Møde 53

11/05/2019

Præsentationer

Amalie Timmermann
Perfluorerede stoffer – uegnede for børn?
Anders Baun
Grænseværdier og miljøbeskyttelse
Anne Hempel-Joergensen
Styrelsen for patientsikkerheds rolle i miljøsager
Ida Holm Olesen
Risikovurdering - en case: grindstedværket
Jacqueline Falkenberg
Intro - risikovurdering i forhold til jordforureninger
John Jensen
økotoksikologiske jordkvalitetskriterier
John Jensen
Triad - miljøvurderinger på forurenede grunde
Martin M. Larsen
Kviksølv og vandrammedirektivets eqs
Stefan Trapp
Uptake of chemicals into plants – reason for concern?
Thomas Laursen
Kommunikation - grindsted-forureningerne