Skip to main content

Information

Tirsdag den 9. november 2021, kl. 10.00 – 16.00  (mødenr. 81)
Heldagsmøde i Nyborg (Storebælt Sinatur Hotel og Konference)

Præsentationerne findes nederst på siden

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse

Civilingeniør, ph.d. Kirsten Rügge, COWI A/S
Lektor Jens Muff, Kemi- og Biovidenskab, Aalborg Universitet
Teamleder, civilingeniør, ph.d. Nanna Isbak Thomsen, Rambøll

Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Illustration:
”Generationsforurening Høfde 42″ – fotograf: Poul Løgstrup Bjerg

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Tirsdag den 9. november 2021, kl. 10.00 - 16.00
Sted
Storebælt Sinatur Hotel og Konference, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Emne

Der er på finanslovsaftalen for 2021 afsat et trecifret millionbeløb til oprensning af de ti generationsforureninger.

På dette møde i regi af ATV Jord og Grundvand præsenterer vi en status på arbejdet med generationsforureningerne, vi kommer ind på oprensningskriterier, og vi kigger på lovende oprensningsteknologier.

På den baggrund drøfter vi, hvordan vi som branche og samfund får mest ud af det store arbejde med oprensning af danmarkshistoriens største jordforureninger.

10.00 – 10.10 Velkomst og indledning
v/ civilingeniør, ph.d. Kirsten Rügge, COWI A/S
10.10 – 10.30 Danmarkshistoriens største forureninger – ny rydder vi op!
v/ Bente Villumsen, enhedsleder, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
10.30 – 10.55 Status og fremdrift på oprensningen i Kærgård Klitplantage
v/ projektleder, geolog Jørgen Fjeldsø, Region Syddanmark
10.55 – 11.20 Grindsted By – identifikation af udstrømningsområder langs Grindsted Å
v/ geolog, projektleder Britt Boye Trane, Rambøll A/S
11.20 – 11.35 Pause
11.35 – 12.00 Himmark Strand – hvad er problemet, hvordan kan der afværges, og hvilke tilladelser kræver det?
v/ projektleder, civilingeniør Kristian Raun, Region Syddanmark
12.00 – 12.25 Lundtoftevej og Naverland – hvad er problemerne, og hvordan kan der afværges?
v/ chefkonsulent, civilingeniør Mads Georg Møller og chefkonsulent, civilingeniør Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden
12.25 – 12.45 Collstrop – er der et problemfor overfladevand, hvordan undersøges der, og hvordan kan der afværges?
v/ konsulent Kristine Rasmussen, Region Hovedstaden
12.45 – 13.05 Termisk oprensning – hvad kan det bruges til? Med udgangspunkt i Høfde 42
v/ afdelingschef Maiken Faurbye, Krüger A/S
13.05 – 14.00 Frokostpause
14.00 – 14.20 MOPS – fra MUDP-projekt til oprensning af jordforureninger
v/ Commercial Director Jørn C. Tidemann, Fortum Waste Solutions
14.20 – 14.40 Hvordan kan erfaringerne fra de store generationsforureninger bruges nationalt og internationalt? Og hvordan får vi mest ud af arbejdet med generationsforureningerne?
v/ direktør Søren Bukh Svenningsen, Dansk Miljøteknologi
14.40 – 14.55 Pause
14.55 – 15.30

 

 

15.30 – 16.00

Hvordan får vi mest ud af arbejdet med generationsforureningerne?
Gruppediskussion: Hvordan kan den nye viden og teknologi, der skabes i arbejdet med generationsforureningerne give værdi andre steder i branchen og i samfundet?

Opsamling på gruppediskussionerne og afrunding
v/ lektor Jens Muff, Kemi- og Biovidenskab, Aalborg Universitet

 

Programændringer kan forekomme

 Deltagergebyr Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 12. oktober 2021, herefter kr. 2.995, excl. moms

On-line deltagelse: kr. 900 (excl.moms)
Her er der udelukkende mulighed for at lytte – dvs. ingen live spørgsmål eller deltagelse i diskussion

Tilmelding bedes foretaget senest 5. november 2021 via hjemmesiden www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Bente Villumsen - Generationsforureninger - ny rydder vi op
Jørgen Fjeldsø - Kærgaard Klitplantage
Britt Boye Thrane - Udstrømningsområder Grindsted
Kristian Raun - Himmark Strand
Mads Georg Møller og Henriette Kerrn-Jespersen - Lundtoftevej og Naverland
Kristine Rasmussen - Collstropgrunden
Maiken Faurbye
Jørn C. Tidemann - MOPS
Søren Buhk Svenningsen - Erfaringer nationalt og internationalt
Sammenskrivning/referat - kommer snarest