Formidling og udveksling af viden om fagområdet

jord- og grundvandsforurening

Vi samler eksperter fra hele landet

Fonden arbejder aktivt for at fremme formidling og udveksling af viden om fagområdet jord- og grundvandsforurening. Gennem vores møder og aktiviteter får du ny inspiration, faglig viden om aktuelle emner og debat med kolleger.

KOMMENDE MØDERSKRIV TIL OS
Kommende møder

27. januar 2021: Monitering og modellering af terrænnært grundvand – hvor langt er vi kommet? “Gå hjem møde” – On line

Information Onsdag den 27. januar 2021, kl.16.00 - 18.00 On line møde Arrangører Faglig tilrettelæggelse…
Nyheder

Grundvandsprisen 2020

Grundvandsprisen 2020 er netop tildelt ATV Jord og Grundvands nyligt afgåede næstformand, chefkonsulent, ph.d Liselotte…
Nyheder

19. januar 2021: Den gode forretning i grundvandsbeskyttelse – on line møde

Information Tirsdag den 19. januar 2021, kl.10.00 - 16.00 On line møde Arrangører Faglig tilrettelæggelse…

Næste vintermøde

09.-10.03.2021

Afholdes som online møde over to dage

Kommende møder

06/01/2021

27. januar 2021: Monitering og modellering af terrænnært grundvand – hvor langt er vi kommet? “Gå hjem møde” – On line

24/11/2020

NORDROCS 2021 – konference i Oslo, 6. – 9. september 2021

16/09/2020

21. april 2021: Indeklima / Indeluft på forurenede grunde med fokus på §8

Se alle kommende møder

Fondens formål og aktiviteter

Fonden arbejder aktivt for at fremme formidling og udveksling af viden om fagområdet jord- og grundvandsforurening. Gennem vores møder og aktiviteter får du ny inspiration, faglig viden om aktuelle emner og debat med kolleger.

Konkret udmøntes Fondens arbejde i at der årligt afholdes i størrelsesordenen 10 konferencer, møder, kurser og ekskursioner. Der videregives anbefalinger til nye initiativer indenfor området jord- og grundvandsforurening m.m.

Bestyrelsen samt arbejdsgrupper under denne arbejder frivilligt med at opfylde Fondens formål. Det daglige ansigt udadtil er Fondens sekretariat, som varetager den løbende kontakt til Fondens brugere og bidragydere.

Fonden er en almennyttig, erhvervsdrivende fond og dermed et nonprofit foretagende.

Læs mere om Fonden