Møde 32

11/10/2018

Præsentationer

Abstractsamling 32
Jordforureningsloven 2018
Christian Andersen
Jordforurening(sloven) og den offentlige indsats - set fra et regionalt perspektiv
H Djurhuus
Jordforurening
Jacob Brandt
Juridiske udfordringer i jordforureningsloven
Kristian Hovgaard Juul-Larsen
Jordforurening – hvor skal vi hen?
Lars Kaalund
Jordforureningsloven 2018
Poul L Bjerg
Kan andre miljøhensyn spille ind i håndtering af jordforureninger, der truer overfladevand