Skip to main content

Information

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Civilingeniør, ph.d. Kirsten Ruegge, COWI A/S, kiru@cowi.com
Chefkonsulent Dorte Harrekilde, Rambøll, doh@ramboll.dk

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Mødeinformation

Tidspunkt
Torsdag den 28. november 2019, kl. 10.00 – 16.00
Sted
Schæffergården Jægersborg Allé 166 Gentofte

Emne

I forbindelse med oprensning af forurenede grunde har der i mange år primært været fokuseret på oprensning af kildeområder. Der er dog mange forureningssager, hvor kilden til forurening er afværget eller ikke kan lokaliseres, men hvor en forureningsfane i grundvandet udgør en risiko overfor grundvandsressourcen og/eller indeklimaet. I nogle indvindingsoplande findes desuden flere forureningskilder, som måske mest effektivt oprenses samlet om muligt. Oprensning af grundvandsfaner har typisk været foretaget ved oppumpning og behandling af det forurenede vand. Dette er en langsommelig og moniteringstung afværgemetode.
Vi har dog metoder, som kan anvendes i kombination med P&T eller som alternativ hertil. Desuden er nyere afværgeteknikker ved at blive afprøvet.

På mødet vil vi diskutere, hvorfor der også bør være fokus på oprensning af forureningsfaner i grundvand og hvad fordelene og ulemperne kan være. Vi vil desuden diskutere anvendelsen og fastsættelsen af fluxbaserede oprensningskriterier, og præsentere værktøjer, der bruges til at dokumentere oprensningen og afværgeprocesserne. På sidste halvdel af mødet præsenterer vi P&T samt nogle af de nyere teknologier, der er afprøvet eller er under afprøvning overfor faner forurenet med chlorerede opløsningsmidler. I denne del fokuserer vi på den læring og de udfordringer, som projekterne har givet.

10.00 – 10.10 Velkomst og introduktion
v/ civilingeniør, ph.d. Kirsten Ruegge, COWI A/S
10.10 – 10.35 Håndtering af forureningsfaner
v/ chefkonsulent, ph.d. Nina Tuxen, Region Hovedstaden

10.35 – 11.00

 

Hvordan fastsætter vi oprensningskriterier, flux
v/ specialkonsulent Anna Toft, Region Hovedstaden
11.00 – 11.15

Pause

 

11.15 – 11.40 MNA, brug af mikrobielle metoder og isotopanalyser til dokumentation, Rødekro
v/ Alexandra Murray, M.Sc., Ph.D., og Cecilie Bang Ottosen, M.Sc., Ph.D.-studerende, DTU Miljø
11.40 – 11.55 Diskussion

11.55 – 12.55

Frokost

 

12.55 – 13.20 PlumeStop – injektionsteknik og dokumentation af effekt
v/ chefkonsulent Lars Bennedsen, Rambøll
13.20 – 13.45 Anvendelse af ZVI-produkter til etablering af PRB til oprensning af forureningsfaner med chlorerede ethener
v/ miljøkemiker Morten Dreyer, COWI A/S
13.45 – 14.10 Reaktiv væg med mikro-ZVI – erfaring med etablering og 3 års monitering
v/ chefkonsulent Torben Højbjerg Jørgensen, COWI A/S
14.10 – 14.25

Diskussion

 

14.25 – 14.40

Pause

 

14.40 – 15.05 Kombination af ATES og reduktiv deklorering – pilottest
v/ afdelingsleder, ph.d. Mette Christoffersen, Rambøll
15.05 – 15.30 Afværgepumpning som afværgeteknik – hvordan moniterer og dokumenterer vi?
v/ civilingeniør Mads Georg Møller, Orbicon A/S
15.30 – 15.45 Diskussion
15.45 – 16.00 Opsamling og afrunding

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Velkommen kiru
Anna Toft - Oprensningskriterier
Cecilie Ottosen og Alex Murray - Roedekro
Lars Bennedsen - PlumeStop
Mette Christophersen - ATES and ERD pilottest
Morten Dreyer - ZVI produkter til etabl af PRB
NinaTuxen - Forureningsfaner
Torben Hoejbjerg Joergensen - MikroZVI - erfaring og monitering