Skip to main content

Information

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Vest-gruppen under ATV Jord og Grundvand v/mikrobiolog Peter Møller, Eurofins Miljø A/S, direktør Jesper Gamst, Eurofins Miljø A/S og Business Development Director, geolog Ole Silkjær, Eurofins Miljø, Vand

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Mødeinformation

Tidspunkt
Onsdag den 23. september 2020, kl. 17.00 - 19.30
Sted
TREFOR, Kokbjerg 30, 6000 Kolding

Emne

Legionella i vandsystemer
– status, trusler, forebyggelse og risikominimering

Gå hjem mødet afholdes som annonceret

Legionellabakterien har gode betingelser for at leve og trives i vores vandsystemer i temperaturregimet 20 – 50 °C, og kan være en trussel for mennesker, hvis den spredes til omgivelserne som aerosoler eller synkes.

I løbet af de seneste år er antallet af diagnosticerede tilfælde af legionærsyge steget stødt. Årsagerne hertil er en blanding af mange forskellige, herunder bl.a. øgede vækstbetingelser for Legionellabakterier i vandsystemer grundet bl.a. lavere driftstemperaturer og vandforbrug.

Alt peger på, at Legionellabakterier i fremtiden vil fylde endnu mere, end de gør i dag. Varmemestre skal gennemføre risikovurdering af anlæg, mens vandforsyningerne skal kontrollere vandet, og kommuner kan med fordel forberede et Legionella beredskab. Dette gå-hjem-møde vil give et indblik i Legionellabakteriernes verden, hvordan forebygger man fremvækst, og hvis bakterierne allerede er der, hvordan kommer man dem til livs?

 • Velkomst og kort introduktion til Legionella
  v/ mikrobiolog Peter Møller, Eurofins Miljø
 • Hvad er status set fra et epidemiologisk synspunkt?
  v/ fagchef Søren Uldum, Statens Seruminstitut
 • Hvordan griber en kommune problemstillingen an? / Hvilke driftsforhold kan påvirke væksten?
  v/ teknisk administrativ leder Stig Tofteberg, Aarhus Kommune
 • Når Legionella er konstateret – hvad så?
  v/ salgsingeniør Diana Torkelund, Krüger Aquacare
 • Spørgsmål og debat
  v/ mikrobiolog Peter Møller, Eurofins Miljø

 

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Peter Møller, Eurofins Miljø A/S
petermoller@eurofins.dk

Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer

OBS!      Af hensyn til forplejning, bedes du venligst tilmelde dig på e-mail til atvlv@env.dtu.dk senest den 16. september 2020 kl. 12

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Soeren Uldum
Diana Torkelund
Stine Tofteberg