Skip to main content

Information

Torsdag den 24. september 2020, kl.10.00 – 16.00

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Chefkonsulent Dorte Harrekilde, Rambøll, doh@ramboll.dk
Chefkonsulent Jacqueline Falkenberg, NIRAS A/S, jaf@niras.dk
Lektor Jens Muff, Aalborg Universitet, Inst.for Kemi og Biovidenskab, jm@bio.aau.dk
Civilingeniør, ph.d. Kirsten Rügge, COWI A/S, kiru@cowi.com

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Mødeinformation

Tidspunkt
Torsdag den 24. september 2020, kl. 10.00 - 16.00
Sted
DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København

Emne

Info 21. september:  Mødet planlægges afholdt som annonceret. Der er rigtig god plads i lokalet, så myndighedernes afstandskrav kan imødekommes,  og frokosten er portionsanrettet.
Konferencestedet, DGI Byen/CPH Conference, følger naturligvis sundhedsmyndighedernes retningslinier mht COVID19 – se evt. https://www.dgibyen.dk/da/praktisk-information/praktisk-information/aktuelt/

På mødet vil vi gøre status over grundvandsundersøgelser på lossepladser og tage fat på de udfordringer, der er.

Indledningsvist gives forslag til strategien for undersøgelser af lossepladser og et indblik i, hvordan hhv. små og store lossepladser kan prioriteres til undersøgelse.

En række eksperter vil fortælle om, hvordan undersøgelser håndteres på lossepladser afhængig af deres størrelse, mangeårige erfaringer ved lossepladsundersøgelser, hvad geofysisk kan bruges til, og hvordan arbejdsmiljøet bør håndteres. Desuden ses på truslen fra begravede tønder med kemikalieaffald – hvor alvorlig en trussel er den tikkende bombe?. Derudover præsenteres en case med længerevarende monitering, brugen af Grundrisk til risikovurdering på lossepladser samt fremgangsmåde for risikovurdering af overfladevand. Til sidst præsenteres et eksempel på afværge.

_____

Begrænset deltagerantal: Max 60 deltagere.

Konferencestedet, DGI Byen/CPH Conference, følger naturligvis sundhedsmyndighedernes retningslinier mht COVID19 – se evt. https://www.dgibyen.dk/da/praktisk-information/praktisk-information/aktuelt/

10.00 – 10.15 Velkomst, indledning
v/ chefkonsulent Dorte Harrekilde, Rambøll
10.15 – 10.55 Strategi for undersøgelse af lossepladser
v/ geolog Bettina M. Olsen, DMR A/S
10.55 – 11.10 Pause
11.10 – 11.35 Begravede tønder med kemikalieaffald
–  tikkende bomber?
v/ chefkonsulent John Flyvbjerg, Region Hovedstaden
11.35 – 12.10 Generelle erfaringer med lossepladsundersøgelser
–  forureningsfaner, problematiske stoffer og risikovurdering
v/ professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø
12.10 – 13.10 Frokost

13.10 – 13.35 Vurdering af geofysiske metoder til afgrænsning af lossepladsfyld
v/ geolog, ph.d. Knud Erik Klint, GEO
13.35 – 13.55 Arbejdsmiljø ved lossepladsundersøgelser
v/ seniorprojektleder, civilingeniør Jette Kjøge Olsen, NIRAS A/S
13.55 – 14.30 Risikovurdering
Grundvand – GrundRisk, Landfill, kildestyrke
v/ civilingeniør Tage Bote, COWI A/S
14.30 – 14.45 Pause
14.45 – 15.10 Risikovurdering  –  Overfladevand
v/chefkonsulent Dorte Harrekilde, Rambøll
15.10 – 15.35 Afværge
–  erfaringer med oprensning af perkolat forurenet med PFAS
v/ kemiingeniør Martin Dau, Aquarden Technologies A/S
15.35 – 16.00 Opsamling, diskussion og afrunding
Deltagergebyr:
Kr. 2.495, excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 4. september 2020 – herefter kr. 2.995, excl. moms frem til senest 21. september 2020. Tilmelding er bindendeBegrænset deltagerantal: max 60 deltagere

Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

 

Programændringer kan forekomme

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

67 - Intro
67 - Bettina M. Olsen
67 - John Flyvbjerg
67 - Poul L. Bjerg
67 - Knud Erik Klint
67 - Jette Kjoege Olsen
67 - Tage V. Bote
67 - Martin Dau
67 - Dorte Harrekilde