hvor meget dikteres af udefrakommende rammebetingelser, og hvad skal der til, for at lovende forsknings- og udviklingsresultater kan omsættes til praktiske løsninger, som anvendes bredt i branchen?

Disse spørgsmål vil blive belyst fra forskellige vinkler på dette møde samtidig med, at resultaterne fra nogle igangværende og nyligt afsluttede spændende projekter vil blive præsenteret. Dagen vil byde på oplæg fra en række eksperter fra vand- og jordforureningsområdet, som alle har stor erfaring med at drive forsknings- og udviklingsresultater frem mod praktisk anvendelse – og som ved noget om, hvad der virker og ikke virker i den sammenhæng.

På mødet vil vi i fællesskab også diskutere og synliggøre, hvilke udfordringer vi står overfor – og hvordan vi bedst griber dem an.

Mødet er for alle, som interesserer sig for udvikling og praktisk anvendelse af nye teknikker og løsninger inden for vand- og miljøområdet.

10.00 – 10.10

Velkomst og indledning

v/ chefkonsulent, civilingeniør, ph.d. John Flyvbjerg, Region Hovedstaden

 

10.10 – 10.35

 

10.35 – 11.00

11.00 – 11.20

Fra udvikling til praktisk løsning – 1

Strategisk forskning og innovationsprojekter før og nu
v/ professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø

Udvikling af teknikker til oprensning af pesticid- og kviksølvholdigt jord på Høfde 42
v/ chefkonsulent, civilingeniør Anja Melvej, Region Midtjylland

Pause

 

11.20 – 11.45

 

11.45 – 12.10

 

12.10 – 12.35

12.35 – 13.30

Undersøgelser og afværge

Udvikling og anvendelse af stabile isotoper til dokumentation af nedbrydning og kildeopsporing af desphenylchloridazon
v/ civilingeniør, ph.d. Gitte Bukh Pedersen, COWI A/S

GreenCat:
Nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler med biokul som katalysator
v/ professor Hans Chr. Bruun Hansen, Københavns Universitet

Udvikling af rensemetoder for PFAS-forurenet jord og vand
v/ senior projektleder, ph.d. Rikke Markfoged, Teknologisk Institut

Frokost

 

13.30 – 13.55

 

13.55 – 14.40

 

14.20 – 14.40

Realtidsmonitering, IOT

På vej mod tusindvis af sensorer inden for jord- og grundvandsområdet
– hvordan sikrer vi data af høj kvalitet for eftertiden?
v/ civilingenør, ph.d. Jacob Birk Jensen, WatsonC

Grundvandsstanden.dk, realtidsmonitering af grundvandsstand
v/ seniorforsker, hydrogeolog Jacob Kidmose, GEUS

Pause

 

14.40 – 15.05

Fra udvikling til praktisk løsning – 2

Fra udviklingsprojekt til praktisk løsning – hvad skal der til?
v/ chefkonsulent, civilingeniør Niels Døssing Overheu, Region Hovedstaden

15.05 – 15.45

 

Hvordan bliver udviklingsprojektet en succes?

Gruppearbejde – debat og opsamling

15.45 – 15.50

Afrunding, farvel og tak for i dag

 

Deltagergebyr

Heldagsmøde: Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest – dato oplyses snarest –  herefter kr. 2.995, excl. moms

On-line deltagelse: Kr. 900 excl. moms.
Mulighed for begrænset on-line deltagelse, dvs. se og lytte, men ikke stille live spørgsmål eller deltage i diskussioner og gruppearbejde.

Tilmelding bedes foretaget – dato oplyses snarest – 2022 via hjemmesiden www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde

Præsentationer

Præsentationer fra mødet vil efterfølgende blive tilgængelige her