Skip to main content

Information

Onsdag den 8. december 2021, kl. 10.00 – 16.00  (mødenr. 82)
Heldagsmøde i DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 165, København

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse

Teamleder, civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen, HOFOR
Chefkonsulent, civilingeniør, ph.d. Liselotte Clausen, HOFOR
Lektor Jens Muff, Kemi- og Biovidenskab, Aalborg Universitet
Chefkonsulent, civilingeniør Jens Aabling, Region Sjælland

Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Præsentationerne fra mødet findes nederst på siden

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Onsdag den 8. december 2021, kl. 10.00 - 16.00
Sted
DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København (+ mulighed for begrænset on line deltagelse)

Emne

I Danmark og internationalt er der stort fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi. Der skal produceres mindst muligt affald, affald skal omdannes til ressourcer og restprodukter får ny anvendelse. Har vi nok styr på risikoen for forurening af jord og grundvand, når vi f.eks. genanvender restprodukter som gødning eller genbruger affald i nye produkter? Eller er vi omvendt overforsigtige i administrationen, er reguleringen og metoder fulgt med?

De spørgsmål bliver sat på spidsen ved mødet i ATV Jord og Grundvand den 8. december, hvor du får en status over, hvor vi er i dag samt masser af ny viden og perspektiver med hjem. Vi lægger ud med et overblik over størrelsesordener, affaldsstrømme og problemstoffer og stiller derefter skarpt på spørgsmålet, om alle materialer og produkter virkelig skal genbruges? Det følges op af en række cases fra den virkelige verden og et blik på kortlægning af bygninger og seneste nyt om regulering.

Mødet slutter af med en fælles diskussion af, hvad der for alvor skal til for at øge genanvendelsen i fremtiden uden at gå på kompromis med risiko for grundvandet.

10.00 – 10.10 Velkomst og indledning
 

 

10.10 – 10.35

Overblik, størrelsesordener og stoffer, fokus på byggebranchen

 

Cirkulær økonomi i byggeriet, analyse af potentialer og affaldsstrømme
v/ senior chefkonsulent Dorte Lykke Hvid-Jacobsen, Rambøll

10.35 – 11.00 Cirkulære byggematerialer – uden cirkulering af farlige stoffer
v/ professor Lisbeth Ottosen, DTU Byg
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 11.35 Kan skadelige stoffer fra byggeri og anlæg blive en udfordring for jord og grundvand, når der arbejdes cirkulært?
v/ sektionsleder Lise Lyngfelt Molander, Teknologisk Institut
11.35 – 12.00 Kildesortering, behandling og genanvendelse. Konkrete eksempler på genanvendelse af affaldsfraktioner. Hvilke udfordringer og muligheder ser branchen ift. regulering og nye initiativer?
v/adm. direktør Karsten Ludvigsen, Norrecco A/S
12.00 – 12.45 Frokostpause
 

 

12.45 – 13.10

Nyttiggørelse af restprodukter: Kunstgræsbaner, jord, spildevandsslam

 

Affaldsdefinitionen – hvordan undgår vi, at den bliver en barriere for anvendelse af lettere forurenet jord?
v/ partner, advokat (L) Jacob Brandt, Codex Advokater

13.10 – 13.35 Den cirkulære tankegang i kunstgræsbaner set i lyset af grundvandsbeskyttelsen
v/ civilingeniør Kim Haagensen, WSP Danmark
13.35 – 14.00 Spildevandsslam er egnet som gødning på landbrugsjord og er bedre end sit rygte
v/ Associate Professor Jakob Magid, Københavns Universitet
14.00 – 14.15 Pause
 

14.15 – 14.35

Metoder og perspektiver

 

Hvordan kortlægger vi bygninger? Metoder, faldgruber, perspektiver
v/ fagchef Hanne Sadolin Jensen, DGE

14.35 – 15.00 Lynetteholmen – et nyttiggørelsesprojekt 
v/seniorspecialist Steen Stentsøe, COWI A/S, og projektleder Michael  Lundgaard, By & Havn
15.00 – 15.25

 

15.30 – 16.00

Seneste nyt om revision af restproduktbekendtgørelsen
v/ AC-tekniker Mette Vesterskov Hansen, Miljøstyrelsen

 

Diskussion i grupper, opsamling med input til parterne

Afrunding

 

Programændringer kan forekomme

 Deltagergebyr Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 12. november 2021, herefter kr. 2.995, excl. moms

On-line deltagelse: kr. 900 (excl.moms)
Her er der udelukkende mulighed for at lytte – dvs. ingen live spørgsmål eller deltagelse i diskussion

Tilmelding bedes foretaget senest 3. december 2021 via hjemmesiden www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Dorte Lykke Hvid Jacobsen - Cirkulær økonomi i byggeriet
Lisbeth Ottosen - Cirkulære byggematerialer
Lise Lyngfelt Molander - Udfordringer
Karsten Ludvigsen - Kildesortering
Jacob Brandt - Affaldsdefinitionen
Kim Haagensen - Kunstgræsbaner
Jakob Magid - Spildevandsslam
Hanne Sadolin Jensen - Bygningskortlægning
Steen Stentsøe og Michael Lundgaard - Lynetteholmen
Mette Vesterskov Hansen - Restproduktbekendtgørelsen