Skip to main content

Information

Tid:  Tirsdag den 22. november 2022, kl. 16.00 – 18.00  (mødenr. 94)
Sted:  online deltagelse via Teams

Faglig tilrettelæggelse
Østgruppen v/ chefkonsulent Nanette Schouw, Region Sjælland, og
Vestgruppen v/ Peter Bondgaard Mortensen, RD Manager, Eurofins Miljø  A/S

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Tilmelding
Mødet er et online ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig med en kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk senest 18. november 2022.

Link til mødedeltagelse sendes på e-mail om formiddagen den 22. november

Mødeinformation

Tidspunkt
Tirsdag den 22. november 2022, kl. 16.00 - 18.00 - gå hjem møde
Sted
Online deltagelse via Teams

Emne

Det har været kendt i lang tid, at vores nuværende tilgang til miljøanalyser baseret på såkaldt target-analyser af udvalgte prædefinerede stoffer ikke nødvendigvis giver et retvisende billede af risikoen ved f.eks. en spildevandsudledning.

Nye såkaldte non-target metoder har givet forbedrede muligheder for indsigt i sammensætningen af en udledning og de første resultater har givet værdifuld viden om indholdsstofferne i spildevand ved indløb til et renseanlæg og om stoffernes skæbne gennem renseanlægget.

Formålet med dette online gå hjem-møde i ATV Jord og Grundvand/Vest er at formidle information om de nye spændende analysemetoder og at kæde denne information sammen med data fra meget aktuelle igangværende undersøgelser og med viden om muligheder for rensning. Information om metodernes principper og muligheder bliver således flankeret af indlæg fra Skanderborg Forsyning, som vil fortælle om resultaterne fra en første større screeningsundersøgelse på Forsyningens anlæg og af et indlæg fra Krüger Veolia om renseteknologier til fjernelse af medicinrester fra spildevand.

Velkomst
v/chefkonsulent Nanette Schouw, Region SjællandScreening for medicinrester og miljøfremmede stoffer hos Skanderborg Forsyning
v/ projektleder Carina Cupit Bayley, tidl. Skanderborg Forsyning, nu Krüger A/S
Analyser på QTOF – analysemetoden og resultater fra Vandalf-projektet
v/ Kristoffer Kilpinen, ph.d.-studerende, Eurofins Miljø A/S/Københavns Universitet
Renseteknologier til fjernelse af medicinrester
v/ procesingeniør Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S
Diskussion og opsamling
OBS: Tilmelding:

Online-mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig med en kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk senest 18. november.

Præsentationer

Herunder kan du senere finde præsentationer fra mødet