Skip to main content

Information

Tid: Mandag den 10. juni 2024, kl. 10.00 – 16.00
Sted: DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København
Mulighed for online-deltagelse

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse

Direktør, ph.d. Maria Sommer Holtze, DCE (Danish Centre for Environment and Energy), Aarhus Universitet
Chefkonsulent, civilingeniør, ph.d. John Flyvbjerg, Region Hovedstaden
Afdelingschef Jette Karstoft, NIRAS A/S
Chefkonsulent, ph.d.  Nanette Schouw, Region Sjælland

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@dtu.dk

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Mandag den 10. juni 2024, kl. 10.00 - 16.00
Sted
DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, København + mulighed for online-deltagelse

Emne

På jubilæumsmødet for ATV Jord og Grundvand i november 2023 stillede vi skarpt på, hvordan vi som samfund sikrer rent drikkevand til de næste generationer i en situation, hvor drikkevandsressourcerne er under pres fra bl.a. forurening. Sammenfattende viste eksperternes anbefalinger, at vi skal sætte ind på fire områder, herunder at beskytte de arealer i landskabet, hvor grundvandet dannes – for dette grundvand er fremtidens drikkevand. Alle kunne tilsyneladende mødes om løsningen, hvor interessenter for alvor begynder at koordinere og samtænke den fremtidige arealanvendelse herunder grundvandsbeskyttelse, energiproduktion, fødevareproduktion og biodiversitet. På mødet den 10. juni 2024 zoomer vi yderligere ind på dette område og lader forskellige forskere og praktikere formidle muligheder og begrænsninger for helhedsorienteret arealplanlægning, så vi sikrer fremtidens drikkevand.

 

Reserver dagen – nærmere program følger snarest.

10.00 – 10.10
10.10  10.50
10.50 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 11.55
11.55 – 12.05
12.05 – 12.35
12.35 – 13.25
13.45 – 14.10
14.10 – 14.30
14.30 – 14.50
15.15 – 15.35
15.35 – 15.55
15.55 – 16.00

 

Deltagergebyr

Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 25. april 2024 – herefter kr. 2.995, excl. moms frem til senest 4. juni 2024

Online deltagelse: kr. 900 excl. moms

Præsentationer

Her kan du efterfølgende se præsentationerne fra mødet