Skip to main content

Information

Onsdag den 19. maj 2021, kl.16.00 – 18.00
On line møde

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse

Østgruppen under AV Jord og Grundvand
v/ chefkonsulent Nanette Schouw Christiansen, Region Sjælland, og chefkonsulent John Flyvbjerg, Region Hovedstaden

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Mødeinformation

Tidspunkt
Onsdag den 19. maj 2021, kl. 16.00 - 18.00, on line møde. Tilmeld dig med kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk senest 17. maj
Sted
On line-deltagelse

Emne

Droneteknologi er i hurtig udvikling og har stort potentiale i miljøovervågning. Siden 2017 har Innovationsfonden støttet Grand Solutions projekt Riverscapes, som har fokuseret på drone-bårne målemetoder til hydrometriske variabler i overfladevand, så som vandspejl, vandhastighed, vandtemperatur, vanddybde, vandkvalitet og økologi.

Riverscapes har både udviklet ny måleteknologi og nye anvendelser af de resulterende data indsamlet med droner. Gå-hjem mødet vil give et overblik over målemetoder, deres nøjagtighed og opløsning, samt hvor disse målinger kan anvendes.

Efterfølgende fokuserer vi på anvendelsen af droneteknologi i forbindelse med undersøgelser af forurenede grunde, specifikt til vurdering af forurenede grundes påvirkning af vandløb.

Droneteknologi er i hurtig udvikling og har stort potentiale i miljøovervågning. Siden 2017 har Innovationsfonden støttet Grand Solutions projekt Riverscapes, som har fokuseret på drone-bårne målemetoder til hydrometriske variabler i overfladevand, så som vandspejl, vandhastighed, vandtemperatur, vanddybde, vandkvalitet og økologi.

Riverscapes har både udviklet ny måleteknologi og nye anvendelser af de resulterende data indsamlet med droner. Gå-hjem mødet vil give et overblik over målemetoder, deres nøjagtighed og opløsning, samt hvor disse målinger kan anvendes.

Efterfølgende fokuserer vi på anvendelsen af droneteknologi i forbindelse med undersøgelser af forurenede grunde, specifikt til vurdering af forurenede grundes påvirkning af vandløb.

Illustration: Fotograferet af Henrik Grosen, Dronesystems

 

Mødet afvikles som et on line møde
Link til deltagelse sendes til de tilmeldte mødedeltagere umiddelbart inden mødet. Tilmeld dig venligst med en kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk

Agenda

Hent her som pdf

Velkomst og introduktion
v/chefkonsulent John Flyvbjerg, Region Hovedstaden 

Undersøgelse og risikovurdering af jordforureningers påvirkning af overfladevand – hvilken fremgangsmåde anvender regionerne i dag?
v/civilingeniør Kristian Dragsbæk Raun, Region Syddanmark

 

Monitoring rivers and streams with drones – main results of grand solutions project Riverscapes
v/ proessor Peter Bauer-Gottwein, DTU Miljø

 

Tracer test to investigate the dilution of a contaminant plume in Mølleåen at Raadvad
v/ph.d.-studerende Christian Josef Köppl, DTU Miljø

 

Hvordan kan drone-baserede målinger anvendes ifbm undersøgelse af jordforureningers påvirkning af overfladevand
v/professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø

 

Gratis “gå hjem”-møde. Alle er velkomne

On line-deltagelse

Tilmeld dig venligst med en kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk senest 17. maj

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Christian Koeppl
Peter Bauer-Gottwein
Poul L. Bjerg
Kristian Raun