Skip to main content

Information

Tid: Mandag den 23. januar 2023, kl. 10.00 – 16.00  (mødenr. 01-23)
Sted:  Storebælt Sinatur Hotel og Konference, Østerøvej 121, Nyborg

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Chefkonsulent, civilingeniør, ph.d. Nanna Isbak Thomsen, Rambøll
Chefkonsulent Nanette Schouw, Region Sjælland
Seniorkonsulent, ph.d. Jacqueline Falkenberg, NIRAS A/S
Fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP Danmark

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Præsentationerne fra mødet findes nederst på siden


Illustration: Drew Beamer, on Unsplash

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Mandag den 23. januar 2023, kl. 10.00 - 16.00
Sted
Storebælt Sinatur Hotel og Konference, Østerøvej 121, Nyborg

Emne

På mødet præsenteres vores nuværende viden om problematiske stoffer i vores miljø og mulighed for at udpege de stoffer, som i fremtiden potentielt kan true jord, grundvand, drikkevand og vandmiljø. Desuden tages fat på muligheder og udfordringer i forhold til de analytiske tiltag for at udvikle fremadrettede screeningsprogrammer i forskellige medier.

Mødet kommer også rundt om mulighed for regulering, risiko kommunikation og barrierer ved monitering for miljøfremmede stoffer, når deres forekomst og toksicitet i grundvand ikke kendes.

10.00 – 10.05 Velkomst og indledning
10.05 – 10.20 Har vi lært noget af fortiden? Vandforsyningernes udfordringer med at forberede sig til fremtidens forureninger
v/ chefkonsulent Liselotte Clausen, HOFOR
10.20 – 11.00 Miljøfarlige kemiske stoffer – hvad er deres karakteristika, og hvordan undgår vi at skabe nye problemer?
v/ Asscociate Professor Xenia Trier, Sektion for miljøkemi og fysik, Københavns Universitet
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 11.40 Overvågning af grund- og drikkevand
v/ statsgeolog Claus Kjøller, GEUS
11.40 – 12.05 Den analytiske værktøjskasse – nye forureninger
v/ professor Jan H. Christensen, Sektion for miljøkemi og fysik, Københavns Universitet
12.05 – 12.20 Avancerede dataanalysemetoder som værkstøj i forbindelse med NTS/Suspect Screeing
v/ ph.d.-studerende Kristoffer Kilpinen, Eurofins Miljø A/S
12.20 – 13.10 Frokost
13.10 – 13.45 Addressing the accumulation of trifluoroacetic acid (TFA) and other very persistent, very mobile (vPvM) substances
v/ professor Hans Peter Arp, Norwegian University of Science and Technology
13.45 – 14.20 The Norwegian approach to environmental monitoring and early warnings. Suspect screening, method, results and suggestions for a future watchlist. How do you choose which contaminants to monitor for?
v/ Morten Jartun, Senior Researcher, Norwegian Institute for Water Research
14.20 – 14.35 Pause
14.35 – 15.00 Microplastics in the environment, regulation and occurrence
v/ Associate Professor Steffen Foss Hansen, DTU Sustain 
15.00 – 15.30 Kommunikation af risiko til forbrugere – erfaringer fra Forbrugerrådet
v/ projektleder Christel Søgaard Kirkeby, Forbrugerrådet Tænk Kemi
15.30 – 15.50 Gruppearbejde
15.50 – 16.00 Opsamling og afrunding

 

Deltagergebyr:

Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 2. januar 2023 – herefter kr. 2.995, excl. moms frem til senest 19. januar 2023. Tilmelding er bindende
On-line deltagelse: Kr. 900 excl. moms.

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Liselotte Clausen - Vandforsyningernes udfordringer
Xenia Trier - Miljøfarlige kemiske stoffer
Claus Kjøller - Overvågning af grund- og drikkevand
Jan H. Christensen - Den analytiske værktøjskasse
Kristoffer Kilpinen - Avancerede datanalysmetoder
Morten Jartun - The Norwegian Approach
Steffen Foss Hansen - Microplastics in the Environment
Christen Søgaard Kirkeby - Kommunikation af risiko til forbrugere
Hans Peter Arp - Accumulation of persistent and mobile substances