Skip to main content

Information

Tirsdag den 29. marts 2022, kl. 10.00 – 16.00  (mødenr. 85)
Heldagsmøde i IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, Kolding

Mødet er arrangeret i et samarbejde mellem Danske Vandværker og ATV Jord og Grundvand

Præsentationerne fra mødet findes nederst på denne side

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Kontorchef Maria Sommer Holtze, Miljøstyrelsen
Civilingeniør Kirsten Rügge, COWI A/S
Seniorforsker, dr.ing. Klaus Mosthaf, DTU Miljø
Chefkonsulent Nanette Schouw Christiansen, Region Sjælland
Stine Cortzen, kursusansvarlig, Danske Vandværker
Projektkonsulent Mette Oht Klitgaard, Danske Vandværker
Fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP Danmark

Arrangør
Connie Valbjørn, Danske Vandværker, cv@danskevv.dk
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

 

Illustration: Katerina Tsitonaki, WSP Danmark

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Tirsdag den 29. marts 2022, kl. 10.00 - 16.00
Sted
IBC Innovationsfabrikken, Birkemodevej 1, Kolding

Emne

Pesticider i grundvandet har de seneste år sat forsyningssikkerheden på drikkevandsområdet under pres. Forståelse for og håndtering af pesticidforureninger kræver samarbejde og vidensdeling på tværs af vand- og jordforureningsbranchen.
Konferencen er målrettet vandværker og fagfolk inden for grundvand, pesticidforurening og vandindvinding, herunder sagsbehandlere i staten, regioner og kommuner samt rådgivere. Konferencen starter og slutter med en fælles session, mens der er mulighed for at følge to parallelle spor efter frokost.
Konferencen vil give overblik over status for pesticidforurening af grundvandet, nyheder omkring skelnen mellem flade- og punktkilder og forskningsprojekter vedr. pesticidophobning og transport i de øvre jordlag og forurening med biocider som f.eks. DMS. Dagen vil veksle mellem oplæg om teoretiske og praktiske udfordringer i forbindelse med undersøgelser og arbejdsgange ved pesticidforureninger samt præsentation af konkrete eksempler fra vandværker, der har været processen igennem i samarbejde med de relevante myndigheder. Der vil således være en god blanding af faglige oplæg, praktiske eksempler og rig mulighed for vidensdeling og debat.

Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Danske Vandværker og ATV Jord og Grundvand.

 

10.00 – 10.10

Let morgenmadsbuffet fra kl. 09.30

Fælles formiddagsspor

Velkomst og indledning

 

10.10 – 10.35

 

10.35 – 11.20

11.20 – 11.30

Pesticidforurening i grund- og drikkevand

Pesticidfund i den danske grundvandsovervågning
v/ chefkonsulent Lærke Thorling, GEUS

Skelneværktøjet 2021 og handlemuligheder
v/ afdelingschef Sandra Roost, WSP Danmark

Pause

 

11.30 – 12.05

12.05 – 13.00

Vandværkernes udfordringer

Boringers tilstand, skorstenseffekt og løsningen
v/ adm.direktør Jesper Furdal, Awell Brøndboring

Frokostpause

 

13.00 – 13.30

 

13.30 – 14.00

14.00 – 14.30

 

14.30 – 14.35

14.35 – 14.50

Spor 1: Vandværkernes handlemuligheder

Dispensationsregler ift. den opdaterede drikkevandsbekendtgørelse
v/geolog Rikke Kirk Andersen, Middelfart Kommune og funktionsleder Hans Peter Birk Hansen, Miljøstyrelsen

Håndtering af pesticidforurening ved Aike vandværk – en fælles indsats
v/ kemiingeniør Tove Svendsen, Region Syddanmark og geolog Iben Kirchberg Nilsson, DIN Forsyning

En opskrift på indflydelse på din kommunes grundvandsbeskyttelse
v/ bestyrelsesmedlem Morten Aagreen, Jyllinge Vandværk

Opsamling

Pause

 

13.00 – 13.30

 

13.30 – 14.00

 

14.00 – 14.30

14.30 – 14.35

14.35 – 14.50

Spor 2: Nyeste forskningsresultater

Biocid versus pesticid som kilde til DMS-forurening
– resultater fra Fungisourceprojektet
v/ seniorforsker Christian Nyrop Albers, GEUS

Nye strømningsveje og pesticidsårbarhed i moræneområder
v/hydrogeolog, ph.d. Peter R. Jørgensen. M E C Holding ApS

Modelbaserede indsigter i pesticidtransport gennem sprækket moræneler
v/ seniorforsker, dr.ing. Klaus Mosthaf, DTU Miljø

Opsamling

Pause

Fælles spor
 14.50 – 15.15

 

15.15 – 15.45

15.45 – 16.00

Forebyggende sikring af grundvandsressourcen
v/ projektleder, civilingeniør Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune

Muligheder for rensning af vandet når skaden er sket og andre perspektiver
v/ professor Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU Miljø

Opsamling, afrunding – og tak for i dag

 

 

Programændringer kan forekomme

Deltagergebyr Kr. 1.995 excl. moms

Tilmelding bedes foretaget senest 22. marts 2022 via hjemmesiden www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde

Hvordan finder du vej?  Se vejledningerne i toppen af denne side

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Laerke Thorling - GRUMO pesticidfund
Sandra Roost - Skelnevaerktoej 2021
Jesper Furdal - Boringers tilstand
Rikke Kirk Andersen - Dispensationsregler
Hans Peter Birk Hansen - Dispensationsregler
Tove Svendsen og Iben Kirschberg Nilsson - Haandtering af pesticidforurening Aike
Morten Aagreen - Indflydelse på kommunes gv-beskyttelse
Christian Nyrop Albers - Fungisource
Peter R. Joergensen - Nye stroemningsveje
Klaus Mosthaf - Modelbaserede indsigter i pesticidtransport
Mette Oht Klitgaard - Partnerskab baeredygtig vandforsyning
Hans Joergen Albrechtsen - Når skaden er sket