Møde 53

17/03/2022

Præsentationer

53-BirgitteKloppenborg
Deponeringsbekendtgørelsen og tilførsel af forurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave
53-DorteHermansen
Eu-regler og regulering af jord i råstofgrave
53-JensGregersen
Den gode § 52-ansøgning…
53-MadsKobberø
Atv-møde den 25. november 2009 - dansk regulering af habitatbeskyttelse
53-MikkelØstergaard
Jord i råstofgrave – balance mellem landskabsværdier, grundvandsbeskyttelse og erhvervet - set fra region sjælland af mikkel østergård
53-OleHjelmar
Jord i råstofgrave – balance mellem landskabs- værdier, grundvandsbeskyttelse og erhvervet
53-Ulla Højsholt
Regulering af jordflytninger
LoneJohnsen
Efterbehandling af råstofgrave