Formidling og udveksling af viden om fagområdet

jord- og grundvandsforurening

Vi samler eksperter fra hele landet

Fonden arbejder aktivt for at fremme formidling og udveksling af viden om fagområdet jord- og grundvandsforurening. Gennem vores møder og aktiviteter får du ny inspiration, faglig viden om aktuelle emner og debat med kolleger.

KOMMENDE MØDERSKRIV TIL OS
Nyheder

27. januar 2021: Monitering og modellering af terrænnært grundvand – hvor langt er vi kommet? “Gå hjem møde” – On line

Information Onsdag den 27. januar 2021, kl.16.00 - 18.00 On line møde Arrangører Faglig tilrettelæggelse…
Kommende møder

20. april 2021: Indeklima / Indeluft på forurenede grunde med fokus på §8

Information Tirsdag den 20. april 2021, kl. 10.00 - 16.00 Arrangører Faglig tilrettelæggelse Udviklingsleder, civilingeniør,…
Nyheder

Grundvandsprisen 2020

Grundvandsprisen 2020 er netop tildelt ATV Jord og Grundvands nyligt afgåede næstformand, chefkonsulent, ph.d Liselotte…

Næste vintermøde

09.-10.03.2021

Afholdes som online møde over to dage. TILMELDINGEN ER ÅBEN

Kommende møder

21/01/2021

Vintermøde 2021 – 9. og 10. marts – on line møde over to dage

21/01/2021

20. april 2021: Indeklima / Indeluft på forurenede grunde med fokus på §8

24/11/2020

NORDROCS 2021 – konference i Oslo, 6. – 9. september 2021

Se alle kommende møder

Fondens formål og aktiviteter

Fonden arbejder aktivt for at fremme formidling og udveksling af viden om fagområdet jord- og grundvandsforurening. Gennem vores møder og aktiviteter får du ny inspiration, faglig viden om aktuelle emner og debat med kolleger.

Konkret udmøntes Fondens arbejde i at der årligt afholdes i størrelsesordenen 10 konferencer, møder, kurser og ekskursioner. Der videregives anbefalinger til nye initiativer indenfor området jord- og grundvandsforurening m.m.

Bestyrelsen samt arbejdsgrupper under denne arbejder frivilligt med at opfylde Fondens formål. Det daglige ansigt udadtil er Fondens sekretariat, som varetager den løbende kontakt til Fondens brugere og bidragydere.

Fonden er en almennyttig, erhvervsdrivende fond og dermed et nonprofit foretagende.

Læs mere om Fonden